Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та додат -нениями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 74. Зміна визначених сторонами усло-вий трудового договору з причин, пов'язаних зі зміною організаційних або технологічних умов праці

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У випадку, коли з причин, пов'язаних зі зміною організаційних або технологічних умов праці (зміни в техніці і технології виробництва , структурна реорганізація виробництва, інші причини), визначені сторонами умови трудового до-говору не можуть бути збережені, допускається їх зміна з ініціативи роботодавця, за винятком зміни трудової функції працівника.
Про майбутні зміни визначених сторонами умов трудового договору, а також про причини, що викликали необхідність таких змін, роботодавець зобов'язаний повідомити працівника в письмовій формі не пізніше ніж за два місяці, якщо інше не передбачено-але цим Кодексом.
Якщо працівник не згоден працювати в нових умовах, то роботодавець зобов'язаний у письмовій формі запропонувати йому іншу маю-щуюся в роботодавця роботу (як вакантну посаду або роботу, відповідну кваліфікації працівника, так і вакантну нижче-вартісну посаду або нижчеоплачувану роботу), яку працівник може виконувати з урахуванням його стану здоров'я. При цьому ра роботодавцями зобов'язаний пропонувати працівникові що всі відповідають зазначеним вимогам вакансії, наявні у нього в даній місцевості. Пред-лага вакансії в інших місцевостях працедавець зобов'язаний, якщо це передбачено колективним договором, угодами, трудовим договором.
При відсутності зазначеної роботи або відмові працівника від запропонованої роботи трудовий договір припиняється відповідно до пункту 7 частини першої статті 77 цього Кодексу.
У разі коли причини, зазначені у частині першій цієї статті, можуть спричинити масове звільнення працівників, ра роботодавцями з метою збереження робочих місць має право з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації та в порядку, встановленому статтею 372 цього Кодексу для прийняття локальних нормативних актів, вводити режим неповного робочого дня (зміни) і (або) неповного робочого тижня на строк до шести місяців.
Якщо працівник відмовляється від продовження роботи в режимі неповного робочого дня (зміни) і (або) неповного робочого тижня, то трудовий договір розривається відповідно до пункту 2 частини першої статті 81 цього Кодексу. При цьому працівнику предостав-ляють відповідні гарантії і компенсації.
Скасування режиму неповного робочого дня (зміни) і (або) неповного робочого тижня раніше терміну, на який вони були встановлені, проводиться роботодавцем з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації.
Зміни визначених сторонами умов трудового договору, що вводяться відповідно до цієї статті, не повинні ухуд-шать становище працівника порівняно з встановленим колективним договором, угодами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 74. Зміна визначених сторонами усло-вий трудового договору з причин, пов'язаних зі зміною організаційних або технологічних умов праці"
 1. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  змінені тільки за згодою сторін і в письмовій формі. Відповідно забороняється вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (див. ст. 60 ТК і коммент. до неї). Зміна визначених сторонами умов трудового договору - це зміна одного або декількох обов'язкових або додаткових умов трудового договору. Зміна змісту (умов) трудового
 2. Стаття 306. Зміна визначених сторонами ус-ловий трудового договору роботодавцем
  зміні визначених сторонами умов трудового договору роботодавець - фізична особа в письмовій формі передбачається-преждает працівника не менш ніж за 14 календарних днів. При цьому роботодавець - фізична особа, є індивідуальним підприемців, має право змінювати визначені сторонами умови трудового договору тільки у разі, коли ці умови не можуть бути збережені по
 3. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  стаття містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див. коментар. до ст. ст. 72.2, 74). К
 4. Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
  стаття недостатньо чітко визначає, чи вправі роботодавець - фізична особа змінювати умову про трудової функції працівника. Вважаємо, що відповідь на це питання має бути негативним. За змістом ст. 74 ТК зміна визначених сторонами умов трудового договору передбачає зміну будь-яких умов трудового договору, за винятком умови про трудової функції. Умовою про трудової функції в
 5. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  зміні оп-ределенних сторонами умов трудового договору полягає в письмовій
 6. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  стаття містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору. 2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків, передбачених ТК.
 7. Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
  стаття скорочує термін попередження до 14 календарних днів (див. ст. 74 ТК і коммент. до неї). Відмова працівника від продовження роботи тягне за собою його звільнення за п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК (див. ст. 77 і коммент. до неї). 2. Що стосується роботодавців - фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями, то вони не пов'язані організаційними або технологічними умовами праці і можуть
 8. Стаття 189. Дисципліна праці та трудовий розпорядок
  визначеним згідно з цим Кодексом , іншими федеральними законами, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим дого-вором. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Роботодавець зобов'язаний у відповідності з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять нор- ми трудового права, колективним договором, угодами,
 9. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна розділити на чотири групи залежно від
 10. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
  зміна трудової функції працівника та (або) структурного підрозділу, в якому працює працівник, при продовженні роботи у того ж роботодавця, а також переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем. Якщо з причин, пов'язаних зі зміною організаційних або технологічних умов праці, умови трудового договору не можуть бути збережені, допускається їх зміна по
© 2014-2022  yport.inf.ua