Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 330.3. Медичні огляди (обстеження) працівників, зайнятих на підземних роботах

Прийом на підземні роботи здійснюється після обов'язкового медичного огляду (обстеження).
Працівники, зайняті на підземних роботах, зобов'язані проходити медичні огляди (обстеження) на початку робочого дня (сме-ни), а також протягом та (або) наприкінці робочого дня (зміни) (частина третя статті 213 цього Кодексу).
Проведення медичних оглядів (обстежень) на початку робочого дня (зміни) роботодавець зобов'язаний організовувати кожен ра-бочій день (кожну зміну) для всіх працівників, зайнятих на підземних роботах.
Проведення медичних оглядів (обстежень) протягом і (або) наприкінці робочого дня (зміни) роботодавець організовує при необхідності з метою діагностики та попередження професійних захворювань, а також для виявлення можливого стану алкогольного, наркотичного чи іншого токсичного сп'яніння у працівників, зайнятих на підземних роботах, що проводяться на об'єктах, віднесених відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації до взривопожа-роопасним виробничим об'єктам.
Порядок проведення медичних оглядів (обстежень) працівників, зайнятих на підземних роботах, на початку робочого дня (зміни), а також протягом та (або) наприкінці робочого дня (зміни) встановлюється федеральним органом виконавчої влади, здійснювала-складовими функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у галузі охорони здоров'я, з урахуванням те думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 330.3. Медичні огляди (обстеження) працівників, зайнятих на підземних роботах "
 1. Стаття 185. Гарантії працівникам, які направляються на медичний огляд (обстеження)
  медичні огляди (обстеження), див. ст. ст. 213, 266 і коммент. до них. За працівниками, направленими на медичний огляд (обстеження), середня заробітна плата зберігається на весь час звільнення від роботи. Якщо працівник в установленому порядку було направлено на обстеження, в т.ч. на експертизу зв'язку захворювання з професією, в стаціонарне лікувально-профілактичний заклад,
 2. Стаття 69. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору
  медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору проводиться тільки в тих випадках, коли це прямо передбачено Трудовим кодексом або іншими федеральними законами. Так, відповідно до ст. 213 ТК працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (в т.ч. на підземних роботах), на роботах в організаціях харчової промисловості,
 3. Стаття 185. Гарантії працівникам, які направляються на медичний огляд (обстеження)
  медичний огляд (обстеження) для придатності його за станом здоров'я до виконання роботи, передбаченої трудовим договором, а також з метою охорони здоров'я населення, попередження виникнення і поширення хвороб. 2. Категорії працівників, які зобов'язані проходити попередні (при вступі на роботу) і періодичні медичні огляди (обстеження), вказані в ст.ст.
 4. Стаття 69. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору
  стаття передбачає обов'язкове проведення попереднього медичного огляду (обстеження) працівника при укладенні трудового договору тільки в тих випадках, коли це прямо передбачено ТК і іншими федеральними законами. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору проводиться в цілях визначення придатності громадянина за станом здоров'я до виконання тієї чи
 5. Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
  медичному огляду (обследова-нию). У період дії трудового договору спортсмени проходять обов'язкові періодичні медичні огляди (обстеження) з метою визначення придатності для виконання доручається роботи та попередження професійних захворювань і спортивного травматизму. Роботодавець зобов'язаний організовувати проведення за рахунок власних коштів обов'язкових попередніх
 6. Стаття 330.1. Загальні положення
  працівниками, під якими в цій главі розуміються працівники, які безпосередньо здійснюють видобуток корисних копалин підземним способом, працівники, зайняті на роботах з будівництва, експлуатації підземних споруд, на аварійно-рятувальних роботах в зазначених спорудах (крім підземних споруд, будівництво яких здійснюється відкритим способом), за винятком працівників,
 7. Стаття 266. Медичні огляди (обстеження) осіб віком до вісімнадцяти років
  медичні огляди (обстеження). Попередній медичний огляд (обстеження) має мету визначити відповідність пропонованої роботи стану здоров'я громадянина. Проведення щорічного огляду (обстеження) забезпечує медичний контроль за станом здоров'я неповнолітнього і встановлення, чи відповідає виконувана робота здоров'ю працівника. 2. Медичні огляди
 8. Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
  стаття встановлює, що спортсмени підлягають обов'язковому попередньому медичному огляду (обстеження) як при укладенні трудового договору, так і періодично протягом його дії. 2. Попередні або періодичні медичні огляди (обстеження) спортсменів проводяться з метою визначення придатності до виконання доручається роботи і для попередження професійних
 9. Стаття 266. Медичні огляди (обстеження) осіб віком до вісімнадцяти років
  медичного огляду (обстеження) осіб, які не досягли 18 років, встановлена ст. 69 ТК і конкретизується в коментованій статті. Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ в комментируемую статтю внесено уточнення: терміни "медичний огляд" і "медичний огляд" замінено на "медичний огляд (обстеження)", що більшою мірою відповідає сутності позначається ними явища.
