Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 154. Оплата праці в нічний час

Щогодини роботи в нічний час оплачується у підвищеному розмірі в порівнянні з роботою в нормальних умовах, але не нижче розмірів, встановлених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права .
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Мінімальні розміри підвищення оплати праці за роботу в нічний час встановлюються Урядом Російської Федеративної-ції з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Конкретні розміри підвищення оплати праці за роботу в нічний час встановлюються колективним договором, локальним нормативним актом, що приймається з урахуванням думки представницького органу працівників, трудовим договором.
(Частина третя введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 154. Оплата праці в нічний час"
 1. Стаття 154. Оплата праці в нічний час
  оплат. Розміри доплат встановлюються колективним договором, локальним нормативним актом, який приймається з урахуванням думки представницького органу працівників, або трудовим договором. Як мінімальний гарантованого розміру доплати використовується встановлений Урядом РФ мінімальний розмір підвищення оплати праці за роботу в нічний час - 20% годинної тарифної ставки (окладу
 2. Стаття 154. Оплата праці в нічний час
  оплата роботи в цей період забезпечується шляхом застосування доплат за роботу в нічний час. Розміри доплат за роботу в нічний час не можуть бути нижче розмірів встановлених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права. За правилами, встановленими коментованій статтею, оплачується тільки кожну годину роботи при немногосменном режимі.
 3. Стаття 96. Робота в нічний час
  праці, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним вдень. Список вказаний-них робіт може визначатися колективним договором, локальним нормативним актом. До роботи в нічний час не допускаються: вагітні жінки; працівники, які не досягли віку вісімнадцяти років, за винятком-ням осіб, що беруть участь у створенні і (або) виконанні художніх творів, та інших
 4. Стаття 348.1. Загальні положення
  стаття не тільки передбачає суб'єктів трудового відносини, на яких поширюються спеціальні норми, а й визначає форми вираження цих норм. За суті, ця стаття відтворює джерела трудового права, що містяться у ст. 5 цього Кодексу. Особливості стосуються лише локальних нормативних актів, які повинні враховувати норми, затверджені відповідними спортивними
 5. Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконання робіт в умовах, що відхиляються від нормальних
  154 ТК), а їх розмір (з урахуванням мінімального розміру, визначеного нормативними правовими актами Російської Федерації) встановлюється угодою, колективним договором або локальним нормативним актом. Поєднання зазначених джерел права визначається так само, як при визначенні систем оплати
 6. Стаття 348.1. Загальні положення
  оплати праці спортсменів, тренерів в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні можуть встановлюватися колективними договорами, угодами, локальними нормативними
 7. Стаття 96. Робота в нічний час Нічний час - час з 22 години до 6 годин.
  Стаття встановлює заборону на залучення до нічних робіт вагітних жінок, неповнолітніх, за винятком осіб, що беруть участь у створенні і (або) виконанні художніх творів, та інших категорій працівників, якщо це передбачено ТК і іншими федеральними законами . Конвенція МОП N 90 про нічну працю підлітків у промисловості (1948 р.) визначає термін "ніч" як період
 8. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  оплату праці відповідно до законодавства Російської Федерації про працю. 2. Розмір оплати праці засуджених, відпрацьованих повністю певну місяць норму робочого часу і виконали встановлену для них норму, не може бути нижче встановленого мінімального розміру оплати праці. 3. Оплата праці засудженого при неповному робочому дні або неповного робочого тижня провадиться
 9. Стаття 8.31. Порушення вимог до охорони лісів
  оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці. 2. Забруднення лісів стічними водами, хімічними, радіоактивними чи іншими шкідливими речовинами або промисловими або побутовими відходами або викидами - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до
 10. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  оплати праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, здійснюється як за допомогою збільшення тарифних ставок (окладів), так і шляхом встановлення доплат до них за умови праці. 2. Підвищена оплата праці в місцевостях з особливими кліматичними умовами забезпечується за допомогою застосування районних коефіцієнтів і надбавок до заробітної
 11. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  стаття законодавчо закріпила норми, раніше передбачаються встановленими положеннями. Ця робота і нині оплачується за тими ж розцінками (тарифами, ставками, окладами), що й аналогічна основна, але в розмірі, відповідному виконуваній роботі за сумісництвом, за відпрацьований час. При цьому оплата праці залежить від виробітку або інших умов, які повинні бути визначені в трудовому
 12. Стаття 8.25. Порушення правил лісокористування
  оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці. 2. Здійснення лісокористування не у відповідності з передбаченими в лісорубного квитка (ордері) або лісовому квитку, в договорі оренди, безоплатного користування чи концесії лісового фонду цілями або вимогами - тягне
 13. Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
  стаття встановлює правила оплати при виконанні робіт різної кваліфікації: а) для працівників з погодинною оплатою праці, б) для працівників з відрядною оплатою праці. 2. За загальним правилом оплата праці працівника провадиться по виконуваній роботі. Однак, якщо при виконанні повременщикам робіт різної складності (кваліфікації) неможливо врахувати робочий час, витрачений на виконання
 14. Стаття 10.11. Порушення норм і правил ведення племінного тваринництва
  оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Порушення правил державної реєстрації племінних тварин і племінних стад - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від
 15. Стаття 96. Робота в нічний час
  стаття визначає період часу, який вважається нічним (з 22 годин до 6 годин), встановлює правила скорочення тривалості роботи та порядок притягнення до роботи в нічний час окремих категорій працівників. 2. Нічний вважається зміна, в якій більше половини її тривалості припадає на нічний час (подп. "а" п. 9 Постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 12
 16. Стаття 315. Оплата праці
  праці в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях здійснюється із застосуванням районних коефіцієн-ентов і процентних надбавок до заробітної
 17. Стаття 8.6. Псування земель
  оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Знищення родючого шару грунту, а одно псування земель внаслідок порушення правил поводження з пестицидами і агрохімікатами або іншими небезпечними для здоров'я людей і навколишнього середовища речовинами та відходами виробництва і
 18. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років
  праці неповнолітніх в надурочний час, нічний час, вихідні та неробочі святкові дні означає, що такі працівники не можуть залучатися до чергувань, проведеним у цей час (постанова Секретаріату ВЦРПС від 02.04. 1954 "Про чергування на підприємствах і в установах"). 2. Зазначені в коментованій статті заборони не поширюються на творчих працівників закладів культури,
 19. Стаття 5.44. Приховування страхового випадку
  оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати
© 2014-2022  yport.inf.ua