Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 76. Відсторонення від роботи

Роботодавець зобов'язаний відсторонити від роботи (не допускати до роботи) працівника:
з'явився на роботі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння;
не пройшов у встановленому порядку навчання та перевірку знань і навичок у сфері охорони праці;
не пройшов у встановленому порядку обов'язковий медичний огляд (обстеження), а також обов'язкове психіатричної-ське опосвідчення у випадках, передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 353-ФЗ)
при виявленні відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами і іни-ми нормативними правовими актами Російської Федерації, протипоказань для виконання працівником роботи, обумовленої тру-довим договором;
у разі призупинення дії на строк до двох місяців спеціального права працівника (ліцензії, права на управління транс-кравцем засобом, права на носіння зброї, іншого спеціального права) у відповідності з федеральними законами та іншими норматив-ними правовими актами Російської Федерації, якщо це тягне за собою неможливість виконання працівником обов'язків за трудо-вому договором і якщо неможливо перевести працівника з його письмової згоди на іншу наявну в роботодавця роботу (як вакантну посаду або роботу, відповідну кваліфікації працівника, так і вакантну нижчу посаду або ніжеопла-чує роботу), яку працівник може виконувати з урахуванням його стану здоров'я. При цьому роботодавець зобов'язаний пропонувати робіт-нику всі відповідають зазначеним вимогам вакансії, наявні у нього в даній місцевості. Пропонувати вакансії в інших місцевостях працедавець зобов'язаний, якщо це передбачено колективним договором, угодами, трудовим договором;
на вимогу органів або посадових осіб, уповноважених федеральними законами та іншими нормативними правовими акта-ми Російської Федерації;
в інших випадках, передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 353-ФЗ)
(частина перша в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавець усуває від роботи (не допускає до роботи) працівника на весь період часу до усунення обставин, явивши-шихся підставою для відсторонення від роботи або недопущення до роботи, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншими федеральними законами.
(В ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 353-ФЗ)
У період відсторонення від роботи (недопущення до роботи) заробітна плата працівнику не нараховується, за винятком випадків, пре-чених цим Кодексом або іншими федеральними законами. У випадках відсторонення від роботи працівника, який не пройшов навчання та перевірку знань і навичок у сфері охорони праці або обов'язковий медичний огляд (обстеження) не зі своєї вини, йому проводиться оплата за весь час відсторонення від роботи як за простій.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 30.11.2011 N 353-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 76. Відсторонення від роботи "
 1. Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях
  Коментар до статті 348.1. Відсторонення від участі у спортивних змаганнях - тимчасове недопущення спортсмена до участі у спортивних змаганнях з підстав, передбачених у Трудовому кодексі, в інших федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації. Загальні підстави відсторонення від роботи передбачені ст. 76 ТК. Додаткові підстави, поширювані тільки
 2. Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях
  1. Загальні підстави відсторонення від роботи встановлені ст. 76 ТК. Відповідно до цієї статті спортсмени і тренери можуть бути відсторонені у зв'язку з алкогольним, наркотичним або іншим токсичною сп'янінням. Вони можуть бути відсторонені у зв'язку з непроходженням в установленому порядку обов'язкового медичного огляду (обстеження), а також обов'язкового психіатричного огляду, при
 3. Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  1. Стаття, що передбачає переведення працівника, що потребує за станом здоров'я надання йому іншої роботи відповідно до медичного висновку. Роботодавець зобов'язаний слідувати медичним висновком і надати працівникові за його письмовою згодою іншу наявну роботу, не протипоказану його здоров'ю. Переклад відповідно до медичного висновку може бути
 4. Стаття 145. Відсторонення конкурсного керуючого
  1. Конкурсний керуючий може бути усунений арбітражним судом від виконання обов'язків конкурсного керуючого: на підставі клопотання зборів кредиторів (комітету кредиторів) у разі невиконання або неналежного виконання покладених на конкурсного керуючого обов'язків; у зв'язку із задоволенням арбітражним судом скарги особи, що у справі про банкрутство, на
 5. Стаття 98. Відсторонення зовнішнього керуючого
