Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 26. Рівні соціального партнерства

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Соціальне партнерство здійснюється на:
федеральному рівні, на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в Російській Федерації;
міжрегіональному рівні, на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в двох і більше суб'єктах Російської Федерації;
регіональному рівні, на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в суб'єкті Російської Феде-рації;
галузевому рівні, на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в галузі (галузях);
територіальному рівні, на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в муніципальному образо-вання;
локальному рівні, на якому встановлюються зобов'язання працівників і роботодавця в сфері праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 26. Рівні соціального партнерства "
 1. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
  уровневое наявність соціального партнерства. Виділення кожного рівня соціального партнерства пов'язано з урахуванням територіально-галузевих особливостей договірного регулювання соціально-трудових відносин. Стосовно до кожного рівня визначено основи та сфери дії відповідного регулювання з урахуванням числа суб'єктів, на яких воно поширюється. Так, на федеральному рівні
 2. Стаття 35.1. Участь органів соціального партнерства у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці
  рівнях, починаючи з федерального і завершуючи локальним рівнем. Багаторівнева організаційно-правова структура органів соціального партнерства забезпечує однаковість і необхідну субординацію в діяльності всіх органів соціального партнерства, що беруть участь в регулюванні соціально-трудових відносин. 2. У коментованій статті намічено заходи по підвищенню ролі федеральних органів
 3. Стаття 25. Сторони соціального партнерства
  рівня, однак не приймають на себе жодних зобов'язань. Їх участь у системі соціального партнерства пояснюється необхідністю враховувати інтереси суспільства в цілому, координувати розвиток колективно-договірного регулювання трудових відносин на різних рівнях, узгоджувати державне та договірне регулювання. Крім того, вони здійснюють своєрідне посередництво, допомагають
 4. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
  стаття визначає мету колективного договору як встановлення зобов'язань працівників і роботодавців, треба мати на увазі, що економічне і правове становище соціальних партнерів різна. У зв'язку з цим ніяких додаткових (порівняно з трудовими договорами, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями) зобов'язань на працівників покласти не можна. Вони можуть лише
 5. Стаття 25. Сторони соціального партнерства
  статтю доповнено ч. 2, яка визначає умови визнання органів державної влади та органів місцевого самоврядування сторонами соціального партнерства. 1. У складному комплексі взаємовідносин з соціального партнерства існують індивідуальні та колективні трудові відносини, які виникають між різними суб'єктами. Тому слід розрізняти боку трудового відносини, якими є
 6. Стаття 45. Угоду. Види угод
  рівнях соціального партнерства в межах їх компетенції. За домовленістю сторін, що беруть участь у колективних переговорах, угоди можуть бути двосторонніми і тристоронніми-ми. Угоди, що передбачають повне або часткове фінансування з відповідних бюджетів, полягають при орга-тельном участю відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування,
 7. Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
  стаття дає легальне визначення соціального партнерства в сфері праці. Запропоноване визначення включає всі види взаємодії між працівниками (їх представниками), роботодавцями (їх представниками) і органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 2. Взаємодія може проявлятися у проведенні консультацій, веденні колективних переговорів та укладенні
 8. Стаття 29. Представники працівників
  рівнях - при укладанні відповідних угод, проведенні консультацій та погодження соціально-економічної політики - працівників представляють тільки професійні спілки, їх територіальні організації, об'єднання профспілок (регіональні, загальноросійські). Інші представники працівників на цих рівнях соціального партнерства участі не приймають. 4. Залежно від рівня
 9. Стаття 29. Представники працівників
  рівнів соціального партнерства. 2. У ч. 2 і 3 коментованої статті чітко визначені представники працівників стосовно до відповідного рівня і форм соціального партнерства. Відповідно до ч. 2 коментованої статті на рівні організації інтереси працівників при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного договору, здійсненні контролю за його
 10. Стаття 34. Інші представники роботодавців
  рівні є відповідні федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів РФ, інші державні органи, органи місцевого самоврядування. Вони правомочні брати участь у здійсненні всіх форм соціального партнерства, передбачених у ст. 27 ТК, зокрема, при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні угод, вирішенні колективних
 11. 2. Права та обов'язки учасників партнерства
  партнерства не відповідають за його зобов'язаннями, як і партнерство не відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Головна особливість партнерства полягає в тому, що його учасники вправі одержати при виході з нього або при його ліквідації частина майна партнерства, тобто мати прямі майнові вигоди від участі в некомерційній організації. Таким чином, партнерство може розподіляти частину свого
 12. Стаття 27. Форми соціального партнерства
  стаття визначила лише основні форми соціального партнерства. На практиці використовуються й інші його форми, що забезпечують сприяння вирішенню проблем у сфері праці. Вони можуть визначатися чинним законодавством або сформованою практикою. До них належить створення на паритетних засадах постійно діючих дорадчих, координаційних органів; участь соціальних партнерів в управлінні
© 2014-2022  yport.inf.ua