Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 61. Вступ трудового договору в силу

Трудовий договір набирає чинності з дня його підписання працівником і роботодавцем, якщо інше не встановлено федеральними за-конамі, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації або трудовим договором, або з дня фактичного допущення працівника до роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Працівник зобов'язаний приступити до виконання трудових обов'язків з дня, визначеного трудовим договором.
Якщо в трудовому договорі не визначений день початку роботи, то працівник повинен приступити до роботи на наступний робочий день після вступу договору в силу.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Якщо працівник не приступив до роботи в день початку роботи, встановлений згідно з частиною другою або третьою цієї статті, то роботодавець має право анулювати трудовий договір. Анульований трудовий договір вважається неукладеним. Ан-нулірованіе трудового договору не позбавляє працівника права на отримання забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню при настанні страхового випадку в період з дня укладення трудового договору до дня його анулювання.
(Частина четверта в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 61. Вступ трудового договору в силу"
 1. Стаття 61. Вступ трудового договору в силу
  Коментар до статті 1. Вступ трудового договору в силу означає, що з цього моменту його сторони набувають права і несуть обов'язки, передбачені ст. ст. 21, 22 ТК і трудовим договором. Відповідно до ч. 1 ст. 61 трудовий договір вважається чинним, як загальне правило, з дня його підписання обома сторонами - працівником і роботодавцем. Законом або іншим нормативним правовим
 2. Стаття 61. Вступ трудового договору в силу
  1. Положення коментованої статті є юридичними гарантіями при прийомі громадянина на роботу. За загальним правилом трудовий договір набирає чинності з дня його підписання працівником і роботодавцем, з цього моменту у сторін трудового договору виникають взаємні права та обов'язки (див. ст. 21, 22 ТК і коммент. До них). 2. Сторони вправі визначити іншу дату вступу договору в силу
 3. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  Коментар до статті 1. Крім підстав припинення трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті
 4. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  1. Стаття, що містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору. 2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків,
 5. 3. Трудова книжка
  Трудова книжка працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового
 6. Стаття 424. Застосування цього Кодексу до правовідносин, які виникли до і після введення його в дію
  Коментар до статті Трудовий кодекс застосовується до правовідносин, які виникли після введення його в дію. Разом з тим, якщо правовідносини виникли до введення в дію ТК, то він застосовується до тих прав і обов'язків , які виникнуть після введення його в дію. Це означає, що незважаючи на те, що трудові відносини між працівником і роботодавцем виникли до введення в дію
 7. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини . Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна
 8. 4. Засудження працівника до покарання, яке виключає продовження колишньої роботи, згідно з вироком суду, що набрав законної сили
  . Ще однією обставиною, не залежних від волі сторін, буде осуд працівника до покарання, яке виключає продовження колишньої роботи. Але звільнення по даній підставі законно тільки в тому випадку, якщо воно обумовлене винесеним вироком суду, який, крім усього іншого, вступив в законну силу. Таким чином, до набрання чинності вироку суду звільнити працівника за п. 4 ч. 1 ст. 83
 9. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  Коментар до статті Стаття, що містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див.
 10. Стаття 957. Початок дії договору страхування
  1. Договір страхування, якщо в ньому не передбачено інше, набирає чинності в момент сплати страхової премії або першого її внеску. 2. Страхування, обумовлену договором страхування, поширюється на страхові випадки, що сталися після вступу договору страхування в силу, якщо в договорі не передбачено інший термін початку дії
 11. Стаття 58. Термін трудового договору
  Трудові договори можуть укладатися: 1) на невизначений термін; 2) на визначений строк не більше п'яти років (строковий трудовий договір), якщо інший термін не встановлений цим Кодексом і іншими федеральними законами. Строковий трудовий договір укладається, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру майбутньої роботи або умов її виконання, а
 12. Стаття 13. Дія трудового законодавства та інших актів, містять норми трудового права, в просторі
  Коментар до статті Стаття, що безпосередньо пов'язана зі ст. 12 ТК, що передбачає межі дії у часі законів та інших нормативних правових актів. Вона визначає дію законів та інших нормативних правових актів в просторі. Зв'язок цих статей пояснюється тим, що будь-який нормативний правовий акт завжди діє і в часі, і в просторі. Федеральний закон від 14
 13. Стаття 50. Реєстрація колективного договору, угоди
  1. Колективні договори та угоди згідно коментованої статті протягом семи днів з дня їх підписання повинні бути спрямовані роботодавцем, представником роботодавця на повідомну реєстрацію до відповідного органу по праці. І хоча вступ в силу колективного договору, угоди не залежить від факту повідомної реєстрації, вона є обов'язковою. Встановлено однакові
 14. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  Коментар до статті Угода сторін як підстава припинення трудового договору застосовується у випадках, коли для припинення трудового договору бажання тільки працівника або тільки роботодавця недостатньо. Необхідно взаємне волевиявлення сторін на припинення трудового відносини. Як правило, за цим пунктом розривається строковий трудовий договір до закінчення його терміну. Хоча за
© 2014-2022  yport.inf.ua