Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 72.2. Тимчасове переведення на іншу роботу

(введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
За угодою сторін, що укладається в письмовій формі, працівник може бути тимчасово переведений на іншу роботу у того ж роботодавця на термін до одного року, а в разі, коли такий переказ здійснюється для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким відповідно до закону зберігається місце роботи, - до виходу цього працівника на роботу. Якщо після закінчення строку переказу колишня робота працівнику не надано, а він не зажадав її надання і продовжує працювати, то умова угоди про вре-менном характері перекладу втрачає силу і переклад вважається постійним.
У разі катастрофи природного або техногенного характеру, виробничої аварії, нещасного випадку на виробництві, по-спека, повені, голоду, землетрусу, епідемії чи епізоотії і в будь-яких виняткових випадках, що ставлять під загрозу життя чи нормальні життєві умови всього населення або його частини, працівник може бути переведений без його згоди на строк до одного місяця на не обумовлену трудовим договором роботу у того ж роботодавця для запобігання зазначених випадків або усунення їх по-наслідків.
Переклад працівника без його згоди на строк до одного місяця на не обумовлену трудовим договором роботу у того ж работо-дателя допускається також у випадках простою (тимчасового призупинення роботи з причин економічного, технологічного, технічного-ського або організаційного характеру), необхідності запобігання знищення або псування майна або заміщення тимчасово відсутнього працівника, якщо простій чи необхідність запобігання знищення або псування майна або заміщення вре-менно відсутнього працівника викликані надзвичайними обставинами, зазначеними у частині другій цієї статті. При цьому переказ на роботу, що вимагає більш низької кваліфікації, допускається тільки з письмової згоди працівника.
При перекладах, здійснюваних у випадках, передбачених частинами другою і третьою цієї статті, оплата праці працівника провадиться по виконуваній роботі, але не нижче середнього заробітку за попередньою роботою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 72.2. Тимчасове переведення на іншу роботу "
 1. Контрольні питання до § 7.3
  1. Поняття трудового договору (контракту). 2. Порядок укладення трудового договору. 3. Правове значення випробувального терміну. 4. Переклад на іншу постійну роботу. 5. Переклад на іншу тимчасову роботу. 6. Відмінність перекладу від переміщення на роботу в тому самому підприємстві. 7. Припинення трудового договору з: а) ініціативи працівника; б) об'єктивним обставинам; в)
 2. Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  Коментар до статті 1. Стаття 73 присвячена перекладу на іншу роботу працівника, що потребує відповідно до медичного висновку в такому перекладі. Відповідно до коментарів статтею допускається переведення працівника не тільки на іншу постійну роботу, а й на тимчасову, якщо відповідно до медичного висновку працівник потребує в тимчасовому переведенні на іншу роботу. Наявність в
 3. Стаття 72.1. Переклад на іншу роботу. Переміщення
  (введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Переклад на іншу роботу - постійне або тимчасове зміна трудової функції працівника та (або) структурного підрозділи, в якому працює працівник (якщо структурний підрозділ було зазначено в трудовому договорі), при продовженні роботи у того ж роботодавця, а також переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем. Переклад
 4. Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  1. Стаття, що передбачає переведення працівника, що потребує за станом здоров'я надання йому іншої роботи відповідно до медичного висновку. Роботодавець зобов'язаний слідувати медичним висновком і надати працівникові за його письмовою згодою іншу наявну роботу, не протипоказану його здоров'ю. Переклад відповідно до медичного висновку може бути
 5. Стаття 60.8. Умови праці засуджених до примусової тельним роботам
  1. Засуджені до примусових робіт залучаються до праці відповідно до трудового законодавства Російської Феде-рації, за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу, відмови від виконання роботи, предос тавленія відпусток. 2. Переклад засудженого до примусових робіт на іншу роботу в разі виробничої необхідності або в відпо-вії з
 6. Відмова від переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  З працівником можна розірвати трудовий договір на підставі п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ (у зв'язку з відмовою працівника від переведення на іншу роботу, необхідну йому відповідно до медичного висновку, або відсутністю у роботодавця відповідної роботи) при виконанні наступних умов: 1) необхідність переведення підтверджується медичним висновком, виданим у порядку,
 7. Стаття 72.1. Переклад на іншу роботу. Переміщення
  1. Відмова від виділення "істотних" умов трудового договору дозволив систематизувати норми гл. 12, що визначають поняття і порядок зміни умов трудового договору, в тому числі перекладів як постійних, так і тимчасових. Перекладом на іншу роботу визнається постійне або тимчасове зміна трудової функції при продовженні роботи у того ж роботодавця, а також переведення на іншу роботу
 8. Стаття 182. Гарантії при переведенні працівника на іншу менш оплачувану роботу
  Коментар до статті 1. Про переведення на іншу роботу у зв'язку з медичним висновком див. ст. ст. 73, 224 ТК. Якщо роботодавець має можливість перевести працівника і той згоден на переклад, проте роботодавець його затримує, що виник у працівника простий підлягає оплаті відповідно до ст. 157 ТК. Про гарантії при переведенні на іншу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей у
 9. 3.6. Звільнення у порядку переведення, зміна власника й інші підстави звільнення працівника
  Іншими загальними підставами для звільнення працівників, не розглянутими раніше, є: 1) переведення працівника за його прохання або за його згодою на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу (посаду) (п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ), 2) відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації, зі зміною підвідомчості
 10. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  Коментар до статті Стаття, що містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див.
