Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконан-ня робіт в умовах, що відхиляються від нормальних

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При виконанні робіт в умовах, що відхиляються від нормальних (при виконанні робіт різної кваліфікації, суміщення професій (посад), понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні і при виконанні робіт в інших умовах, що відхиляються від нормальних), працівникові виробляються відповідні виплати, передбачені трудовим зако-нодательством та іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угоди -ми, локальними нормативними актами, трудовим договором. Розміри виплат, встановлені колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором, не можуть бути нижчими за встановлені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконан-ня робіт в умовах, що відхиляються від нормальних "
 1. Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконання робіт в умовах, що відхиляються від нормальних
  стаття відображає підвищення рівня гарантій для працівників при виконанні роботи в умовах, що відхиляються від нормальних. У зазначених у коментованій статті випадках оплата праці повинна провадитися в підвищеному розмірі шляхом встановлення доплат, надбавок. Виплати за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, можуть бути встановлені трудовим законодавством та іншими нормативними правовими
 2. Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконання робіт в умовах, що відхиляються від нормальних
  оплату праці. Працівникам, які виконують роботи різної кваліфікації, які суміщають професії (посади), що залучаються до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, виробляються доплати. Право на ці доплати (і відповідно - обов'язок роботодавця їх виробляти) закріплено в трудовому законодавстві (ст. ст. 150 - 154 ТК) , а їх розмір (з урахуванням
 3. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
  стаття закріплює обов'язок роботодавця щодо забезпечення нормальних умов для виконання працівниками норм виробітку і призводить приблизний перелік таких умов. Хоча загальна обов'язок щодо забезпечення нормальних умов роботи (а отже, і для виконання інших норм праці) випливає з основних обов'язків роботодавця, перерахованих у ч. 2 ст. 22 ТК (див. коментар. до неї), і закріплена
 4. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
  праці. Перелічені в ст. 163 умови є загальними для виконання всіх норм праці в будь-якому виробництві, в зв'язку з чим роботодавці повинні забезпечити їх усім працівникам на всіх робочих місцях. 2. Якщо роботодавець не забезпечив умов, зазначених у ст. 163, і працівник не виконав встановлені норми праці, вважається, що невиконання норм мало місце не з вини працівника. Оплата праці в цьому
 5. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  оплати праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, здійснюється як за допомогою збільшення тарифних ставок (окладів), так і шляхом встановлення доплат до них за умови праці. 2. Підвищена оплата праці в місцевостях з особливими кліматичними умовами забезпечується за допомогою застосування районних коефіцієнтів і надбавок до заробітної
 6. Стаття 129. Основні поняття та визначення
  оплата праці працівника) - винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, коли-пра, якості та умов виконуваної роботи, а також компенсаційні виплати (доплати і надбавки компенсаційного характеру, в тому числі за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, роботу в особливих кліматичних умовах і на територіях, що піддали-ся радіоактивного забруднення, і
 7. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  оплати праці. При цьому умови оплати праці сумісників, які встановлюються залежно від відпрацьованого часу або виробітку, не можуть бути погіршені в порівнянні з встановленими ТК, законами, іншими нормативними правовими актами, колективним договором, угодою (див. коментар. до ст. ст. 135, 152). Обумовлені сторонами умови оплати роботи, що виконується в порядку сумісництва, повинні
 8. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  оплату праці відповідно до законодавства Російської Федерації про працю. 2. Розмір оплати праці засуджених, відпрацьованих повністю певну місяць норму робочого часу і виконали встановлену для них норму, не може бути нижче встановленого мінімального розміру оплати праці. 3. Оплата праці засудженого при неповному робочому дні або неповного робочого тижня провадиться
 9. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  стаття законодавчо закріпила норми, раніше передбачаються встановленими положеннями. Ця робота і нині оплачується за тими ж розцінками (тарифами, ставками, окладами), що й аналогічна основна, але в розмірі, відповідному виконуваній роботі за сумісництвом, за відпрацьований час. При цьому оплата праці залежить від виробітку або інших умов, які повинні бути визначені в трудовому
 10. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, вироб-водиться в підвищеному розмірі. У підвищеному розмірі оплачується також працю працівників, зайнятих на роботах у місцевостях з особливими кліматичними
 11. Стаття 154. Оплата праці в нічний час
  оплати праці за роботу в нічний час встановлюються Урядом Російської Федеративної-ції з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин. (частина друга в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Конкретні розміри підвищення оплати праці за роботу в нічний час встановлюються колективним договором, локальним нормативним актом,
 12. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  стаття передбачає загальний принцип підвищення оплати праці при несприятливих умовах здійснення трудової діяльності, який потім розкривається в ст. ст. 147, 148 ТК. 2. Законодавець виділяє 4 групи особливих умов праці: важкі роботи; роботи із шкідливими умовами праці; роботи з небезпечними умовами праці; роботи в місцевостях з особливими кліматичними умовами; роботи з іншими особливими
 13. Стаття 147. Оплата праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці
  оплати в порівнянні з оплатою робіт з нормальними умовами праці. 2. Розміри підвищення оплати праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними і іншими особливими умовами праці не можуть бути нижче розмірів встановлених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права. 3. Частина 2 коментованої статті закріплює
 14. Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
  стаття встановлює правила оплати при виконанні робіт різної кваліфікації: а) для працівників з погодинною оплатою праці, б) для працівників з відрядною оплатою праці. 2. За загальним правилом оплата праці працівника провадиться по виконуваній роботі. Однак, якщо при виконанні повременщикам робіт різної складності (кваліфікації) неможливо врахувати робочий час, витрачений на виконання
 15. Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків
  стаття встановлює правила оплати праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків. Згадка в коментованій статті поряд з нормами праці трудових (посадових) обов'язків пов'язане з новим підходом до розуміння норм праці, який враховує не тільки загальноприйняті кількісні (норми часу, виробітку, чисельності та ін.), а й якісні характеристики
© 2014-2022  yport.inf.ua