Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 348.8. Особливості регулювання праці спортсменів віком до вісімнадцяти років

Коментар до статті 348.1. Особи до 18 років відносяться до тієї категорії працівників, які перебувають під особливою турботою держави. Тому нормативні акти, що регулюють їх працю, містять додаткові гарантії для даної категорії працівників. Різниця між загальними правовими нормами і нормами, що регламентують працю молоді, юридично закріплено головним чином в інститутах трудового договору, робочого часу і часу відпочинку, охорони праці.
Стосовно до трудового договору встановлено правило про прийом на роботу осіб молодше 18 років тільки після попереднього обов'язкового медичного огляду (обстеження) і надалі, до досягнення 18 років вони щорічно підлягають обов'язковому медичному огляду. Слід зазначити, що такі медичні огляди проводяться незалежно від виконуваної роботи. Враховується тільки віковий фактор. Якщо укладається трудовий договір зі спортсменом, які не досягли віку 14 років, то це можливо тільки за згодою одного з батьків (опікуна), а також з дозволу органу опіки та піклування, що видається на підставі попереднього медичного огляду (обстеження). У дозволі органу опіки та піклування вказуються максимально допустима тривалість щоденної роботи спортсмена, який не досяг віку 14 років, та інші умови, в яких він може виконувати роботу без шкоди для свого здоров'я і морального розвитку. Трудовий договір у цьому випадку зі спортсменом, які не досягли 14 років, підписується від його імені батьком (опікуном).
Спеціальні норми застосовуються і щодо розірвання трудового договору з працівниками у віці до 18 років з ініціативи роботодавця. Воно можливе (виключаючи випадок ліквідації організації або припинення діяльності індивідуальним підприємцем) крім дотримання загального порядку тільки за згодою відповідної державної інспекції праці та комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав.
Всі ці положення повністю поширюються на неповнолітніх спортсменів. Що стосується положень, що відносяться до робочого часу, часу відпочинку, охорони праці, то вони застосовуються щодо спортсменів віком до 18 років з деякими особливостями, передбаченими в коментованій статті. Необхідність цих особливостей пояснюється специфікою професійної діяльності в тому чи іншому виді спорту, що вимагає підвищених фізичних навантажень, проведення навчально-тренувальних заходів і спортивних змагань в різний час і не тільки за місцем знаходження роботодавця.
2. Фіксуючи загальне правило про застосування правових норм, що регулюють працю осіб до 18 років, до спортсменів цього віку, коментована стаття виділяє положення, які поширюються на трудові відносини з неповнолітніми спортсменами.
До них відносяться:
визначення тривалості щоденної роботи. Ця тривалість може встановлюватися колективним договором, угодами, локальним нормативним актом. Результат такого регулювання - можливість збільшення тривалості щоденної роботи для спортсменів, які не досягли 18 років, порівняно з встановленою в ст. 94 ТК, тобто понад 5 годин для працівників віком від 15 до 16 років і понад 7 годин - у віці від 16 до 18 років. Однак збільшення тривалості щоденної роботи для неповнолітніх спортсменів можливо лише в межах щотижневої тривалості робочого часу, встановленої Трудовим кодексом, - не більше 24 годин на тиждень для працівників віком до 16 років, не більше 35 годин на тиждень для працівників віком від 16 до 18 років, для учнів загальноосвітніх закладів віком до 18 років у розмірі не більше половини тривалості робочого часу для осіб відповідного віку;
встановлення особливого порядку притягнення неповнолітніх спортсменів до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні і неробочі святкові дні, а також напрями їх у службові відрядження. За загальним правилом усі ці роботи заборонені для віку до 18 років. Заборона поширюється і на службові відрядження. Однак колективний договір, угоди, локальний нормативний акт, трудовий договір щодо неповнолітніх спортсменів можуть передбачити інше правило - дозволити їх залучати до надурочних робіт, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні, направляти у службові відрядження;
спеціальні норми охорони праці неповнолітніх спортсменів.
Стаття 265 ТК забороняє переноску і пересування працівниками у віці до 18 років ваг, що перевищують встановлені для них граничні норми. При підйомі і переміщенні вручну вантажу постійно протягом робочої зміни гранично допустима маса вантажу становить для юнаків і дівчат у віці 14 - 15 років відповідно 3 і 2 кг, а у віці 16 - 17 років - 4 і 3 кг. Такі норми встановлені для того, щоб уникнути несприятливого впливу зайвих навантажень на фізичний розвиток підлітків. Однак з деяких видів спорту участь у навчально-тренувальних заходах неможливо без відповідних фізичних навантажень. Тому коментована стаття допускає таку можливість. Перевищення граничних навантажень можливо, якщо це необхідно відповідно до плану підготовки спортсмена до спортивних змагань і приємним навантаження не заборонені йому за станом здоров'я відповідно до медичного висновку.