 10. Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
  стаття в цілях охорони здоров'я спортсменів передбачає проведення медичних оглядів. Огляди можуть бути попередніми, періодичними і позачерговими. Спортсмени не можуть бути допущені до тренувань, змагань, якщо вони не пройшли обов'язковий медичний огляд, а при непроходження попереднього медичного огляду з ними не укладають трудовий договір. Відмова або ухилення без
 11. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом
  медичні протипоказання до виконання таких робіт. Порядок проведення попередніх і періодичних медичних оглядів (обстежень) працівників, зайнятих на шкідливих роботах і на роботах із шкідливими і (або) небезпечними виробничими чинниками, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 16 серпня 2004 р. N 83 (БНА РФ. 2004. N 38) . Частота проведення періодичних медичних
 12. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом
  стаття встановлює закритий перелік категорій працівників, які не можуть залучатися до роботи вахтовим методом. 2. Не можуть бути залучені до роботи вахтовим методом також батьки, що виховують дітей віком до 3 років без матері, та опікуни дітей віком до 3 років, так як їм відповідно до ст. 264 ТК (див. коментар. До неї) надаються ті ж гарантії і пільги, що і жінкам у зв'язку
 13. Стаття 27. Обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я
  медичних працівників у силу відомої спрямованості охороноздоровчого законодавства. У рамках коментованого Закону за громадянами в даній сфері закріплені такі обов'язки. 1. Громадяни повинні дбати про збереження свого здоров'я. Як видається, ця загальна нормативна установка має перспективну виховну мету і повинна підкріплюватися в тому числі пропагандою
 14. Стаття 21.6. Ухилення від медичного обстеження
  медичного огляду або обстеження за направленням комісії з постановки громадян на військовий облік або від медичного обстеження за направленням призовної комісії - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до п'ятисот рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 15. Стаття 24. Права працівників, зайнятих на окремих видах робіт, на охорону здоров'я
  медичні огляди (обстеження) для визначення придатності цих працівників для виконання доручається роботи та попередження професійних захворювань. Відповідно до медичних рекомендацій зазначені працівники проходять позачергові медичні огляди (обстеження). Наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 12.04.2011 N 302н затверджено переліки шкідливих і (або) небезпечних виробничих
 16. Стаття 21.6. Ухилення від медичного обстеження
  медичного огляду або обстеження за направленням комісії з постановки громадян на військовий облік або від медичного обстеження за направленням призовної комісії - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї другої до п'яти мінімальних розмірів оплати
 17. Стаття 213. Медичні огляди деяких категорій працівників
  330), наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 16.08.2004 N 83 (в ред . від 16.05.2005) * (331) затверджено переліки шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів і робіт, при виконанні яких проводяться попередні та періодичні медичні огляди (обстеження), а також порядок їх проведення. У разі необхідності за рішенням органів місцевого самоврядування в окремих організаціях можуть
 18. Стаття 76. Відсторонення від роботи
  медичний огляд (обстеження), а також обов'язкове психіатричної-ське огляд у випадках, передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації; (в ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 353-ФЗ) при виявленні відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами і
 19. Стаття 63. Експертиза професійної придатності та експертиза зв'язку захворювання з професією
  медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій. На працівників покладається обов'язок при виконанні своїх трудових обов'язків проходити медичні огляди. Таким підлягають громадяни, діяльність яких пов'язана з підвищеним ризиком зараження інфекційними хворобами, а також особи, що представляють небезпеку для населення у разі виникнення у них інфекційної
© 2014-2022  yport.inf.ua