Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та додат- нениями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 265. Роботи, на яких забороняється застосований-ня праці осіб віком до вісімнадцяти років

Забороняється застосування праці осіб віком до вісімнадцяти років на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, на підземних роботах, а також на роботах, виконання яких може завдати шкоди їх здоров'ю та моральному розвитку (гральний бізнес, робота в нічних кабаре і клубах, виробництво, перевезення і торгівля спиртними напоями, тютюновими виробами, наркотиче-ськими та іншими токсичними препаратами, матеріалами еротичного змісту).
(в ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 05.04 .2013 N 58-ФЗ)
Забороняються перенесення і пересування працівниками у віці до вісімнадцяти років ваг, що перевищують встановлені для них граничні норми.
Перелік робіт, на яких забороняється застосування праці працівників у віці до вісімнадцяти років, а також граничні норми важких речей затверджуються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 265. Роботи, на яких забороняється застосований-ня праці осіб у віці до вісімнадцяти років "
 1. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні робіт-ників у віці до вісімнадцяти років
  Забороняються направлення у службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років (за винятком творчих працівників засобів масової ін-формації, організацій кінематографії, теле-і відеос'емочних колективів, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та інших осіб, що беруть участь
 2. Глава 42. Особливості регулювання праці працівників у віці до вісімнадцяти років
  Глава 42. Особливості регулювання праці працівників у віці до вісімнадцяти
 3. 4. Угоди, вчинені неповнолітніми у віці від 14 до 18 років
  Угоди, вчинені неповнолітніми у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років без згодою їх батьків, усиновителів або піклувальників, у випадках, коли така згода не вимагається згідно із ст. 26 ГК, можуть бути визнані недійсними за позовом батьків, усиновителів або піклувальників (п. 1 ст. 175 ЦК). Згідно п. 2 ст . 26 ЦК неповнолітні у віці від чотирнадцяти до
 4. Стаття 92. Скорочена тривалість робочого часу
  Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: для працівників віком до шістнадцяти років - не більше 24 годин на тиждень; для працівників віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років - не більше 35 годин на тиждень; для працівників, які є інвалідами I або II групи, - не більше 35 годин на тиждень; для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці,
 5. Стаття 1074. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
  1. Неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років самостійно несуть відповідальність за заподіяну шкоду на загальних підставах. 2. У разі, коли у неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років немає доходів або іншого майна, достатніх для відшкодування шкоди, шкода має бути відшкодована повністю або в відсутньої частини його батьками (усиновлювачами) або
 6. Стаття 271. Оплата праці працівників у віці до вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи
  У порівнянні зі ст. 180 КЗпП коментована стаття внесла принципові зміни. Тепер оплата праці всіх неповнолітніх може не відповідати оплаті праці працівників при нормальній тривалості робочого часу, тоді як за КЗпП заробітна плата працівників молодше 18 років не зменшувалася пропорційно зменшенню тривалості робочого часу. Всі доплати як до рівня оплати
 7. Стаття 94. Тривалість щоденної роботи (зміни)
  Тривалість щоденної роботи (зміни) не може перевищувати: для працівників віком від п'ятнадцяти до шістнадцяти років - 5 годин, віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років - 7 ча-сов; для учнів загальноосвітніх закладів, освітніх установ початкової та середньої професійної образо-вання, що сполучають протягом навчального року навчання з роботою, у віці від чотирнадцяти
 8. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми громадянами віком від 14 до 18 років
  За загальним правилом, неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років самостійно несуть відповідальність за заподіяну шкоду на загальних підставах. У разі, коли у неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років немає доходів або іншого майна, достатніх для відшкодування шкоди, шкода має бути відшкодована повністю або в відсутньої частини: а) його батьками
 9. Стаття 96. Застосування положень цієї глави до осіб у віці від вісімнадцяти до двадцяти років Коментар до статті 96
  Норми глави 14 КК РФ поширюються на осіб, які вчинили злочин у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Однак у виняткових випадках окремі положення цих норм можуть бути застосовані і до осіб, які вчинили злочини у віці від вісімнадцяти до двадцяти років (виняток становить приміщення їх до спеціальної навчально-виховної установи закритого типу органу управління
 10. Стаття 270. Норми виробітку для працівників віком до вісімнадцяти років
  1. Для неповнолітніх працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу (ст. 92 ТК). При цьому максимальна тривалість щоденної роботи (зміни) закріплюється в ст. 94 ТК. Для неповнолітніх працівників норми виробітку встановлюються виходячи із загальних норм виробітку пропорційно встановленому для цих працівників скороченої тривалості робочого
 11. Стаття 26. Дієздатність неповнолітніх у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
  1. Неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років здійснюють операції, за винятком названих у пункті 2 цієї статті, з письмової згоди своїх законних представників - батьків, усиновителів або піклувальника. Угода, укладена таким неповнолітнім, дійсна також при її подальшому письмовому схвалення його батьками, усиновителями або піклувальником. 2.
 12. Стаття 175 . Недійсність угоди, укладеної неповнолітнім віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
  1. Угода, укладена неповнолітнім віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років без згоди його батьків, усиновителів або піклувальника, у випадках, коли така згода вимагається згідно із статтею 26 цього Кодексу, може бути визнана судом недійсною за позовом батьків, усиновителів або піклувальника. Якщо така угода визнана недійсною, відповідно
 13. Стаття 93. Неповний робочий час
  За угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватись як при прийомі на роботу, так і згодом непол-ний робочий день (зміна) або неповний робочий тиждень. Роботодавець зобов'язаний установлювати неповний робочий день (зміну) або непол-ную робочий тиждень на прохання вагітної жінки, одного з батьків (опікуна, піклувальника), що має дитину у віці до че-тирнадцаті років
 14. Стаття 21. Дієздатність громадянина
  1. Здатність громадянина своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки і виконувати їх (цивільна дієздатність) виникає у повному обсязі з настанням повноліття, тобто після досягнення вісімнадцятирічного віку. 2. У разі, коли законом дозволяється одружуватися до досягнення вісімнадцятирічного віку, громадянин , що не
 15. Стаття 348.8. Особливості регулювання праці спортсменів віком до вісімнадцяти років
  1. Професійний спортсмен як сторона трудового договору з фізкультурно-спортивною організацією для вступу в трудове відношення повинен володіти трудовою правосуб'єктністю, тобто володіти одночасно трудової правоздатністю і дієздатністю. За загальним нормам ТК громадянин вправі вступати в трудові відносини після досягнення 16-річного віку (ст. 63 ТК), так як саме до цього віку
 16. Стаття 12.12. Проїзд на заборонний сигнал світлофора або на заборонений жест регулювальника
  Проїзд на заборонний сигнал світлофора або на заборонений жест регулювальника, за винятком випадків, передбачених частиною 1 статті 12.10 цього Кодексу, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі одного мінімального розміру оплати
© 2014-2022  yport.inf.ua