Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 339. Зміст касаційних скарги, подання

1. Касаційна скарга (подання) адресується вищестоящому суду, а в разі оскарження рішення Верховного Суду РФ - касаційної колегії цього суду (див. коментар до ст. 337 ЦПК).
Особи, які подають скаргу, вказують в ній своє прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, а юридичні особи - своє найменування з вказівкою на організаційно-правову форму і місце знаходження. Прокурор, який приносить уявлення, вказує своє процесуальне становище у справі, рішення з якого оскаржується, і адреса відповідної прокуратури.
Якщо адреса, за якою фактично проживає громадянин або перебуває постійно діючий виконавчий орган, а в разі його відсутності - інший орган або особа, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, не збігається з офіційним місцем проживання громадянина, місцем знаходження юридичної особи, то вказується також фактична адреса.
Адреса, за якою повинні направлятися судові повідомлення, слід вказувати повністю, включаючи поштовий індекс. У касаційних скарзі, поданні можуть бути також вказані номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти осіб, що у справі, та їх представників.
Слід викласти і найменування процесуального документа (касаційна скарга, касаційне подання) із зазначенням оскаржуваного рішення (яким судом винесено, коли і в якій справі). Наприклад: "Касаційна скарга (по центру листа) на рішення Тверського районного суду м. Москви від 21 листопада 2003 р. у справі N ___ за позовом Іванова С.А. до Федотову Р.Є. про відшкодування збитків".
2. Зміст касаційних скарги, подання визначається конкретними обставинами справи і мотивами прийнятого судом рішення. Простий виклад фактичних обставин справи і повторення позовних вимог, з чим суд касаційної інстанції може ознайомитися за наявними у справі матеріалами, не сприяє досягненню тієї мети, заради якої подається скарга (подання).
Завершується скарга (подання) вимогою касатора, наприклад, скасувати рішення повністю або в частині, з направленням справи на новий розгляд або з винесенням нового рішення, припиненням провадження у справі тощо На підтвердження цієї вимоги повинні бути приведені підстави, за якими касатор вважає рішення суду неправильним.
Підстави для скасування або зміни рішення суду в касаційному порядку перераховані в ст. 362 ЦПК (див. коментар до цієї статті), у зв'язку з чим у скарзі (поданні) слід наводити доводи, які стосуються таких підстав, посилатися на докази на їх підтвердження.
Велика кількість в тексті скарги (подання) зайвої інформації ускладнює сприйняття доводів, які потребують обговорення під час перевірки законності та обгрунтованості судового рішення. Навпаки, скарга (подання) з найбільшою ефективністю досягає своєї мети, якщо в ній виділені і обгрунтовані доводи, які є підставами для скасування або зміни рішення, з посиланням на докази, наявні в справі, на конкретні аркуші справи.
Доцільно також послатися на норми матеріального та процесуального права, які, на думку особи, яка оскаржує рішення, порушені або неправильно застосовані, хоча процесуальне законодавство і не покладає на сторони обов'язок правового обгрунтування своєї позиції по справі. Юридичну кваліфікацію фактичних обставин справи дає суд, в тому числі в касаційній інстанції, проте сторони вправі викласти свою правову позицію, особливо у випадках, коли рішення оскаржується по підставі його незаконність.
При посиланні на нові докази обов'язково обгрунтовується неможливість їх подання до суду першої інстанції і приводиться перелік доданих доказів.
3. Якщо касаційна скарга подана і підписана представником, то до неї обов'язково додається довіреність або інший документ, що посвідчують повноваження представника на оскарження рішення суду. Такі документи не додаються, якщо вони є в матеріалах справи. Достатньо лише вказати на їх наявність у справі. Наприклад, до касаційної скарги, яка подається в інтересах неповнолітньої дитини його законними представниками, має бути додана належна копія свідоцтва про народження дитини, яка підтверджує, що вони є його батьками, якщо її немає в справі, чи зроблено посилання на аркуш справи, де знаходиться цей документ .
