Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 75. Трудові відносини при зміні власника майна організації , зміні підвідомчості організації, її реорганізації

1. Коментована стаття визначає правові наслідки для працівників при зміні власника майна організації (підприємства), при зміні підвідомчості (підпорядкованості) організації (підприємства) та їх реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення та перетворення).
У зв'язку зі зміною власника майна організації (підприємства) новий власник має право замінити керівника організації (підприємства), його заступників і головного бухгалтера. Однак це право нового власника не є його обов'язком. Новий власник може припинити трудовий договір за п. 4 ст. 81 ТК (див. ст. 81 ТК і коммент. до неї) з керівником організації (підприємства), його заступниками і головним бухгалтером протягом трьох місяців з дня виникнення у нього права власності на майно (перехід права власності на майно регулюється ЦК, ст. 110 Федерального закону від 26.10.2002 N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" (в ред. від 07.02.2011) * (106), ст. 13 Федерального закону від 21.07.1997 N 122-ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" (в ред. від 20.03.2011) * (107)).
Після закінчення тримісячного терміну звільнення цих працівників може бути вироблено на загальних підставах, передбачених ТК, а також за додатковими підставами, які мають ст. 278 ТК (див. ст. 278 ТК і коммент. до неї).
Стаття 37 Федерального закону від 21.12.2001 N 178-ФЗ "Про приватизацію державного та муніципального майна" (в ред. від 22.11.2010) * (108) встановлює додаткову гарантію для керівника державного та муніципального унітарного підприємства, перетвореного у відкрите акціонерне суспільство, згідно з якою цей керівник призначається директором (генеральним директором) відкритого акціонерного товариства до перших зборів акціонерів.
2. Для інших працівників зміна власника на майно організації (підприємства) не є підставою для розірвання трудових договорів. Однак він може відмовитися від продовження роботи з новим власником, і трудовий договір з ним у такому випадку припиняється за п. 6 ст. 77 ТК (див. ст. 77 ТК і коммент. до неї). Відмова працівника від продовження трудових відносин повинен бути виражений в письмовій формі (заява про звільнення з зазначенням причин).
3. Скорочення чисельності або штату працівників організації (підприємства) допускається при зміні власника майна тільки після державної реєстрації переходу прав власності на майно. Така реєстрація проводиться відповідно до Федерального закону "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним". Датою державної реєстрації згідно зі ст. 2 згаданого Закону є день внесення відповідних записів про права в Єдиний державний реєстр прав.
При зміні власника на майно, яка відбувається в результаті приватизації державних і муніципальних підприємств, скорочення чисельності або штату працівників можливе при дотриманні додаткових умов, що містяться у Федеральному законі "Про приватизацію державного та муніципального майна". Згідно з цим Законом з дня затвердження прогнозного плану (програми) приватизації федерального майна і до моменту переходу права власності на приватизоване майно до покупця майнового комплексу унітарного підприємства або моменту державної реєстрації створеного на основі цього майнового комплексу відкритого акціонерного товариства унітарне підприємство не має права без згоди власника скорочувати чисельність працівників цього підприємства.
4. Якщо змінилася підвідомчість організації (підприємства) або відбулася її реорганізація, то трудові відносини працівників (включаючи керівника, його заступників та головного бухгалтера) тривають. У зазначених випадках трудові відносини тривають за умови згоди працівника на продовження трудових відносин. Висновок нового трудового договору не вимагається, а в трудовій книжці працівника зазвичай ставиться штамп з новою назвою організації (підприємства) або робиться запис про роботу в організації (підприємстві), що має нову назву.
