Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку

Коментар до статті 1. Стаття 73 присвячена перекладу на іншу роботу працівника, що потребує відповідно до медичного висновку в такому перекладі. Відповідно до коментарів статтею допускається переведення працівника не тільки на іншу постійну роботу, а й на тимчасову, якщо відповідно до медичного висновку працівник потребує в тимчасовому переведенні на іншу роботу. Наявність в Трудовому кодексі спеціальних правил, що регулюють порядок переведення працівника, що потребує відповідно до медичного висновку у перекладі на іншу роботу, дозволяє вирішувати багато проблем, що виникають на практиці.
2. Відповідно до ч. 1 коментованої статті обов'язок роботодавця перевести працівника на іншу роботу (постійно або тимчасово) виникає при наявності таких умов: 1) такий переклад необхідний у відповідності з медичним висновком; 2) медичний висновок видано в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації; 3) у роботодавця є відповідна робота і вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я; 4) працівник дав письмову згоду на переведення на іншу роботу.
3. Якщо працівник, який потребує відповідно до медичного висновку у тимчасовому переведенні на іншу роботу, відмовляється від запропонованої роботодавцем роботи або у роботодавця відсутня відповідна робота, то можливі два варіанти вирішення цієї проблеми в залежності від терміну, на який необхідний переклад:
1) якщо термін, на який необхідний переклад, не перевищує 4 місяців, то роботодавець зобов'язаний на весь зазначений у медичному висновку термін відсторонити працівника від роботи із збереженням місця роботи (посади) (ч. 2 ст. 73 ТК);
2) якщо тимчасове переведення на іншу роботу необхідний працівникові більш ніж на 4 місяці або якщо працівник потребує постійного переведення на іншу роботу, то трудовий договір з працівником припиняється на підставі п. 8 ч. 1 ст . 77 (ч. 3 ст. 73).
Особливі правила встановлені для працівників, які займають посади керівників організацій (філій, представництв чи інших відокремлених структурних підрозділів), їх заступників і головних бухгалтерів (ч. 4 ст. 73). Трудовий договір з такими працівниками, нужденними відповідно до медичного висновку у тимчасовому переведенні на іншу роботу, у разі їх відмови від переведення або за відсутності у роботодавця відповідної роботи припиняється на підставі п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК незалежно від того, на який термін відповідно до медичного висновку необхідний їм переклад на іншу роботу. Разом з тим роботодавець має право з письмової згоди зазначених працівників не припиняти з ними трудовий договір, а відсторонити їх від роботи на строк, який визначається угодою сторін.
При звільненні працівників на підставі п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК їм виплачується вихідна допомога у розмірі двотижневого середнього заробітку (див. коментар. До ст. 178).
4. У період відсторонення працівників від роботи у випадках, передбачених ч. 2 та ч. 4 коментованої статті, заробітна плата їм не нараховується. Виняток становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом, іншими федеральними законами, колективним договором, угодами, трудовим договором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку "
 1. 3.6. Звільнення у порядку переведення, зміна власника й інші підстави звільнення працівника
  Іншими загальними підставами для звільнення працівників, не розглянутими раніше, є: 1) переведення працівника за його прохання або за його згодою на роботу до іншого роботодавця або перехід на виборну роботу (посаду) (п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ), 2) відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації, зі зміною підвідомчості
 2. Відмова від переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  З працівником можна розірвати трудовий договір на підставі п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ (у зв'язку з відмовою працівника від переведення на іншу роботу, необхідну йому відповідно до медичного висновку, або відсутністю у роботодавця відповідної роботи) при виконанні наступних умов: 1) необхідність переведення підтверджується медичним висновком, виданим у порядку,
 3. Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ з інших підстав
  У цьому розділі розглянемо особливості процедури звільнення з загальних підставах, перерахованим у ст. 77 Трудового кодексу РФ, які виникають не з ініціативи роботодавця. Серед них звільнення: - за згодою сторін трудового договору; - за власним бажанням працівника; - після закінчення терміну строкового трудового договору; - за обставинами, не залежних від волі сторін; - у зв'язку
 4. Контрольні питання до § 7.3
  1. Поняття трудового договору (контракту). 2. Порядок укладення трудового договору. 3. Правове значення випробувального терміну. 4. Переклад на іншу постійну роботу. 5. Переклад на іншу тимчасову роботу. 6. Відмінність перекладу від переміщення на роботу в тому самому підприємстві. 7. Припинення трудового договору з: а) ініціативи працівника; б) об'єктивним обставинам; в)
 5. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
  Трудовий договір - угода між роботодавцем та працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату , а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового
 6. Стаття 72.1. Переклад на іншу роботу. Переміщення
  Коментар до статті 72.1. У ст. 72.1 дано поняття "переведення на іншу роботу" і "переміщення". Перекладом на іншу роботу відповідно до коментарів статтею є постійне або тимчасове зміна трудової функції працівника та (або) структурного підрозділу, в якому працює працівник (якщо структурний підрозділ було зазначено в трудовому договорі), при продовженні роботи у того ж
 7. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  Коментар до статті 1. У ст. 60, яка забороняє роботодавцю вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, знаходить вираження один з основних принципів регулювання трудових відносин, закріплених ст. 2 ТК, а саме свобода праці, включаючи право на працю, який кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується, право вільно розпоряджатися своїми
 8. Відмова від переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем
  Пунктом 9 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ передбачена така підстава для звільнення, як відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем. Така підстава застосовно у разі, коли організація територіально переміщається, тобто переїжджає в іншу місцевість. Природно, таке переміщення повинно бути документально підтверджено рішенням повноважного органу. А
 9. 5. Визнання працівника повністю нездатним до трудової діяльності відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації
  . Як зазначив Конституційний Суд РФ в Визначенні від 15 липня 2010 р. N 1004-О-О, втрата працівником здатності до праці повинна бути встановлена спеціалізованим органом і зафіксована в медичному висновку, виданому в порядку, встановленому федеральним законом і іншими нормативними правовими актами РФ. Це передбачає використання об'єктивних критеріїв при встановленні зазначеного факту і
 10. Стаття 69. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору
  Коментар до статті Обов'язковий медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору проводиться тільки в тих випадках, коли це прямо передбачено Трудовим кодексом або іншими федеральними законами. Так, відповідно до ст. 213 ТК працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (в т.ч. на підземних роботах), на роботах в
 11. Стаття 72.2 Тимчасове переведення на іншу роботу
  Коментар до статті 72.1. Стаття 72.2 спеціально присвячена тимчасовому переведенню на іншу роботу. Вона передбачає можливість тимчасового переведення на іншу роботу за згодою сторін (ч. 1) і з ініціативи роботодавця без згоди працівника у випадках, передбачених законом (ч. ч. 2, 3). 2. Відповідно до ч. 1 коментованої статті за угодою сторін, укладеною в письмовій формі,
 12. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  Коментар до статті Стаття, що містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див.
© 2014-2022  yport.inf.ua