Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 20.4. Відповідальність арбітражного керуючого

1. Невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого згідно з цим Законом або федеральними стандартами, є підставою для відсторонення арбітражним судом арбітражного керуючого від виконання даних обов'язків на вимогу осіб, що у справі про банкрутство.
У разі скасування визначення арбітражного суду про відсторонення арбітражного керуючого від виконання даних обов'язків за невиконання або неналежне їх виконання арбітражний керуючий не підлягає відновленню арбітражним судом для виконання даних обов'язків.
2. У разі виключення арбітражного керуючого з саморегулівної організації у зв'язку з порушенням арбітражним керуючим умов членства в саморегулюючої організації, порушення арбітражним керуючим вимог цього Закону, інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, федеральних стандартів, стандартів і правил професійної діяльності арбітражного керуючого відсторонюється арбітражним судом від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство на підставі клопотання саморегулівної організації не пізніше ніж протягом десяти днів з дати його надходження.
У разі скасування або визнання нечинним рішення про виключення арбітражного керуючого з саморегулівної організації, що була підставою для відсторонення арбітражним судом арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство, арбітражний керуючий не може бути відновлений арбітражним судом для виконання даних обов'язків.
При отриманні саморегулюючою організацією копій клопотань, містять вимогу про відсторонення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство і спрямованих до арбітражного суду особами, що у справі про банкрутство, а також при направленні саморегулівної організацією в арбітражний суд клопотання про відсторонення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство саморегульована організація представляє кандидатуру арбітражного керуючого в порядку, встановленому статтею 45 цього Закону.
3. Застосування до арбітражного керуючого покарання у вигляді дискваліфікації за вчинення адміністративного правопорушення тягне за собою відсторонення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство.
Протягом трьох робочих днів з дати отримання вступило в законну силу рішення суду про дискваліфікацію арбітражного керуючого федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Урядом Російської Федерації на здійснення формування та ведення реєстру дискваліфікованих осіб, повідомляє саморегульовану організацію, членом якої є арбітражний керуючий, про дискваліфікацію арбітражного керуючого з додатком вступило в законну силу рішення суду про дискваліфікацію арбітражного керуючого шляхом направлення такого повідомлення способом, що забезпечує його отримання не пізніше ніж через п'ять днів з дати відправлення. Відомості, що містяться в реєстрі дискваліфікованих осіб, підлягають включенню до Єдиного федерального реєстру відомостей про банкрутство.
Протягом трьох робочих днів з дати отримання такого повідомлення саморегульована організація зобов'язана направити до арбітражного суду, який затвердив арбітражного керуючого у справі про банкрутство, клопотання про відсторонення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство поштою або іншим забезпечує отримання такого повідомлення способом не пізніше ніж через п'ять днів з дати його напряму.
Відсторонення арбітражного керуючого, до якого застосовано адміністративне покарання у вигляді дискваліфікації, від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство та затвердження нового арбітражного керуючого здійснюються арбітражним судом не пізніше дня, наступного після дня прийняття клопотання саморегулівної організації, без виклику осіб, які беруть участь у справі про банкрутство. При цьому повинні бути враховані вимоги, які передбачені конкурсним кредитором або уповноваженим органом, які є заявниками у справі про банкрутство, або зборами кредиторів відповідно до пункту 3 статті 20.2 цього Закону.
Визначення арбітражного суду про відсторонення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство та затвердження нового арбітражного керуючого підлягає негайному виконанню.
Скасування судового акта про дискваліфікацію арбітражного керуючого не є підставою для відновлення його арбітражним судом для виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство.
4. Арбітражний керуючий зобов'язаний відшкодувати боржнику, кредиторам і іншим особам збитки, які заподіяні в результаті невиконання або неналежного виконання арбітражним керуючим покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство і факт заподіяння яких встановлено набрав законної сили рішенням суду.
5. Федеральними стандартами, стандартами і правилами професійної діяльності можуть встановлюватися додаткові вимоги до забезпечення майнової відповідальності арбітражного керуючого за невиконання або неналежне виконання ним обов'язків у справі про банкрутство.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 20.4. Відповідальність арбітражного керуючого "
 1. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  статтях даного Федерального закону, а також в інших федеральних законах. Під юридичними гарантіями місцевого самоврядування розуміються гарантії, закріплені в законодавстві. Основними з них є: 1. Заборона на обмеження прав місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в Російській Федерації гарантується забороною на обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 3. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  статтях, з відповідними нормами Федерального закону 1995 р., не можна не відзначити, що багато в чому вони перетинаються, і в обох Законах поряд з господарськими питаннями до питань місцевого значення належать і соціальні питання (забезпечення житлом, бібліотечна справа, транспорт), і питання забезпечення безпеки громадян (попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, заходи
 4. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  відповідально кримінальної справи або провадження про адміністративне правопорушення. Відповідно до Закону "Про прокуратуру Російської Федерації" альтернативою принесення протесту для прокурора є звернення до суду з вимогою про визнання незаконним правового акта місцевого самоврядування. Закон надає можливість прокурору за своїм розсудом обирати процедуру, в рамках якої повинна бути
 5. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  відповідально на території всього суб'єкта Російської Федерації. визнавав Конституцією Російської Федерації особливостями органів місцевого самоврядування є їх тісний зв'язок з населенням муніципальних утворень, невходження до системи органів державної влади і власна компетенція, яка дозволяє їм вирішувати питання місцевого значення. Цілком коректної представляється точка
 6. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п . 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила
 7. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  відповідальність . Цивільно-правова відповідальність може класифікуватися на окремі види по різних підставах. Цивільно-правова відповідальність залежно від основи може бути підрозділена на договірну і внедоговорную. Обидва види відповідальності характеризуються компенсаційної спрямованістю і задовольняють майнові інтереси потерпілого за рахунок правопорушника. Але між
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 9. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  статтях, прийнято називати правилами про спеціальний делікт - шкоду, заподіяній актом влади. Підставами для виділення даного випадку заподіяння шкоди в особливий делікт служать як особливості застосування до нього загальних умов деліктної відповідальності, так і наявність ряду спеціальних умов, додатково встановлених законом. Серед загальних умов деліктної відповідальності за шкоду, заподіяну
 10. 4.3. Право на фонограму
  відповідальність за перший запис звуків виконання або інших звуків або відображень цих звуків. В силу презумпції, встановленої ст. 1322 ГК РФ, за відсутності доказів іншого, виробником фонограми визнається особа, ім'я або найменування якого зазначено звичайним чином на примірнику фонограми і (або) його упаковці. Виробнику фонограми належать: - виключне право на
© 2014-2022  yport.inf.ua