 11. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
  Трудовий договір - угода між роботодавцем та працівником , відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового
 12. Стаття 348.4. Тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця
  1. Коментована стаття, на відміну від загального порядку (див. ст. 72.2 ТК), передбачає тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця у випадках, коли роботодавець не має можливості забезпечити участь спортсмена у спортивних змаганнях. Такий переклад допускається за погодженням між роботодавцями з письмової згоди спортсмена на термін, що не перевищує одного року. За місцем
 13. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  Коментар до статті 1. У ст. 60, яка забороняє роботодавцю вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, знаходить вираження один з основних принципів регулювання трудових відносин, закріплених ст. 2 ТК, а саме свобода праці, включаючи право на працю, який кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується, право вільно розпоряджатися своїми
 14. Стаття 182. Гарантії при переведенні працівника на іншу менш оплачувану роботу
  1. Коментована стаття доповнює положення ст. 73 ТК, яка регулює переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку (див. коментар. до ст. 73 ТК), і встановлює, що при переведенні працівника на іншу роботу за наявності медичного висновку, виданого в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами РФ, за ним протягом одного
 15. Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ з інших підстав
  У цьому розділі розглянемо особливості процедури звільнення з загальних підставах, перерахованим у ст. 77 Трудового кодексу РФ, які виникають не з ініціативи роботодавця. Серед них звільнення: - за згодою сторін трудового договору; - за власним бажанням працівника; - після закінчення терміну строкового трудового договору; - за обставинами, не залежних від волі сторін; - у зв'язку
 16. Стаття 72.2 Тимчасове переведення на іншу роботу
  Коментар до статті 72.1. Стаття 72.2 спеціально присвячена тимчасове переведення на іншу роботу. Вона передбачає можливість тимчасового переведення на іншу роботу за згодою сторін (ч. 1) і з ініціативи роботодавця без згоди працівника у випадках, передбачених законом (ч. ч. 2, 3). 2. Відповідно до ч . 1 коментованої статті за угодою сторін, укладеною в письмовій формі,
 17. Стаття 72.1. Переклад на іншу роботу. Переміщення
  Коментар до статті 72.1. У ст. 72.1 дано поняття "переведення на іншу роботу" і "переміщення". Перекладом на іншу роботу відповідно до коментарів статтею є постійне або тимчасове зміна трудової функції працівника та (або) структурного підрозділу, в якому працює працівник (якщо структурний підрозділ було зазначено в трудовому договорі) , при продовженні роботи у того ж
 18. Стаття 72.2. Тимчасове переведення на іншу роботу
  1. Вперше законодавчо врегульовано такий вид перекладу, як тимчасове переведення за згодою сторін. Угода укладається у письмовій формі. Такий переклад укладається на строк до одного року, а в разі якщо переказ здійснюється для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким відповідно до закону зберігається місце роботи, - на строк не більше періоду відсутності зазначеного
 19. Відмова від переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем
  Пунктом 9 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ передбачена така підстава для звільнення, як відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем. Така підстава застосовно у разі, коли організація територіально переміщається, тобто переїжджає в іншу місцевість. Природно, таке переміщення повинно бути документально підтверджено рішенням повноважного органу. А
 20. Стаття 234. Обов'язок роботодавця відшкодувати працівникові матеріальну шкоду, заподіяну в результаті незаконного позбавлення його можливості трудитися
  1. Глава 38 складається з чотирьох статей, кожна з яких регулює конкретний випадок настання матеріальної відповідальності роботодавця. Так, коментована стаття передбачає обов'язок роботодавця відшкодувати працівникові не одержаний їм заробіток у разі незаконного позбавлення його можливості трудитися. У ній наводяться найбільш типові випадки, коли такий обов'язок виникає. Перший
© 2014-2022  yport.inf.ua