3. Неповнолітні спортсмени так само, як і інші спортсмени, можуть бути тимчасово переведені до іншого роботодавця (див. коментар. До ст. 348.4). На тимчасовій роботі з ними укладають трудовий договір на умовах, передбачених для осіб віком до 18 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 348.8. Особливості регулювання праці спортсменів віком до вісімнадцяти років "
 1. Стаття 348.1. Загальні положення
  стаття не тільки передбачає суб'єктів трудового відносини, на яких поширюються спеціальні норми, а й визначає форми вираження цих норм. По суті, ця стаття відтворює джерела трудового права, що містяться в ст. 5 цього Кодексу. Особливості стосуються лише локальних нормативних актів, які повинні враховувати норми, затверджені відповідними спортивними
 2. 4. Угоди, скоєні неповнолітніми у віці від 14 до 18 років
  віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років без згоди їх батьків, усиновителів або піклувальників, у випадках, коли така згода не вимагається згідно із ст. 26 ГК, можуть бути визнані недійсними за позовом батьків, усиновителів або піклувальників (п. 1 ст. 175 ЦК). Згідно п. 2 ст. 26 ГК неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років вправі самостійно, без
 3. Стаття 1074. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
  стаття 155.1 Сімейного кодексу Російської Федерації), ця організація зобов'язана відшкодувати шкоду повністю або в відсутньої частини, якщо не доведе, що шкода виникла не з її вини. (В ред. Федерального закону від 24.04.2008 N 49-ФЗ) 3. Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника і відповідної організації з відшкодування шкоди, заподіяної неповнолітнім у віці від чотирнадцяти до
 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми громадянами віком від 14 до 18 років
  віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років самостійно несуть відповідальність за заподіяну шкоду на загальних підставах. У разі, коли у неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років немає доходів або іншого майна, достатніх для відшкодування шкоди, шкода має бути відшкодована повністю або в відсутньої частини: а) його батьками (усиновлювачами) або піклувальником, б)
 5. Стаття 26. Дієздатність неповнолітніх у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
  віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років здійснюють операції, за винятком названих у пункті 2 цієї статті, з письмової згоди своїх законних представників - батьків, усиновителів або піклувальника. Угода, укладена таким неповнолітнім, дійсна також при її подальшому письмовому схвалення його батьками, усиновителями або піклувальником. 2. Неповнолітні у
 6. Стаття 175. Недійсність угоди, укладеної неповнолітнім віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
  віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років без згоди його батьків, усиновителів або піклувальника, у випадках, коли така згода вимагається згідно із статтею 26 цього Кодексу , може бути визнана судом недійсною за позовом батьків, усиновителів або піклувальника. Якщо така угода визнана недійсною, відповідно застосовуються правила, передбачені абзацами другим
 7. Стаття 96. Застосування положень цієї глави до осіб у віці від вісімнадцяти до двадцяти років Коментар до статті 96
  особливості психологічного розвитку особистості, недоцільність для виправлення особи відмови від примусових заходів виховного впливу та ін Перелік таких обставин законом не обмежений , і в кожному конкретному випадку питання має вирішуватися індивідуально. Так, продовження терміну перебування неповнолітнього в спеціальній навчально-виховній установі закритого типу відповідно
 8. Стаття 21. Дієздатність громадянина
  віку. 2. У разі, коли законом дозволяється одружуватися до досягнення вісімнадцятирічного віку, громадянин, який не досяг вісімнадцятирічного віку, набуває дієздатності в повному обсязі з часу вступу в шлюб. Придбана в результаті укладення шлюбу дієздатність зберігається в повному обсязі і в разі розірвання шлюбу до досягнення вісімнадцяти років. При визнанні шлюбу
 9. Стаття 282. Зміст заяви про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами
  віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми
 10. Стаття 281. Особливості регулювання праці членів колегіального виконавчого органу організації
  особливостей регулювання праці керівника організації, певний коментованій главою, не є вичерпним. Трудовий кодекс встановлює, що федеральними законами можуть встановлюватися інші особливості регулювання праці керівників організацій та членів колегіальних виконавчих органів цих
© 2014-2022  yport.inf.ua