4. Касаційна скарга оплачується державним митом у розмірі 50% розміру державного мита, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви немайнового характеру (подп. 9 п. 1 ст. 333.19 НК). Державні органи, органи місцевого самоврядування, що виступають в якості відповідачів, при подачі ними касаційної скарги також зобов'язані сплатити державне мито в зазначеному розмірі, оскільки в силу подп. 19 п. 1 ст. 333.36 НК вони звільняються від сплати державного мита тільки при зверненні до судів загальної юрисдикції, а також до світових суддям із заявами на захист державних та громадських інтересів, але не при касаційному оскарженні судових рішень, винесених за пред'явленими до них вимогам. До касаційної скарги може бути докладено клопотання про зменшення розміру державного мита або про відстрочення (розстрочення) її сплати виходячи з майнового стану платника на підставі п. 2 ст. 333.20 і ст. 333.41 НК. При цьому повинні бути подані відповідні докази на підтвердження мотивів такого клопотання.
Касаційне подання прокурора, що у справі, державним митом не оплачується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 339. Зміст касаційних скарги, подання "
 1. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  утримання органів місцевого самоврядування має здійснюватися виключно за рахунок власних доходів бюджетів відповідних муніципальних утворень. Оскільки структура органів місцевого самоврядування визначається населенням самостійно, треба припускати її велика різноманітність. Однак таке розмаїття можливо в певних межах, які забезпечують дієвість місцевого
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 4. 1. Поняття договору доручення
  стаття була присвячена наслідкам виходу повіреного за межі своїх повноважень. Аналогічні питання виникли і при підготовці чинного Кодексу. У своїй основі гл. 10 в обох її частинах (йдеться і про представництво, і про довіреності) регулює відносини акредитуючої з третіми особами. Разом з тим в тій же главі виявилося деяка кількість норм, які присвячені відносинам
 5. 1. Суб'єктний склад договору банківського рахунку
  утримання апарату управління, видача коштів на заробітну плату і т.п. Бюджетні рахунки відкриваються організаціям та установам, яким виділяються кошти за рахунок бюджетів для їх цільового використання. Для обслуговування в якості власника рахунку комерційного банку в іншому комерційному банку або розрахунково-касовому центрі Банку Росії відкривається кореспондентський рахунок (кореспондентський
 6. Обов'язки банку з ведення рахунку
  стаття 410) НЕ зараховувати на розрахунковий рахунок надходять на адресу клієнта суми, вказуючи на наявну у клієнта заборгованість по кредиту та інших фінансовим зобов'язанням ". Несвоєчасне зарахування банком на рахунок, відкритий клієнтові, що надійшли на зазначений рахунок грошових коштів визнається порушенням зобов'язання за договором банківського рахунку та тягне за собою відповідальність банку у вигляді законною
 7. Обов'язки банку з проведення операцій за рахунком
  статтях. Стосовно до розрахункового рахунку перш за все йдеться про главу 46 ЦК (розрахунки) ". У зв'язку з цим він відносить "до розряду скоєних банком за договором банківського рахунку операцій дії, пов'язані з розрахунками платіжними дорученнями (параграф 2 глави 46), розрахунками за акредитивом (параграф 3 глави 46), розрахунками по інкасо (параграф 4 глави 46)" . "До того ж, - підкреслює С.В. Сарбаш, -
 8. Обов'язки власника рахунку
  стаття 850 ЦК) та оплатою витрат банку на здійснення операцій по рахунку, які можна назвати майновими, бо від клієнта вимагається сплата визначених сум (хоча можливий і залік), а в банку з'являється грошове вимога ". --- Там же. С. 234. Досить оригінальний погляд на такі обов'язки власника рахунку за договором банківського рахунку (у всякому разі
 9. 5. Відповідальність сторін за договором банківського рахунку
  стаття застосовується за порушення грошового зобов'язання. Виходячи з норм ЦК, що діяли до введення в дію частини другої Кодексу, у банку, залученого до виконання доручення клієнта, не могло бути грошового зобов'язання, він лише виконував свою розрахункову операцію з переказу грошових коштів. --- --- Вісник ВАС РФ. 1996. N 10. С. 96 - 97. Встановлення в
 10. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  стаття все тієї ж голови (ст. 1967) виключає право сторони, що програла вимагати назад добровільно нею сплачене, якщо тільки виграла сторона не допустила обман або шахрайство. У Німецькому цивільному укладенні (ГГУ) розд. 19 кн. 2 "Зобов'язальне право" (первинне найменування розділу - "Ігри, парі" замінено тепер іншим - "Недосконалі зобов'язання") починається з § 762. В
© 2014-2022  yport.inf.ua