  1. Зовнішній керуючий може бути усунений арбітражним судом від виконання обов'язків розпорядника майна: на підставі рішення зборів кредиторів про звернення до арбітражного суду з клопотанням у разі невиконання або неналежного виконання зовнішнім керуючим покладених на нього обов'язків або невиконання передбачених планом зовнішнього управління заходів з відновлення
 6. Стаття 27.12. Відсторонення від керування транспортним засобом і медичний огляд на стан сп'яніння
  1. Особа, яка керує транспортним засобом відповідного виду і щодо якого є достатні підстави вважати, що ця особа перебуває в стані сп'яніння, а також особи, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 12.3, частиною 2 статті 12.5, частинами 1 і 2 статті 12.7 цього Кодексу, підлягають відстороненню від керування транспортним
 7. Стаття 76. Відсторонення від роботи
  1. За змістом коментованої статті відсторонення від роботи - це тимчасове недопущення працівника до виконання ним своїх трудових обов'язків. Відсторонення від роботи не тягне припинення трудових відносин. При виникненні певних обставин роботодавець зобов'язаний відсторонити працівника від роботи (не допускати до роботи). При цьому у роботодавця немає права вибору - відстороняти працівника від роботи
 8. Стаття 69. Відсторонення керівника боржника від посади
  1. Арбітражний суд відсторонює керівника боржника від посади за клопотанням тимчасового керуючого в разі порушення вимог цього Закону. 2. При зверненні з клопотанням до арбітражного суду про відсторонення керівника боржника від посади тимчасовий керуючий зобов'язаний направити копії клопотання керівнику боржника, представнику засновників (учасників) боржника,
 9. Відсторонення від керування транспортним засобом і медичний огляд на стан сп'яніння
  . Стаття 27.12 КоАП передбачає застосування до фізичної особи наступних заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення: - відсторонення від керування транспортним засобом; - медичний огляд на стан сп'яніння. Оскільки більшість водіїв звикли сприймати ці заходи як засіб психологічного тиску та вимагання хабара,
 10. Стаття 234. Обов'язок роботодавця відшкодувати працівникові матеріальну шкоду, заподіяну в результаті незаконного позбавлення його можливості трудитися
  1. Глава 38 складається з чотирьох статей, кожна з яких регулює конкретний випадок настання матеріальної відповідальності роботодавця. Так, коментована стаття передбачає обов'язок роботодавця відшкодувати працівнику не отриманий їм заробіток у разі незаконного позбавлення його можливості трудитися. У ній наводяться найбільш типові випадки, коли такий обов'язок виникає. Перший
 11. Стаття 27.12. Відсторонення від керування транспортним засобом, огляд на стан алкогольного сп'яніння і медичний огляд на стан сп'яніння
  (в ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 210-ФЗ) 1. Особа, яка керує транспортним засобом відповідного виду і щодо якого є достатні підстави вважати, що ця особа перебуває в стані сп'яніння, а також особи, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 12.3, частиною 2 статті 12.5, частинами 1 і 2 статті 12.7 цього Кодексу,
 12. Коментар до статті 27.12
  1. Відсторонення від керування транспортним засобом і медичний огляд на стан сп'яніння являють собою сполучені заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення. Згідно ч. 1 даної статті особи, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 12.3 (керування транспортним засобом водієм, що не мають при собі
 13. Стаття 20.4. Відповідальність арбітражного керуючого
  1. Невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого згідно з цим законом або федеральними стандартами, є підставою для відсторонення арбітражним судом арбітражного керуючого від виконання даних обов'язків на вимогу осіб, що у справі про банкрутство. У разі скасування визначення арбітражного суду про
 14. Стаття 76. Відсторонення від роботи
  Коментар до статті 1. Відсторонення від роботи - тимчасове недопущення працівника до виконання ним своїх трудових обов'язків з підстав, перелічених у Трудовому кодексі, в інших федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації. Відсторонення від роботи проводиться або з ініціативи роботодавця, або з ініціативи (за вимогою) органів і посадових осіб, спеціально
 15. Стаття 121. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічні оплачувані відпустки
  1. В основі права на відпустку лежить стаж роботи у даного роботодавця. У коментованій статті наведено порядок обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну основну оплачувану відпустку. У ній передбачені періоди роботи, що підлягають включенню в зазначений стаж: час фактичної роботи; час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно з федеральними законами зберігалося
© 2014-2022  yport.inf.ua