Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 20.3. Права та обов'язки арбітражного керуючого у справі про банкрутство

1. Арбітражний керуючий у справі про банкрутство має право:
скликати збори кредиторів;
скликати комітет кредиторів;
звертатися до арбітражного суду з заявами та клопотаннями у випадках, передбачених цим Законом;
отримувати винагороду в розмірах і в порядку, що встановлені цим Законом;
залучати для забезпечення покладених на нього обов'язків в справу про банкрутство на договірній основі інших осіб з оплатою їх діяльності за рахунок коштів боржника, якщо інше не встановлено цим Законом, стандартами і правилами професійної діяльності або угодою арбітражного керуючого з кредиторами;
запитувати необхідні відомості про боржнику, що належить йому майно, у тому числі про майнові права, і про зобов'язання боржника у фізичних осіб, юридичних осіб, державних органів та органів місцевого самоврядування;
подати до арбітражного суду заяву про звільнення від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство.
Залучені арбітражним керуючим у відповідності з цим законом реестродержатель, аудиторська організація (аудитор), оцінювач і організатор торгів не можуть бути зацікавленими особами по відношенню до арбітражного керуючого, боржнику та його кредиторам.
Фізичні особи, юридичні особи, державні органи та органи місцевого самоврядування представляють запитані арбітражним керуючим відомості протягом семи днів з дня отримання запиту без стягнення плати.
2. Арбітражний керуючий у справі про банкрутство зобов'язаний:
вживати заходів щодо захисту майна боржника;
аналізувати фінансовий стан боржника і результати його фінансової, господарської та інвестиційної діяльності;
вести реєстр вимог кредиторів, за винятком випадків, передбачених цим Законом;
надавати реєстр вимог кредиторів особам, які потребують проведення загальних зборів кредиторів, протягом трьох днів з дати надходження вимоги в випадках, передбачених цим Законом;
у разі виявлення ознак адміністративних правопорушень і (або) злочинів повідомляти про них в органи, до компетенції яких належать порушення справ про адміністративні правопорушення та розгляд повідомлень про злочини;
надавати зборам кредиторів інформацію про угоди і діях, які тягнуть або можуть спричинити за собою цивільну відповідальність третіх осіб;
розумно і обгрунтовано здійснювати витрати, пов'язані з виконанням покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство. Обов'язок доводити нерозумність і необгрунтованість здійснення таких витрат покладається на особу, яка звернулася з відповідною заявою до арбітражного суду;
виявляти ознаки навмисного та фіктивного банкрутства в порядку, встановленому федеральними стандартами, і повідомляти про них особам, бере участі у справі про банкрутство, в саморегульовану організацію, членом якої є арбітражний керуючий, зборам кредиторів та до органів, до компетенції яких належать порушення справ про адміністративні правопорушення та розгляд повідомлень про злочини;
здійснювати інші встановлені цим Законом функції.
3. У разі, якщо інше не встановлено цим Законом, арбітражний керуючий зобов'язаний зберігати конфіденційність відомостей, що охороняються федеральним законом (у тому числі відомостей, що становлять службову або комерційну таємницю) і стали йому відомими у зв'язку з виконанням обов'язків арбітражного керуючого.
4. При проведенні процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, арбітражний керуючий зобов'язаний діяти сумлінно і розумно в інтересах боржника, кредиторів і суспільства.
5. Повноваження, покладені відповідно до цього Федеральним законом на арбітражного керуючого у справі про банкрутство, не можуть бути передані іншим особам.
6. Затверджені арбітражним судом арбітражні керуючі є процесуальними правонаступниками попередніх арбітражних керуючих.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 20.3. Права та обов'язки арбітражного керуючого у справі про банкрутство "
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 3. 3. Застава
  права, але переважаючий розвиток отримали інші форми застави: пігнус (pignus) та іпотека (hypotheca). При заставі у формі пігнуса боржник, так само як і при фідуциі, передавав з метою забезпечення зобов'язання своє майно кредитору, але не у власність, а у володіння останнього. Сам же боржник за згодою заставного кредитора міг зберегти право користування річчю, наприклад, в якості
 4. 5. Права та обов'язки сторін
  стаття, іменована "Іпотека споруджуваних житлових будинків", називає в числі предметів забезпечення цього виду застави нерухомості, поряд з належать заставодавцю матеріалами та обладнанням, заготовленими для будівництва, також і "незавершене будівництво". При цьому важливо відзначити, що стадія, про яку йдеться, має на увазі відносини, що складаються також у період дії підрядного
 5. 5. Сторони у договорі
  статтями, включеними в його главу "Доручення", також і ст. 125 і 126 ЦК. З них перша визначає загальний порядок участі Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти у відносинах, регульованих цивільним законодавством, а друга присвячена відповідальності зазначених суб'єктів права за своїми зобов'язаннями. --- Збори
 6. 1. Поняття договору зберігання
  стаття містять суттєві відмінності від норм гл. 47 ГК головним чином відносно прав, обов'язків, відповідальності зберігача - заставодержателя або заставодавця у першому випадку і відповідно покупця (отримувача) або постачальника - у другому. --- Так, в силу ст. 343 ГК на заставодавця або заставодержателя (залежно від того, у кого з них буде
 7. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
  стаття знову ж, як звичайно в таких ситуаціях, виявилася "притягнутою за вуха ", але ця обставина аніскільки не бентежило ні банкірів, ні їх численних впливових союзників в органах виконавчої та законодавчої влади, яким була потрібна лише видимість" легітимності "незаконної банківської практики. Розробники проекту ГК на спроби ввести в" правове поле "незаконну банківську
 8. Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  права вимоги за грошовими зобов'язаннями та іншими зобов'язаннями, про сплату обов'язкових платежів, про виплату вихідної допомоги і про оплату праці осіб, які працюють за трудовим договором; конкурсні кредитори - кредитори за грошовими зобов'язаннями (за винятком уповноважених органів, громадян, перед якими боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров'ю, моральної шкоди,
 9. Стаття 10. Відповідальність боржника та інших осіб у справі про банкрутство
  правам кредиторів в результаті виконання вказівок контролюючих боржника осіб, або виконання поточних зобов'язань при недостатності його майна, що становить конкурсну масу. Арбітражний суд має право зменшити розмір відповідальності контролюючого боржника особи, якщо буде встановлено, що розмір шкоди, заподіяної майновим правам кредиторів з вини контролюючого боржника особи,
 10. Стаття 12. Збори кредиторів
  права голосу представник працівників боржника, представник засновників (учасників) боржника, представник власника майна боржника - унітарного підприємства, представник саморегулівної організації, членом якої є арбітражний керуючий, затверджений у справі про банкрутство, представник органу з контролю (нагляду), які вправі виступати з питань порядку зборів
© 2014-2022  yport.inf.ua