Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 347. Межі розгляду справи в суді касаційної інстанції

1. Відповідно до коментованої статті суд касаційної інстанції перевіряє не тільки законність, а й обгрунтованість рішення суду першої інстанції. У цьому полягає основна відмінність від суду наглядової інстанції, який має право скасувати або змінити судові постанови лише з підстав істотного порушення норм матеріального чи процесуального права (див. коментар до ст. 387 ЦПК).
Поняття законності та обгрунтованості дано в пп. 2 і 3 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 19 грудня 2003 р. N 23 "Про судове рішення". Згідно з ним рішення є законним в тому випадку, коли воно прийняте при точному дотриманні норм процесуального права і в повній відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, або засновано на застосуванні в необхідних випадках аналогії закону чи аналогії права, а за наявності протиріч між нормами права, що підлягають застосуванню при розгляді та вирішенні справи, - у разі застосування судом норми, що має найбільшу юридичну силу; рішення є обгрунтованим тоді, коли мають значення для справи факти підтверджено дослідженими судом доказами, або обставинами, що не потребують доведенні, а також тоді, коли воно містить вичерпні висновки суду, що випливають з встановлених фактів * (300).
2. Суд касаційної інстанції на відміну від суду наглядової інстанції має право самостійно оцінювати наявні у справі докази, а також дослідити й оцінювати додатково представлені докази, на основі своєї оцінки робити висновки про фактичне складі спірного правовідносини. Однак новоподані докази суд досліджує і оцінює лише в разі визнання, що вони не могли бути представлені стороною до суду першої інстанції, наприклад, у зв'язку з необгрунтованим відхиленням суду клопотання про їх витребування або приєднання до справи.
Докази, які не були представлені в суд першої інстанції за відсутності до того перешкод, не можуть бути покладені в основу висновків касаційної інстанції.
Особа, що представляє додаткові докази, має аргументувати неможливість їх подання до суду першої інстанції. Це може бути обумовлено об'єктивними обставинами, в силу яких сторона не могла отримати і представити в суд докази, або діями суду, без достатніх підстав відмовив у долученні до справи доказів або необгрунтовано відхилив заявлене на підставі ч. 1 ст. 57 ЦПК клопотання про надання сприяння у збиранні та поданні доказів.
Мотиви, за якими суд визнав можливим прийняти додатково представлені докази, повинні бути викладені в окремому визначенні (ч. 1 ст. 358 ЦПК).
3. Межі перевірки в касаційному порядку рішення суду першої інстанції за загальним правилом обмежені доводами, викладеними у касаційних скарзі, поданні та запереченнях на них. Отже, суд касаційної інстанції має право змінити або скасувати оскаржуване рішення повністю або в частині з підстав, на які посилається касатор. Скасування рішення з інших підстав, ніж зазначено у скарзі (поданні), може не відповідати інтересам касатора.
Водночас касаційна інстанція не може обмежитися вирішенням питання про можливість застосування лише тих правових норм, на які зроблено посилання в скарзі, поданні, і має право застосувати норми, що регулюють аналізовані відносини, виходячи з підстави заявленого позову.
В інтересах законності суд касаційної інстанції має право, а у справах, що виникають з публічних відносин, з урахуванням положення ч. 3 ст. 246 ЦПК зобов'язаний перевірити рішення суду першої інстанції в повному обсязі. Вихід за межі доводів касаційної скарги (подання) та заперечень на неї залежить від розсуду суду касаційної інстанції і повинен бути мотивований в касаційному визначенні.
При виявленні судом касаційної інстанції безумовних підстав до скасування рішення, перерахованих у ч. 2 ст. 364 ЦПК, рішення суду має бути скасовано незалежно від того, названі чи ні ці підстави у касаційних скарзі, поданні.
