Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 349. Регулювання праці осіб, які працюють в ор-ганізації Збройних Сил Російської Федерації та федеральних органах виконавчої влади, в яких законодавством Російської Федерації передбачена військова служба, а також працівників, які проходять заменяющую військову службу альтернативну цивільну службу

На працівників, які уклали трудовий договір про роботу у військових частинах, установах, військових освітніх установах вищої і середньої професійної освіти, інших організаціях Збройних Сил Російської Федерації і федеральних орга-нів виконавчої влади, в яких законодавством Російської Федерації передбачена військова служба, а також на працівників, які проходять заменяющую військову службу альтернативну цивільну службу, поширюються трудове законодавство і інші акти, що містять норми трудового права, з особливостями, встановленими цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Відповідно до завдань органів, установ і організацій, зазначених у частині першій цієї статті, для працівників уста-встановлюються особливі умови оплати праці, а також додаткові пільги і переваги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 349. Регулювання праці осіб, які працюють в ор-ганізації Збройних Сил Російської Федерації та федеральних органах виконавчої влади, в яких законодавством Російської Федерації передбачена військова служба, а також працівників, які проходять заменяющую військову службу альтернативну цивільну службу "
 1. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Соціальне партнерство здійснюється на: федеральному рівні, на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в Російській Федерації; міжрегіональному рівні , на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в двох і більше суб'єктах Російської Федерації; регіональному рівні, на якому
 2. Глава 44. Особливості регулювання праці осіб, які працюють за сумісництвом
  Глава 44. Особливості регулювання праці осіб, які працюють по
 3. Глава 47. Особливості регулювання праці осіб, які працюють вахтовим методом
  Глава 47. Особливості регулювання праці осіб, які працюють вахтовим
 4. Глава 48. Особливості регулювання праці працівників, які працюють у роботодавців - фізичних осіб
  Глава 48. Особливості регулювання праці працівників, які працюють у роботодавців - фізичних
 5. Глава 50. Особливості регулювання праці осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях
  Глава 50. Особливості регулювання праці осіб, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них
 6. Стаття 217. Служба охорони праці в організації
  З метою забезпечення дотримання вимог охорони праці, здійснення контролю за їх виконанням у кожного роботодавця, який здійснює виробничу діяльність, чисельність працівників якого перевищує 50 осіб, створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій облас-ти. (В ред. Федерального
 7. Контрольні питання
  Які колізійні формули прикріплення використовуються в національному праві європейських країн в галузі регулювання трудових відносин? 2. Яка характеристика коллизионно-правового регулювання трудових відносин у Росії? 3. Які трудові права іноземців в Російській Федерації? 4. Яке правове регулювання праці російських громадян за кордоном? 5. Які правові основи
 8. Покажчик скорочень
  АН СРСР - Академія наук Союзу Радянських Соціалістичних Республік БК РФ - Бюджетний кодекс Російської Федерації ВАІ - військова автомобільна інспекція ВВК - військово-лікарська комісія ВЦВК - Всеросійський центральний виконавчий комітет ВУС - військово-облікова спеціальність ГК РФ - Цивільний кодекс Російської Федерації ЦПК РФ - Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації
 9. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  1. Коментована стаття законодавчо закріпила норми, раніше передбачаються встановленими положеннями. Ця робота і нині оплачується за тими ж розцінками (тарифами, ставками, окладами), що й аналогічна основна, але в розмірі, відповідному виконуваній роботі за сумісництвом, за відпрацьований час. При цьому оплата праці залежить від виробітку або інших умов, які повинні бути
 10. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
  1. У даній статті передбачено багаторівневе наявність соціального партнерства. Виділення кожного рівня соціального партнерства пов'язано з урахуванням територіально-галузевих особливостей договірного регулювання соціально-трудових відносин. Стосовно до кожного рівня визначено основи та сфери дії відповідного регулювання з урахуванням числа суб'єктів, на яких воно поширюється.
 11. Стаття 23.12. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці
  1. Федеральна інспекція праці та підвідомчі їй державні інспекції праці розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 5.27, статтями 5.28 - 5.34, 5.44 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор праці
 12. Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009

 13. Стаття 17.10. Незаконні дії по відношенню до державних символів Російської Федерації
  Використання Державного прапора Російської Федерації, Державного герба Російської Федерації або Державного гімну Російської Федерації на порушення встановлених правил - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 14. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  Рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю, глав-ному державному інспектору праці Російської Федерації і (або) до суду. Рішення головного державного інспектора праці Російської Федерації можуть бути оскаржені до суду. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 15. Коментар до п. 2
  11. Коментованим пунктом встановлено, що громадянин, що опанувала складної військово-обліковою спеціальністю солдата , матроса, сержанта, старшини, включеної до переліку, який визначається Урядом Російської Федерації, при заклику на військову службу має право вибрати вид і рід військ Збройних Сил Російської Федерації, інші війська, військові формування та органи з урахуванням реальної потреби в таких
 16. Стаття 348.1. Загальні положення
  1. Виділення спеціальної глави, присвяченій особливостям регулювання праці спортсменів і тренерів, обумовлено особливим характером і специфікою їхньої праці. Це полягає насамперед у підвищеній фізичній і психологічній навантаженні як у процесі підготовки до спортивних змагань, так і під час участі в них, а також у ряді інших ознак: відсутність чітко визначеного робочого місця,
© 2014-2022  yport.inf.ua