Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 395. Задоволення грошових вимог працівника

Коментар до статті 1. Трудове законодавство не містить будь-яких обмежень щодо обсягу задовольняються грошових вимог за минулий час, звернених до роботодавця.
Пред'являються працівником вимоги про оплату виконаних робіт, про отримання доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, виплати межразрядной різниці й ін підлягають задоволенню КТС, судом, якщо буде доведено право працівника на їх отримання. Період часу, щодо якого працівник ставить питання про виплату грошових вимог, не має значення.
Єдиним обмеженням, яке може вплинути на розмір задовольняються грошових вимог, служить застосування органом, який розглядає трудовий спір, строку позовної давності на вимогу роботодавця. Роботодавець вправі стверджувати, що працівник пропустив строк звернення до КТС, суд з неповажної причини і на цій підставі його грошові вимоги задоволенню не підлягають. При пропуску строку звернення до КТС, суд з поважних причин він може бути відновлений (ст. ст. 386, 392 ТК).
2. На підставі ст. 208 ЦПК за заявою працівника суд, який розглядав справу, може призвести індексацію стягнутих судом грошових сум. При незгоді працівника з розміром грошової суми у зв'язку із застосуванням індексації на ухвалу суду про індексацію присуджених грошових сум може бути подана скарга.
3. Негайному виконанню підлягає судовий наказ, рішення суду про виплату працівникові заробітної плати протягом 3 місяців (ст. 211 ЦПК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 395. Задоволення грошових вимог працівника "
 1. Стаття 211. Порядок задоволення вимог кредиторів
  статтями 135 - 138 цього Закону. 3. Вимоги кредиторів кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги, за винятком випадків, встановлених цим Законом для задоволення вимог кредиторів, забезпечених заставою майна боржника. 4. При недостатності коштів у депозиті арбітражного
 2. Стаття 117. Звіт зовнішнього керуючого
  задоволення всіх вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів. 2. У разі, якщо в ході зовнішнього управління задоволені відповідно до цього Федеральним законом всі вимоги кредиторів, включені до реєстру вимог кредиторів, зовнішній керуючий не пізніше ніж через місяць з дати задоволення всіх вимог кредиторів, включених до реєстру вимог
 3. Стаття 360. Задоволення вимог за рахунок утримуваного майна
  задоволення вимог, забезпечених
 4. Стаття 829. Наступне відступлення грошової вимоги
  грошової вимоги не передбачено інше, наступна поступка грошової вимоги фінансовим агентом не допускається. У разі, коли наступна поступка грошової вимоги допускається договором, до неї відповідно застосовуються положення цієї
 5. Стаття 997. Задоволення вимог комісіонера з належних комітенту сум
  задоволення їх вимог перевагою перед заставоутримувачами, не позбавляються права на задоволення цих вимог з утриманих комісіонером
 6. Стаття 826. Грошова вимога, уступаемое в цілях отримання фінансування
  грошову вимогу, термін платежу за яким настав (існуюче вимога), так і право на отримання грошових коштів, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Грошова вимога, що є предметом поступки, має бути визначено в договорі клієнта з фінансовим агентом таким чином, який дозволяє ідентифікувати існуюче вимога в момент укладання договору,
 7. Стаття 376. Відмова гаранта задовольнити вимогу бенефіціара
  задоволенні його вимоги, якщо це вимога або додані до нього документи не відповідають умовам гарантії або представлені гарантові після закінчення визначеного в гарантії строку. Гарант повинен негайно повідомити бенефіціара про відмову задовольнити його вимогу. 2. Якщо гаранту до задоволення вимоги бенефіціара стало відомо, що основне зобов'язання, забезпечене
 8. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  грошової компенсації за невикористану відпустку при звільненні (ч. 3 ст. 126
 9. Стаття 824. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
  грошової вимоги одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати другій стороні (клієнту) кошти в рахунок грошової вимоги клієнта (кредитора) до третьої особи (боржника), що випливає з надання клієнтом товарів, виконання ним робіт або надання послуг третій особі, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги.
 10. Стаття 185.5. Особливості задоволення вимог клієнтів професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії
  задоволенню в ході спостереження або конкурсного виробництва в порядку, встановленому цією статтею. 2. У разі, якщо майна клієнтів, що знаходиться на рахунках професійного учасника ринку цінних паперів, достатньо для задоволення вимог клієнтів, такі вимоги задовольняються в повному обсязі. 3 . Якщо майно декількох клієнтів об'єднано на одному спеціальному
 11. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
  грошовою компенсацією. Відповідно до ч. 1 ст. 126 грошовою компенсацією може бути замінена тільки та частина відпустки, яка перевищує 28 календарних днів, і тільки у випадку, якщо про таку заміну просить сам працівник, а роботодавець не заперечує проти цього. Причому прохання працівника про заміну частини відпустки грошовою компенсацією повинна бути виражена у письмовій формі (в заяві). Згідно ч.
 12. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  вимог працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 13. Стаття 5.32 . Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  вимог працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 14. Стаття 853. Зарахування зустрічних вимог банку і клієнта по рахунку
  стаття 850) та оплатою послуг банку (стаття 851), а також вимоги клієнта до банку про сплату відсотків за користування коштами (стаття 852) припиняються заліком (стаття 410), якщо інше не передбачено договором банківського рахунку. Залік зазначених вимог здійснюється банком. Банк зобов'язаний інформувати клієнта про здійснене заліку у порядку та в строки, які передбачені
 15. Стаття 142. Розрахунки з кредиторами в ході конкурсного виробництва
  статтями 113 і 125 цього Закону право на виконання зобов'язань боржника, проводять розрахунки з кредиторами відповідно до реєстру вимог кредиторів. Встановлення розміру вимог кредиторів здійснюється в порядку, передбаченому статтею 100 цього Закону. Реєстр вимог кредиторів підлягає закриттю по закінчення двох місяців з дати
© 2014-2022  yport.inf.ua