У разі відмови працівника від продовження роботи при зміні підвідомчості організації (підприємства) або у зв'язку з її реорганізацією працівник повинен письмово висловити свою незгоду. Трудовий договір з ним припиняється відповідно до п. 6 ст. 77 ТК (див. ст. 77 ТК і коммент. до неї).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 75. Трудові відносини при зміні власника майна організації, зміні підвідомчості організації, її реорганізації"
 1. Зміна власника
  трудових договорів з іншими працівниками організації у зв'язку зі зміною власника з ініціативи роботодавця не допускається. Про це сказано в ст. 75 Трудового кодексу РФ. І тільки у разі відмови працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації трудовий договір припиняється відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ. Потрібно враховувати, що при
 2. Стаття 75. Трудові відносини при зміні власника майна організації, зміні підвідомчості організації, її реорганізації
  трудові відносини за рішенням нового власника можуть бути припинені тільки з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером організації. При цьому новий власник має право прийняти рішення про припинення трудових відносин з названими працівниками протягом 3 місяців з дня виникнення у нього права власності на майно організації. Якщо протягом цього терміну
 3. 3.6. Звільнення у порядку переведення, зміна власника й інші підстави звільнення працівника
  трудового договору (п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ); 4) відмова працівника від переведення на іншу роботу, необхідного йому відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, або відсутність у роботодавця відповідної роботи (п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ) ; 5) відмова
 4. 2. Зміна власника
  трудові договори з ініціативи роботодавця можуть бути розірвані тільки з керівником організації, його заступниками і головним бухгалтером. Це підтверджено і в п. 32 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 17 березня 2004 р. N 2. Таким чином, при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації необхідне дотримання двох умов: 1) звільнити можна
 5. Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації
  трудового договору з керівником організації, його заступниками, головним бухгалтером у зв'язку зі зміною власника майна організації є самостійною підставою розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (див. коментар. до п. 4 ч. 1 ст. 81). Право на розірвання трудового договору належить новому власнику майна організації протягом 3 місяців з дня
 6. 2.7. Інші підстави звільнення з ініціативи роботодавця
  трудових обов'язків (п. 10 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ); - представлення працівником роботодавцю підроблених документів при укладенні трудового договору (п. 11 ч. 1 ст . 81 Трудового кодексу РФ); - випадки, передбачені трудовим договором з керівником організації, членами колегіального виконавчого органу організації (п. 13 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ); - інші випадки,
 7. 1.1. Загальні підстави для розірвання трудового договору з працівником
  трудового договору перераховані в ст. 77 Трудового кодексу РФ. Перелічимо їх і коротко зупинимося на особливостях кожного підстави. Отже, загальними підставами припинення трудового договору є: 1) угода сторін. У цьому випадку ініціаторами для розірвання трудового договору виступають обидві сторони: і працівник, і роботодавець. Особливостям припинення трудових відносин за цим пунктом
 8. Стаття 291. Товариство власників житла
  власників квартир (житла). 2. Товариство власників житла є некомерційною організацією, що створюється і діє відповідно до закону про товариства власників
 9. Стаття 280. Дострокове розірвання трудового договору з ініціативи керівника організації
  трудового договору керівником організації за власним бажанням. При цьому друга сторона - власник майна організації, його представник повинні бути сповіщені в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць. У тих організаціях, де керівник обирається загальними зборами учасників (членів), яке не може бути з якихось причин скликано в місячний термін, локальними нормативними
 10. Стаття 391. Розгляд індивідуальних трудових спорів у судах
  трудових спорів, дозволяти які уповноважений той чи інший юрисдикційний орган. Всі трудові спори за їх підвідомчості прийнято поділяти на дві групи: 1) що розглядаються в загальному порядку, коли розгляд у КТС є первинною стадією, після якої спір може надійти до суду; 2) розглядаються безпосередньо в суді (виняткова підвідомчість). У п. 2 постанови
 11. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
  трудової функції, забезпечити умови праці, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку. У зміст трудового договору входять умови, що визначають права і обов'язки працівника і роботодавця. Зазначені умови можуть бути
 12. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  стаття містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див. коментар. До ст. Ст. 72.2, 74). К
 13. Стаття 43. Дія колективного договору
  трудового права залишається питання про те, чи повинен колективний договір поширюватися на працівників, які не є членами профспілки, що уклав колективний договір. Відповідь на це питання дається в ч. 3 ст. 43 ТК, згідно з якою дія колективного договору поширюється на всіх працівників організації, індивідуального підприємця. Колективні договори, укладені у філії,
 14. Стаття 385. Компетенція комісії по трудових спорах
  трудових спорів. Комісія розглядає трудові спори, за винятком тих, які підвідомчі суду. Про підвідомчість трудових спорів суду див. ст. ст. 235, 237, 391 ТК. Звільнення працівника з організації не позбавляє його можливості звернутися до КТС за вирішенням спору (наприклад, про виплату компенсації за невикористану відпустку). 2. До звернення до комісії працівник вживає заходів до
© 2014-2022  yport.inf.ua