Незалежно від змісту скарги, подання рішення суду підлягає скасуванню з припиненням провадження у справі або залишенням заяви без розгляду у випадках, передбачених ст. 220, 222 ЦПК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 347. Межі розгляду справи в суді касаційної інстанції "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  пределяет в законодавстві (федеральному або суб'єктів Федерації). В цілому право введення адміністративного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування встановлено ст. 8 Європейської хартії місцевого самоврядування та обумовлено наступними принципами: 1) будь адміністративний контроль за органами місцевого самоврядування може здійснюватися тільки в порядку та у випадках,
 3. 6. Загальні положення про договір страхування
  стаття не могла служити підставою для суду визнати неукладеним договір страхування, по якому не була сплачена страхова премія. У цьому зв'язку О.С. Іоффе визнав за необхідне і на цей раз, в період дії ЦК 1964 р., визнати договір страхування реальним тільки шляхом посилання на затверджені в установленому порядку правила. --- Коментар до Цивільного
 4. 1. Поняття договору зберігання
  стаття містять суттєві відмінності від норм гл. 47 ГК головним чином відносно прав, обов'язків, відповідальності зберігача - заставодержателя або заставодавця у першому випадку і відповідно покупця (отримувача) або постачальника - у другому. --- Так, в силу ст. 343 ГК на заставодавця або заставодержателя (залежно від того, у кого з них буде
 5. Коментар до п. 1
  статтями в резолютивній частині вироку повинно бути зазначено, по який із цих статтею призначається покарання у вигляді позбавлення військового звання, а також повинна міститися посилання на закон, відповідно до якого воно призначене (див. касаційне визначення Військової колегії Верховного суду Російської Федерації від 11 січня 2005 р. N 73-004-36) . 14. Частина 3 ст. 16 ДВК РФ визначає, що покарання в
 6. Стаття 13. Обов'язковість судових постанов
  пределеніе суду першої інстанції (ч. 1 ст. 224 ЦПК), визначення суду апеляційної (ч. 1 ст. 329 ЦПК) та касаційної (ч. 1 ст. 366 ЦПК) інстанцій, визначення та постанову суду наглядової інстанції (ч. 6 ст. 386 ЦПК), визначення суду з питання про перегляд справи за нововиявленими обставинами (ст. 397 ЦПК). Судовими постановами є також визначення вищестоящих інстанцій по
 7. Стаття 17. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
  межах їх компетенції у визначеннях, обов'язкові для судів при новому розгляді справи (ст. 369, ч. 2 ст. 390 ЦПК). Не можна допустити, щоб суддя здійснював нагляд за своїми діями або виконувала свої ж вказівки. 3. При розгляді справи в порядку нагляду в президії суду доповідачем у справі може бути суддя, який не входить до складу президії і не приймає участі в голосуванні. Тим
 8. Стаття 48. Ведення справ у суді через представників
  статтях коментарів глави. В рамках виникають між довірителем і судовим представником правовідносин останній в межах наданих йому повноважень здійснює процесуальні дії від імені та в інтересах представленого ним особи. При цьому процесуальні права і обов'язки, що виникають в результаті участі представника в судочинстві, належать безпосередньо його
 9. Стаття 150. Дії судді при підготовці справи до судового розгляду
  пределенія характеру вимог і заперечень, обговорення можливості укладення мирової угоди, вирішення інших питань для виконання завдань підготовки справи з метою забезпечення правильного та своєчасного вирішення справи. Зокрема, під час бесіди за участю судді сторонами можуть бути вчинені підготовчі дії, передбачені ст. 149 ЦПК. 5. Дозвіл при підготовці справи
 10. Стаття 215. Обов'язок суду зупинити провадження по справі
  межами, з якого моменту відпадуть зазначені обставини. Цим призупинення провадження у справі відрізняється від відкладення судового розгляду (ст. 169 ЦПК), при якому суд зобов'язаний призначити точну дату нового судового засідання. В період зупинення провадження у справі судом не приймаються будь-які процесуально-правові акти і не вчиняються процесуальні дії, за
© 2014-2022  yport.inf.ua