Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Іс-конання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим догово-ром

(введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
З письмової згоди працівника йому може бути доручено виконання протягом встановленої тривалості робочого дня (зміни) поряд з роботою, певної трудовим договором, додаткової роботи за іншою або такий же професії (повинно-сті) за додаткову оплату (стаття 151 цього Кодексу).
Доручається працівникові додаткова робота за іншою професією (посадою) може здійснюватися шляхом поєднання про-фесій (посад). Доручається працівникові додаткова робота за такою ж професією (посадою) може здійснюватися шляхом розширення зон обслуговування, збільшення обсягу робіт. Для виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без освобо-ждения від роботи, визначеної трудовим договором, працівникові може бути доручена додаткова робота як за іншою, так і за такою ж професією (посадою).
Термін, протягом якого працівник буде виконувати додаткову роботу, її зміст та обсяг встановлюються роботодавцем-лем з письмової згоди працівника.
Працівник має право достроково відмовитися від виконання додаткової роботи, а роботодавець - достроково скасувати доручення про її виконання, попередивши про це іншу сторону у письмовій формі не пізніше ніж за три робочих дні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Іс-конання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим догово-ром "
 1. Стаття 151. Оплата праці при суміщенні професії-сій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи або виконанні обов'язків тимчасово від-присутність працівника без звільнення від роботи, визна-діленої трудовим договором
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) При суміщенні професій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи або виконанні зобов'язане-стей тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором, працівнику провадиться доп-лата. Розмір доплати встановлюється за згодою сторін трудового договору з урахуванням змісту і
 2. Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
  Коментар до статті 60.1. Стаття 60.2 закріплює правила притягнення працівника поряд з роботою, певної трудовим договором, до виконання додаткової роботи за іншою або такий же професії (посади) протягом встановленої тривалості робочого дня (зміни). 2. Згідно з ч. 1 коментованої статті роботодавець може доручити працівнику виконання такої додаткової роботи
 3. Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
  1. Стаття, що вперше в ТК описує поняття додаткової роботи, під якою слід розуміти суміщення професій (посад); розширення зон обслуговування, збільшення обсягу робіт; виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором. Виконання додаткової роботи доручається роботодавцем і може бути тільки з
 4. Стаття 151. Оплата праці при суміщенні професій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи або виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
  1. Суміщення професій (посад) являє собою виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою). У такій ситуації працівник крім основної роботи виконує іншу роботу в межах встановленої для основної роботи тривалості робочого часу за рахунок інтенсивності (ущільнення) роботи в
 5. Стаття 151. Оплата праці при суміщенні професій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи або виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
  Коментар до статті 1. При виконанні поряд з роботою з певної трудової функції додаткових обов'язків (див. коментар. До ст. 60.2) працівник має право на отримання доплати. Коментована стаття встановлює критерії визначення розміру цієї доплати. Це утримання та (або) обсяг додаткової роботи. Зміст визначає характер виконуваної роботи (кваліфікована -
 6. Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконан-ня робіт в умовах, що відхиляються від нормальних
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) При виконанні робіт в умовах, що відхиляються від нормальних (при виконанні робіт різної кваліфікації, суміщення професій (посад), понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні і при виконанні робіт в інших умовах, що відхиляються від нормальних), працівникові виробляються відповідні виплати,
 7. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90 - ФЗ) Працівникові, звільненому від роботи в організації або в індивідуального підприємця у зв'язку з обранням його на вибір-ную посаду до виборного органу первинної профспілкової організації (далі також - звільнений профспілковий працівник), після закінчення терміну його повноважень надається попередня робота (посада), а при її відсутності з
 8. Стаття 244. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність працівників
  1. У вилучення з основного виду матеріальної відповідальності працівників (за ст. 241 ТК) серед працівників є коло осіб, яким з метою виконання трудових обов'язків передаються під звіт грошові, товарні або інші цінності, у зв'язку з чим з ними можуть укладатися особливі письмові договори про повну матеріальну відповідальність. 2. Договір про повну матеріальну відповідальність є
 9. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  Коментар до статті 1. У ст. 60, яка забороняє роботодавцю вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, знаходить вираз один з основних принципів регулювання трудових відносин, закріплених ст. 2 ТК, а саме свобода праці, включаючи право на працю, який кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується, право вільно розпоряджатися своїми
 10. Стаття 199 . Зміст учнівського договору
  Коментар до статті 1. Учнівський договір повинен містити відомості про сторони, що вступили у відносини з професійного навчання. Однією стороною учнівського договору є роботодавець. У договорі вказуються найменування роботодавця - юридичної особи (організації) та прізвище, ім'я, по батькові особи, уповноваженої ним на укладення учнівського договору. 2. Іншою стороною може бути
 11. Стаття 395. Задоволення грошових вимог працівника
  Коментар до статті 1. Трудове законодавство не містить будь-яких обмежень щодо обсягу задовольняються грошових вимог за минулий час, звернених до роботодавця. Пред'являються працівником вимоги про оплату виконаних робіт, про отримання доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, виплати межразрядной різниці
 12. Стаття 143. Тарифні системи оплати праці
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Тарифні системи оплати праці - системи оплати праці, засновані на тарифній системі диференціації заробітної плати праців-ників різних категорій. Тарифна система диференціації заробітної плати працівників різних категорій включає в себе: тарифні ставки, оклади (посадові оклади), тарифну сітку і тарифні коефіцієнти. Тарифна
 13. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  1. Наведена норма є новелою і містить загальні положення про одне з поширених на практиці видів трудових договорів - роботі за сумісництвом. Під сумісництвом слід розуміти виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час (див. ст. 282 ТК і коммент. до неї). Таким чином, істотними
 14. 3. Повідомлення служби зайнятості
  на повідомленні працівника заходи щодо звільненню у зв'язку із скороченням чисельності або штату не закінчуються. Справа в тому, що крім працівників, про майбутні звільнення потрібно повідомити і службу зайнятості. Зробити це потрібно за два місяці до заходу за загальним правилом або ж за три місяці, якщо намічається масове звільнення працівників. Про це сказано в п. 2 ст. 25 Закону від 19 квітня 1991
 15. Додаток N 2 Приклад заповнення наказу про прийом на роботу
  Уніфікована форма N Т-1 --- | Код | + --- + Форма по ОКУД | 0301001 | Товариство з обмеженою відповідальністю + --- +
 16. Стаття 196. Права та обов'язки роботодавця щодо підготовки і перепідготовки кадрів
  Коментар до статті 1. Навчання працівників проводиться виходячи з конкретних завдань організацій, перспектив їх розвитку, вдосконалення існуючих і створення нових робочих місць. Для здійснення професійної підготовки кадрів з видачею диплома встановленого зразка освітні підрозділи організацій повинні отримати відповідну ліцензію. Для навчання кадрів в професійних
 17. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні робіт-ників у віці до вісімнадцяти років
  Забороняються направлення у службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років (за винятком творчих працівників засобів масової ін-формації, організацій кінематографії, теле-і відеос'емочних колективів, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та інших осіб, що беруть участь
 18. Стаття 196. Права та обов'язки роботодавця щодо підготовки і перепідготовки кадрів
  Необхідність професійної підготовки та перепідготовки кадрів для власних потреб визначає роботодавець. Роботодавець проводить професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників, навчання їх вто-рим професіями в організації, а при необхідності - в освітніх установах початкового, середнього, вищого професійно-го та додаткової освіти на
© 2014-2022  yport.inf.ua