Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 75. Трудові відносини при зміні собст-венника майна організації, зміні підвідомча-сти організації, її реорганізації

При зміні власника майна організації новий власник не пізніше трьох місяців з дня виникнення у нього права власності має право розірвати трудовий договір з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером.
Зміна власника майна організації не є підставою для розірвання трудових договорів з іншими працівниками організації.
У разі відмови працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації трудовий договір пре-скорочується відповідно до пункту 6 статті 77 цього Кодексу.
При зміні власника майна організації скорочення чисельності або штату працівників допускається тільки після дер-жавної реєстрації переходу права власності.
Зміна підвідомчості (підпорядкованості) організації або її реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ-ня, перетворення) не може бути підставою для розірвання трудових договорів з працівниками організації.
(Частина п'ята в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При відмові працівника від продовження роботи у випадках, передбачених частиною п'ятою цієї статті, трудовий договір пре-скорочується відповідно до пункту 6 статті 77 цього Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 75. Трудові відносини при зміні собст-венника майна організації, зміні підвідомча-сти організації, її реорганізації "
 1. Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації
  1. При зміні власника майна організації новий власник має право не пізніше трьох місяців з дня виникнення у нього права власності розірвати трудовий договір з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером (див. ч. 1 ст. 75 ТК). При розірванні трудового договору з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером у зв'язку зі зміною
 2. Стаття 75. Трудові відносини при зміні власника майна організації, зміні підвідомчості організації, її реорганізації
  1. Коментована стаття визначає правові наслідки для працівників при зміні власника майна організації (підприємства), при зміні підвідомчості (підпорядкованості) організації (підприємства) та їх реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення та перетворення). У зв'язку зі зміною власника майна організації (підприємства) новий власник має право замінити
 3. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового до-говору
  Підставами припинення трудового договору є: 1) угода сторін (стаття 78 цього Кодексу); 2) закінчення строку трудового договору (стаття 79 цього Кодексу), за винятком випадків, коли трудові відносини факти-но тривають і жодна зі сторін не зажадала їх припинення; 3) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (стаття 80 цього Кодексу); 4)
 4. Зміна власника
  Керівник організації, його заступники та головний бухгалтер в зв'язку зі зміною власника організації можуть бути звільнені з ініціативи роботодавця з виплатою їм вихідної допомоги. А от розірвання трудових договорів з іншими працівниками організації у зв'язку зі зміною власника з ініціативи роботодавця не допускається. Про це сказано в ст. 75 Трудового кодексу РФ. І тільки у випадку
 5. 2. Зміна власника
  За основи п. 4 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ при зміні власника майна організації трудові договори з ініціативи роботодавця можуть бути розірвані тільки з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером. Це підтверджено і в п. 32 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 17 березня 2004 р. N 2. Таким чином, при розірванні трудового договору у зв'язку зі
 6. Стаття 43. Дія колективного договору
  Колективний договір укладається на строк не більше трьох років і набирає чинності з дня підписання його сторонами або з дня, установлених колективним договором. Сторони мають право продовжувати дію колективного договору на термін не більше трьох років. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Дія колективного договору поширюється на всіх працівників організації,
 7. Стаття 75. Трудові відносини при зміні власника майна організації, зміні підвідомчості організації, її реорганізації
  Коментар до статті 1. Стаття 75 визначає, які правові наслідки виникають для працівників при зміні власника майна організації, зміні її підвідомчості (підлеглості) або реорганізації. 2. Слід зазначити, що громадянське законодавство, що визначає правовий режим діяльності юридичних осіб, правила їх ліквідації та реорганізації, не передбачає такого правового
 8. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  1. За загальним правилом умови трудового договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін і в письмовій формі. Відповідно забороняється вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (див. ст. 60 ТК і коммент. До неї). Зміна визначених сторонами умов трудового договору - це зміна одного або декількох обов'язкових або додаткових умов
 9. 2.7. Інші підстави звільнення з ініціативи роботодавця
  Не розглянуто в попередніх розділах наступні підстави для звільнення працівників за п. 4 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ з ініціативи роботодавця: - незадовільний результат випробування при прийнятті на роботу (ст. 71 Трудового кодексу РФ); - зміна власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників та головного бухгалтера). Це підстава
 10. Стаття 43. Дія колективного договору
  1. У коментованій статті визначено терміни дії колективного договору; сфера його дії в організації, в якій він укладений; порядок збереження дії колективного договору з урахуванням організаційно-правових змін у діяльності організації. 2. Згідно ст. 43 ТК термін дії колективного договору не більше трьох років. Він обчислюється з моменту набрання ним чинності, тобто з дня
 11. Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації
  Коментар до статті 1. Розірвання трудового договору з керівником організації, його заступниками, головним бухгалтером у зв'язку зі зміною власника майна організації є самостійною підставою розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (див. коментар. До п. 4 ч. 1 ст. 81). Право на розірвання трудового договору належить новому власнику майна організації
 12. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  Коментар до статті Стаття, що містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див.
 13. Стаття 280. Дострокове розірвання трудового дого-злодія з ініціативи керівника організації
  Керівник організації має право достроково розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця (власника майна організації, його представника) у письмовій формі не пізніше ніж за один
 14. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  1. Коментована стаття містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору. 2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків,
© 2014-2022  yport.inf.ua