Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При невиконанні норм праці , невиконанні трудових (посадових) обов'язків з вини роботодавця оплата праці вироб-диться в розмірі не нижче середньої заробітної плати працівника, розрахованої пропорційно фактично відпрацьованому часу.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків з причин, не залежних від роботодавця і працівника, за працівником зберігається не менше двох третин тарифної ставки, окладу (посадового окладу), розрахованих пропорційно фактично відпрацьованому часу.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків з вини працівника оплата нормованої годину -ти заробітної плати проводиться відповідно до обсягу виконаної роботи.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків"
 1. Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків
  стаття встановлює правила оплати праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків. Згадка в коментованій статті поряд з нормами праці трудових (посадових) обов'язків пов'язане з новим підходом до розуміння норм праці, який враховує не тільки загальноприйняті кількісні (норми часу, виробітку, чисельності та ін.), а й якісні характеристики
 2. Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків
  оплати невиконання норм праці при змішаній вини працівника і роботодавця. Очевидно, в таких випадках оплата повинна здійснюватися за згодою сторін з урахуванням ступеня вини кожної з них. 3. Невиконання трудових обов'язків може спричинити застосування коментованої статті лише в тих випадках, коли працівник не виконав встановлену норму робочого часу (здійснив прогул, був відсторонений від роботи
 3. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
  стаття закріплює обов'язок роботодавця щодо забезпечення нормальних умов для виконання працівниками норм виробітку і призводить приблизний перелік таких умов. Хоча загальна обов'язок щодо забезпечення нормальних умов роботи (а отже, і для виконання інших норм праці) випливає з основних обов'язків роботодавця, перерахованих у ч. 2 ст. 22 ТК (див. коментар. до неї), і закріплена
 4. Стаття 20.6. Невиконання вимог норм і правил з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій
  оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Невжиття заходів щодо забезпечення готовності сил і засобів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій, а одно несвоєчасне направлення у зону надзвичайної ситуації сил і засобів, передбачених затвердженими в установленому порядку планом ліквідації надзвичайних ситуацій, - тягне
 5. Стаття 19.25. Невиконання військово-транспортних мобілізаційних обов'язків
  оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 6. Стаття 19.5. Невиконання в термін законного припису (постанови, подання) органу (посадової особи), який здійснює державний нагляд (контроль)
  оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці. 2. Невиконання у встановлений термін законного припису федерального антимонопольного органу, його територіального органу - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти
 7. Стаття 8.7. Невиконання обов'язків щодо приведення земель у стан, придатний для використання за цільовим призначенням
  оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати
 8. Стаття 10.11. Порушення норм і правил ведення племінного тваринництва
  оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Порушення правил державної реєстрації племінних тварин і племінних стад - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від
 9. Стаття 8.31. Порушення вимог до охорони лісів
  оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці. 2. Забруднення лісів стічними водами, хімічними, радіоактивними чи іншими шкідливими речовинами або промисловими або побутовими відходами або викидами - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до
 10. Стаття 8.13. Порушення правил охорони водних об'єктів
  оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Невиконання або несвоєчасне виконання обов'язків щодо приведення водних об'єктів, їх водоохоронних зон і прибережних смуг у стан, придатний для користування, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у
 11. Стаття 20.27. Невиконання в зоні проведення контртерористичної операції законного розпорядження особи, що проводить зазначену операцію
  оплати праці; на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати
 12. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  оплатою праці, нормованих завдань оплата праці провадиться за кінцевими результатами за фактично виконаний обсяг робіт. Особам, які працюють за сумісництвом в районах, де встановлені районні коефіцієнти і надбавки до заробітної плати, оп-лата праці провадиться з урахуванням цих коефіцієнтів і
 13. Стаття 5.3. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії референдуму
  оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 14. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
  155 і коммент. до
 15. Стаття 8.4. Порушення законодавства про екологічну експертизу
  оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Здійснення діяльності, не відповідної документації, яка отримала позитивний висновок державної екологічної експертизи, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від
© 2014-2022  yport.inf.ua