Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Працівника, що потребує переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, з його письмової згоди рабо-тодатель зобов'язаний перевести на іншу наявну в роботодавця роботу, не протипоказану працівникові за станом здоров'я.
Якщо працівник, який потребує відповідно до медичного висновку у тимчасовому переведенні на іншу роботу на термін до че-тирех місяців, відмовляється від переведення або відповідна робота у роботодавця відсутній, то роботодавець зобов'язаний на весь ука-заний у медичному висновку термін відсторонити працівника від роботи із збереженням місця роботи (посади). У період відсторонення від роботи заробітна плата працівнику не нараховується, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, іншими Феде-ральних законами, колективним договором, угодами, трудовим договором.
Якщо відповідно до медичного висновку працівник потребує в тимчасовому переведенні на іншу роботу на термін більше че-тирех місяців або в постійному перекладі, то при його відмові від переведення або відсутності у роботодавця відповідної роботи трудо-вої договір припиняється відповідно до пункту 8 частини першої статті 77 цього Кодексу.
Трудовий договір з керівниками організацій (філій, представництв чи інших відокремлених структурних підрозділі-ний), їх заступниками та головними бухгалтерами, які потребують відповідно до медичного висновку у тимчасовому або в по-постійному переведення на іншу роботу , при відмові від переведення або відсутності у роботодавця відповідної роботи припиняється відповідно до пункту 8 частини першої статті 77 цього Кодексу. Роботодавець має право з письмової згоди зазначених пра-цівників не припиняти з ними трудовий договір, а відсторонити їх від роботи на строк, який визначається угодою сторін. У період від-странения від роботи заробітна плата вказаним працівникам не нараховується, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами, колективним договором, угодами, трудовим договором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку "
 1. Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  перекладу на іншу роботу працівника, що потребує відповідно до медичного висновку в такому перекладі. Відповідно до коментарів статтею допускається переведення працівника не тільки на іншу постійну роботу, а й на тимчасову, якщо відповідно до медичного висновку працівник потребує в тимчасовому переведенні на іншу роботу. Наявність в Трудовому кодексі спеціальних правил,
 2. Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  стаття передбачає переведення працівника, що потребує за станом здоров'я надання йому іншої роботи відповідно до медичного висновку. Роботодавець зобов'язаний слідувати медичним висновком і надати працівникові за його письмовою згодою іншу наявну роботу, не протипоказану його здоров'ю. Переклад відповідно до медичного висновку може бути як постійним,
 3. 3.6. Звільнення у порядку переведення, зміна власника й інші підстави звільнення працівника
  переведення працівника за його прохання або за його згодою на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу (посаду) (п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ), 2) відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації, зі зміною підвідомчості (підпорядкованості) організації або її реорганізацією (п. 6 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ), 3)
 4. Відмова від переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  переведення на іншу роботу, необхідну йому відповідно до медичного висновку, або відсутністю у роботодавця відповідної роботи) при виконанні наступних умов: 1) необхідність переведення підтверджується медичним висновком, виданим у порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. При цьому згідно з ч. 3 ст. 73 Трудового
 5. Стаття 182. Гарантії при переведенні працівника на іншу менш оплачувану роботу
  переведення на іншу роботу у зв'язку з медичним висновком див. ст. ст. 73, 224 ТК. Якщо роботодавець має можливість перевести працівника і той згоден на переклад, проте роботодавець його затримує, що виник у працівника простий підлягає оплаті відповідно до ст. 157 ТК. Про гарантії при переведенні на іншу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до півтора років, см.
 6. Стаття 72.1. Переклад на іншу роботу. Переміщення
  переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем. Переклад на іншу роботу допускається тільки з письмової згоди працівника, за винятком випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 72.2 справжнього Кодек-са. За письмовим проханням працівника або за його письмовою згодою може бути здійснено переведення працівника на постійну ро-боту до іншого роботодавця. При цьому
 7. Контрольні питання до § 7.3
  перекладу від переміщення на роботу в тому самому підприємстві. 7. Припинення трудового договору з: а) ініціативи працівника; б) об'єктивним обставинам; в) ініціативи адміністрації. 8. Трудова книжка, її
 8. Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ з інших підстав
  переведенням працівника до іншого роботодавця або на виборну роботу (посаду); - у зв'язку з відмовою працівника від продовження роботи через зміну власника (реорганізації) організації, через зміни певних умов трудового договору; - у зв'язку з відмовою від переведення на іншу роботу за медичними показаннями, а також в іншу місцевість разом з
 9. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
  переведення на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, укладеним у письмовій формі, за винятком випадків, передбачених ТК РФ. Переклад на іншу роботу - постійне або тимчасове зміна трудової функції працівника та (або) структурного підрозділу, в якому працює працівник, при продовженні роботи у того ж роботодавця, а також переведення на роботу в
 10. Стаття 182. Гарантії при переведенні працівника на іншу менш оплачувану роботу
  стаття доповнює положення ст. 73 ТК, яка регулює переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку (див. коментар. До ст. 73 ТК), і встановлює, що при переведенні працівника на іншу роботу за наявності медичного висновку, виданого в порядку, встановленому федеральними законами і іншими нормативними правовими актами РФ, за ним протягом одного місяця з дня
 11. Стаття 72.1. Переклад на іншу роботу. Переміщення
  перекладів як постійних, так і тимчасових. Перекладом на іншу роботу визнається постійне або тимчасове зміна трудової функції при продовженні роботи у того ж роботодавця, а також переведення на іншу роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем. До переведення прирівнюється і зміна структурного підрозділу, в якому працює працівник, якщо воно було визначено трудовим договором.
 12. Стаття 72.1. Переклад на іншу роботу. Переміщення
  переведення на іншу роботу "і" переміщення ". Перекладом на іншу роботу відповідно до коментарів статтею є постійне або тимчасове зміна трудової функції працівника та (або) структурного підрозділу, в якому працює працівник (якщо структурний підрозділ було зазначено в трудовому договорі), при продовженні роботи у того ж роботодавця, а також переведення на роботу в іншу
© 2014-2022  yport.inf.ua