Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером

Спортсмен, тренер мають право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою (за власним бажанням), попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць, за винятком випадків, коли трудовий договір укладено на термін менше чотирьох місяців.
У трудових договорах з окремими категоріями спортсменів, тренерів можуть бути передбачені умови про обов'язок спортсменів, тренерів попереджати роботодавців про розірвання трудових договорів з їх ініціативи (за власним бажанням) у термін, що перевищує один місяць, якщо нормами , затвердженими загальноросійськими спортивними федераціями з відповідним виду чи видів спорту, для цих категорій спортсменів, тренерів встановлені обмеження переходу (умови переходу) в інші спортивні клуби чи інші фізкультурно-спортивні організації, що передбачають терміни попередження про перехід, що перевищують один місяць. Тривалість строку попередження про розірвання трудового договору за власним бажанням визначається сторонами трудового договору відповідно до норм, затверджених загальноросійськими спортивними федераціями з відповідним виду чи видів спорту.
(Частина друга введена Федеральним законом від 28.07.2012 N 136-ФЗ)
У трудовому договорі зі спортсменом може бути передбачена умова про обов'язок спортсмена призвести на користь работо- дателя грошову виплату у разі розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена (за власним бажанням) без поважних причин, а також у разі розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з підстав, які відносяться до дис-ціплінарним стягненням (частина третя статті 192 цього Кодексу) .
Розмір грошової виплати, передбаченої частиною третьою цієї статті, визначається трудовим договором.
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 136-ФЗ)
Спортсмен зобов'язаний провести на користь роботодавця грошову виплату, передбачену частиною третьою цієї статті, у двомісячний термін з дня розірвання трудового договору, якщо інше не передбачено трудовим договором.
(В ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 136-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером"
 1. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  1. Стаття, що, в вилучення із загального правила, встановленого ч. 1 ст. 80 ТК, передбачає, що спортсмен, тренер мають право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць, за винятком випадків, коли трудовий договір укладено на термін менше чотирьох місяців. 2. Іншою особливістю є
 2. Стаття 348.2. Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами
  1. Федеральний закон "Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації" в якості одного з основних прав спортсменів передбачає їх право на укладення трудових договорів у порядку, встановленому трудовим законодавством (п. 4 ч. 1 ст. 24). Крім того, ст. 27 (в ред. Від 27.07.2010) зазначеного Закону передбачає, що приналежність спортсмена до
 3. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  Коментар до статті 348.1. Професійна діяльність спортсменів і тренерів пов'язана з інтенсивними фізичними та емоційними навантаженнями. Робота в іншого роботодавця збільшує ці навантаження і може негативно позначитися на результатах їх щоденної роботи у основного роботодавця. Тому останній не завжди зацікавлений, щоб спортсмени, тренери, які уклали з ним трудовий договір,
 4. Стаття 348.1. Загальні положення
  Положення цієї глави регулюють трудові відносини з працівниками, трудова функція яких полягає у підготовці до спортивних змагань та участі у спортивних змаганнях з певним виду чи видів спорту (далі - спортсмени), а так-же з працівниками, трудова функція яких полягає у проведенні зі спортсменами тренувальних заходів та здійсненні ру-ництва змагальної
 5. Стаття 348.11. Додаткові підстави припинення трудового договору зі спортсменом
  1. До введення в ТК коментованої статті в ньому не були встановлені специфічні підстави припинення трудового договору з професійними спортсменами. До професійним спортсменам і тренерам можуть застосовуватися загальні підстави припинення трудового договору, оскільки вони встановлені стосовно всіх працівників незалежно від місця роботи, трудової функції, профілю діяльності та інших
 6. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  Коментар до статті 348.1. Стаття, що регламентує порядок розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена, тренера, а також покладає на цю категорію працівників додатковий обов'язок. Розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена, тренера здійснюється за загальними правилами, передбаченими ст. 80 ТК: роботодавець попереджається про звільнення у письмовій
 7. Стаття 348.1. Загальні положення
  1. Виділення спеціальної глави, присвяченій особливостям регулювання праці спортсменів і тренерів, обумовлено особливим характером і специфікою їхньої праці. Це полягає насамперед у підвищеній фізичній і психологічній навантаженні як в процесі підготовки до спортивних змагань, так і під час участі в них, а також у ряді інших ознак: відсутність чітко визначеного робочого місця,
 8. Стаття 348.10 . Додаткові гарантії та компенсації спортсменам, тренерам
  1. Крім загального порядку надання гарантій і компенсацій працівникам (див. ст. 165 ТК та ін.), коментована стаття встановлює додаткові гарантії та компенсації спортсменам, тренерам. Однією з таких гарантій є обов'язок роботодавця за рахунок власних коштів забезпечувати спортсменів, тренерів спортивної екіпіровкою, спортивним обладнанням та інвентарем, іншими
 9. Стаття 348.2. Особливості укладення трудових до-говорів зі спортсменами, з тренерами
  За угодою сторін зі спортсменами можуть укладатися як трудові договори на невизначений термін, так і термінові трудові договори. Строкові трудові договори можуть укладатися за згодою сторін з тренерами, які приймаються на роботу в цілях проведення зі спортсменами тренувальних заходів та здійснення керівництва змагальної діяльністю спортсменів для досягнення спортивних
 10. Стаття 348.1. Загальні положення
  Коментар до статті 348.1. Дана глава розширила зміст спеціального розділу Трудового кодексу, присвяченого особливостям регулювання праці окремих категорій працівників. До наявних главам додана глава "Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів", яка сприяє стабільності встановлення з цієї категорії працівників трудових відносин, більш ефективному захисту їх
© 2014-2022  yport.inf.ua