Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 13. Довічне позбавлення волі


Довічне позбавлення волі встановлюється за здійснений-ня особливо тяжких злочинів, що посягають на життя, а також особливо тяжких злочинів проти громадської безпеки (ч. 1 ст. 57 КК).
Таким чином, застосування розглянутого виду покарання передбачено лише за вчинення вузького кола особливо тяжких злочинів.
Довічне позбавлення волі полягає в безстрокової изоля-ції засудженого від суспільства. Разом з тим воно може бути як абсолютним, коли не передбачено законних підстав до ос-вобожденіе засудженого з місць позбавлення волі по закін-ванні певного терміну, так і відносним - у разі, якщо такі підстави є. Передбачене чинним КК довічне позбавлення волі носить відносний характер, оскільки згідно ч. 5 ст. 79 КК особа, яка відбуває довічного-ве позбавлення волі, може бути звільнена умовно-досроч-но, якщо судом буде визнано, що воно не потребує далекій-Шем відбування цього покарання і фактично відбуло не менше 25 років позбавлення волі.
Довічне позбавлення волі передбачено кримінальним законодавством багатьох держав. Наприклад, вказаний вид покарання міститься в КК ФРН (§ 38). Як і в Росії, довічне позбавлення волі тут не абсолютно, а відносно, так як суд може умовно-достроково звільнити особу від покарання, якщо: 1) відбуте 15 років позбавлення волі; 2) подальшого відбування позбавлення волі не потрібно. У Японії довічне позбавлення волі передбачено у вигляді безстрокового позбавлення волі без примусової праці (ст. 13 КК Японії). Воно теж що-до. Для умовного звільнення від безстрокового позбавлення волі необхідні наступні передумови: 1) відбуття осуж-денним не менше 10 років позбавлення волі; 2) засуджений дол-дружин проявити справжнє ісправленіе1.
1 Див: Кримінальне законодавство зарубіжних країн (Англії, США,
Франції, Німеччини, Японії). СБ законодав. матеріалів. М., 1998. С. 261 -
275, 333-336.

Довічне позбавлення волі може бути призначено судом лише за наступні особливо тяжкі злочини: квалифициро-ванне вбивство (ч. 2 ст. 105 КК), терористичний акт (ч. 3 ст. 205 КК), посягання на життя державного чи загально-жавного діяча (ст. 277 КК), посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування (ст. 295 КК), посягання на життя співробітника правоохоронного органу (ст. 317 КК), геноцид (ст . 357 КК).
Довічне позбавлення волі не призначається жінкам, а також особам, які вчинили злочини у віці до 18 років, і чоловікам, які досягли до моменту винесення судом вироку
65 років (ч . 2 ст. 57 КК).
Умовно-дострокове звільнення застосовується лише при від-сутствии у засудженого злісних порушень встановленого порядку відбування покарання протягом попередніх 3 років. Умовно-дострокового звільнення не підлягають засуджені, які вчинили нове тяжке або особливо тяжкий злочин у період відбування довічного позбавлення волі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 13. Довічне позбавлення волі "
 1. Стаття 7. Принцип гуманізму Коментар до статті 7
  Принцип гуманізму, закріплений у ст. 7 КК РФ, полягає в тому, що кримінальне законодавство Російської Федерації забезпечує безпеку людини, а покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, не можуть мати своєю метою заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності. Гуманізм кримінального законодавства Російської
 2. Стаття 15. Категорії злочинів Коментар до статті 15
  Кримінальний кодекс РФ містить спеціальну норму про категорії злочинів. В цій нормі встановлюється поділ злочинів на види залежно від їх характеру і ступеня суспільної небезпеки. Характер суспільної небезпеки діяння залежить від виду та значущості об'єкта посягання і є його якісною характеристикою. Ступінь суспільної небезпеки діяння є
 3. Стаття 18. Рецидив злочинів Коментар до статті 18
  Рецидив злочинів є другим видом множинності злочинів відповідно до чинного законодавства. Це більш небезпечний вид множинності порівняно із сукупністю злочинів, оскільки він утворюється в результаті вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за раніше скоєний умисний злочин, тобто за рахунок вчинення нового злочину,
 4. Стаття 43. Поняття і цілі покарання Коментар до статті 43
  Покарання є не просто негативна санкція кримінально-правової норми, а найважливіший правовий інститут комплексного (міжгалузевого) характеру. Інститут покарання - суміжний для кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права. Функції покарання дуже різноманітні, і тому в теорії кримінальне покарання розглядається в різних аспектах - як правовий інститут, як форма
 5. Стаття 44. Види покарань Коментар до статті 44
  У ст. 44 КК РФ наведений перелік покарань, розташованих у певному порядку. Практично мова йде про систему покарань, тобто про певним чином упорядкованому переліку видів покарань, передбачених кримінальним законом за вчинення злочинів. У системі покарань найбільш яскраво проявляється характер і спрямованість кримінальної політики держави, яка, в свою чергу, залежить від
 6. Стаття 45. Основні і додаткові види покарань Коментар до статті 45
  У будь-якій системі можуть бути виділені підсистеми. Також і види кримінальних покарань можуть бути розділені (класифіковані) на певні групи за визначеними підставами (критеріями). У кримінальному законодавстві (ст. 45 КК РФ) по порядку призначення покарання класифікуються на вживані тільки в якості основних, вживані тільки в якості додаткових і змішані, тобто застосовувані в
 7. Стаття 56. Позбавлення волі на певний строк Коментар до статті 56
  чинним кримінальним законодавством відомо два види основних покарань, змістом яких є позбавлення волі: позбавлення волі на певний строк і довічне позбавлення волі. Зміст поняття "позбавлення волі" розкривається у ч. 1 ст. 56 КК РФ, де йдеться про те, що позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого від суспільства шляхом направлення його в колонію-поселення або
 8. Стаття 57. Довічне позбавлення волі Коментар до статті 57
  За своїм змістом довічне позбавлення волі, так само як і позбавлення волі на певний строк, являє собою ізоляцію засудженого від суспільства. Велика строгість цього виду позбавлення волі забезпечується, по-перше, відсутністю терміну покарання, і по-друге, особливими умовами відбування покарання. Довічне позбавлення волі як найбільш суворий з числа вживаних в даний час
 9. Стаття 58. Призначення засудженим до позбавлення волі виду виправної установи Коментар до статті 58
  У ст. 58 КК РФ регламентуються питання призначення засудженим до позбавлення волі виду виправної установи. Така регламентація необхідна у зв'язку з тим, що, хоча засудженим і призначається покарання у вигляді позбавлення волі, коло правообмежень і умови відбування покарання будуть різні залежно від того, який вид установи призначається для відбування покарання. Саме тому в
 10. Стаття 59. Смертна кара Коментар до статті 59
  Конституцією РФ встановлені пріоритети цінностей нашого суспільства. Вищої з них у відповідності зі ст. 2 є людина, її права і свободи. Основні права і свободи людини є невідчужуваними і належать кожному від народження. Визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язок держави. Серед основних прав особливо виділяється право на життя, яке в разі його
© 2014-2022  yport.inf.ua