Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 93. Неповний робочий час

За угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватись як при прийомі на роботу, так і згодом непол-ний робочий день (зміна) або неповний робочий тиждень. Роботодавець зобов'язаний установлювати неповний робочий день (зміну) або непол-ную робочий тиждень на прохання вагітної жінки, одного з батьків (опікуна, піклувальника), що має дитину у віці до че-тирнадцаті років (дитини-інваліда віком до вісімнадцяти років), а також особи, що здійснює догляд за хворим членом сім'ї від-повідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими-ми актами Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При роботі на умовах неповного робочого часу оплата праці працівника провадиться пропорційно відпрацьованому ним часу або в Залежно від виконаного ним обсягу робіт.
Робота на умовах неповного робочого часу не тягне для працівників будь-яких обмежень тривалості щорічної основної оплачуваної відпустки, обчислення трудового стажу та інших трудових прав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 93. Неповний робочий час "
 1. Стаття 93. Неповний робочий час
  неповного робочого часу може бути різним - неповний робочий день, неповний робочий тиждень, поєднання того й іншого. При неповному робочому дні робочий тиждень залишається п'ятиденному або шестиденному відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. При неповному робочому тижні зменшується кількість робочих днів (зміни) при збереженні встановленої тривалості робочого дня (зміни).
 2. Стаття 93. Неповний робочий час
  неповний робочий час "охоплює як неповний робочий день, так і неповний робочий тиждень. При неповному робочому дні зменшується кількість годин роботи на день порівняно з тим, що встановлено в організації розпорядком або графіком для даної категорії працівників (наприклад, замість 8 годин - 4). Неповний робочий тиждень означає встановлення меншої кількості робочих днів на тиждень (менше 5
 3. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  неповному робочому дні або неповного робочого тижня провадиться пропорційно відпрацьований-ному засудженим часу або залежно від
 4. Стаття 203. Час учнівства
  неповного робочого часу. У період дії учнівського договору працівники не можуть залучатися до надурочних робіт, направлятися у службові відрядження, не пов'язані з
 5. Стаття 203. Час учнівства
  неповного робочого часу, передбачений ст . 93 ТК. 3. Час, відведений на професійне навчання, має використовуватися за призначенням і раціонально. Тому ч. 3 ст. 203 не дозволяє залучати учнів до понаднормової роботи, а також направляти їх у службові відрядження, не передбачені навчальними
 6. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
  неповного робочого часу. У випадках, передбачених ТК, працівники релігійних організацій можуть залучатися до робіт у нічний час, вихідні та неробочі святкові дні, до надурочних робіт. Обмеження для окремих категорій працівників (жінки, інваліди та інші.) на залучення до надурочних робіт, робіт у нічний час повністю зберігають свою силу в релігійних організаціях. При
 7. Стаття 97 . Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  неповний робочий час, у випадках їх залучення до надурочних робіт і робіт на умовах ненормованого робочого
 8. Контрольні питання до § 7.4
  неповного робочого часу? 5. Які умови і порядок введення понаднормових робіт? 6. Дайте поняття часу відпочинку як правової категорії. 7. Які види часу відпочинку передбачені чинним трудовим законодавством? 8. Які види відпустки передбачає трудове законодавство ? 9. Що являє собою щорічну основну відпустку, та який порядок його надання? 10. Хто
 9. Стаття 305. Режими праці і відпочинку
  робочого дня на частини, вихідні дні та інші питання регулюються угодою сторін. Але тривалість робочого тижня не може бути більше, а щорічної оплачуваної відпустки менше, ніж встановлено ТК (див. ст. 91 і 115 ТК і коммент. до них). При використанні особливого режиму робочого часу (ненормований робочий день, змінний графік роботи, гнучкий робочий час, змінна робота)
 10. Стаття 94. Тривалість щоденної роботи (зміни)
  неповного робочого часу вперше було закріплено в постанові Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 29.04.1980 N 111/8-51 "Про затвердження Положення про порядок і умови застосування праці жінок, які мають дітей і працюють неповний робочий час" * (138). Згідно п. 8 тривалість робочого дня (зміни), як правило, не повинна бути менше чотирьох годин і робочого тижня - менше 20-24 годин
 11. Стаття 320. Скорочений робочий тиждень
  стаття надає організаціям, розташованим в районах Півночі , для яких нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень, можливість встановити для жінок в колективному договорі організації або трудовому договорі скорочену 36-годинний робочий тиждень. Раніше скорочена 36-годинний робочий тиждень для всіх жінок, які працюють в районах Півночі, була встановлена
 12. Стаття 203. Час учнівства
  неповного робочого часу (див. коментар. до ст. 93 ТК). 3. З метою створення необхідних умов для навчання ч. 3 коментованої статті встановлює додаткові гарантії у вигляді заборони в період учнівського договору залучати працівників, які є учнями, до надурочних робіт, і направляти їх у службові відрядження, не пов'язані з учнівством. Це нова норма, так як ст. 193
 13. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  неповний робочий час. У тексті трудового договору, що укладається з неповнолітнім, у колективному договорі організації може бути передбачено надання працівнику більш тривалої відпустки. При щорічному складанні графіка відпусток і визначенні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток працівникам враховується бажання неповнолітнього працівника використовувати
 14. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  робочі святкові дні вказані в ст. 112 ТК. 2. З тексту статті випливає, що зменшенню на 1:00 підлягає робочий день (зміна) як при нормальній тривалості робочого часу, так і при скороченій. Порівняно з положеннями КЗпП тривалість робочого часу при шестиденному робочому тижні напередодні вихідних днів зменшена з шести до п'яти годин. У даному випадку мова йде не про
 15. Стаття 108. Перерви для відпочинку і харчування
  неповним робочим днем, а також у передвихідні і передсвяткові дні (див. ст. 224 ТК). 4. Наведені раніше положення про особливості режиму робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників (див. коментар. до ст. 106, 107 ТК) передбачають для працівників з особливим характером праці особливості використання перерв для відпочинку і харчування. Так, наприклад, диспетчеру служби Управління
 16. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  робочого дня або зміни, які безпосередньо передують неробочому святкового дню, ст. 95 не робить винятку, як колишнє законодавство, для працівників, яким вже встановлено скорочену тривалість робочого часу (працівникам, які не досягли 18-річного віку, інвалідам I і II групи, особам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, і ін.) Закріплена в ч. 1 ст. 95 пільга
 17. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  стаття прямо не вводить вимогу про те, що переробка в одні дні буде компенсуватися недоробкою в інші, ст. 104 ТК, присвячена підсумованим обліком робочого часу, встановлює загальне для всіх випадків застосування підсумованого обліку робочого часу правило, відповідно до якого нормальне число робочих годин за обліковий період визначається виходячи з встановленої для даної
© 2014-2022  yport.inf.ua