Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 369. Обов'язковість вказівок суду касаційної інстанції

1. При з'ясуванні положень коментованої статті слід враховувати, що суд касаційної інстанції при скасуванні рішення має право направити справу на новий розгляд лише за умови неможливості виправлення їм самим порушень, допущених судом першої інстанції (абз. 3 ст. 361 ЦПК). У такому разі згідно ч. 4 ст. 366 ЦПК він зобов'язаний вказати процесуальні дії, які повинен здійснити суд першої інстанції при новому розгляді справи.
Разом з тим ці вказівки не повинні суперечити принципу незалежності суддів, а також принципам диспозитивності та змагальності цивільного судочинства, згідно з якими сторони за загальним правилом за своїм розсудом розпоряджаються своїми матеріальними правами і процесуальними засобами їх захисту, а обов'язок щодо доказування лежить на них самих.
2. Зокрема, касаційна інстанція не має права вказувати суду першої інстанції, як слід оцінити наявні у справі докази, але може вказати на обставини, які необхідно включити в предмет доказування для правильного вирішення справи, на правильний розподіл між сторонами обов'язки по доведенню, на необхідність запропонувати беруть участь в справі подати додаткові докази, надати їм сприяння в збиранні та витребування доказів. Обов'язковими для суду при новому розгляді справи будуть також вказівки про залучення до участі у справі співвідповідачів, третіх осіб на стороні відповідача, про повідомлення про час і місце розгляду справи зацікавлених в його результаті громадян та організацій тощо
Суд касаційної інстанції має право вказати на інші порушення норм процесуального права (суттєві і несуттєві) і процесуальні дії, необхідні для усунення порушень. Наприклад, на необхідність розгляду справи у закритому судовому засіданні, на залучення перекладача та ін
3. Якщо скасування рішення обумовлена лише порушенням або неправильним застосуванням норм матеріального права, суд касаційної інстанції зобов'язаний сам виправити помилку, не направляючи справу на новий розгляд. Однак дана помилка може бути поєднана з іншими порушеннями, наявність яких позбавляє касаційний суд можливості самому прийняти рішення.
При направлення справи на новий розгляд суд касаційної інстанції не має права вказувати суду першої інстанції, яку норму матеріального права повинен він застосувати при новому розгляді справи. Вибір норми права, регулюючої спірні відносини, безпосередньо пов'язаний з оцінкою доказів, що відноситься до прерогативи самого суду, що дозволяє справу (див. ст. 196 ЦПК).
Застосування правової норми по конкретній справі завжди пов'язане з її тлумаченням, тобто зі специфічною діяльністю суду по з'ясуванню змісту застосовуваної норми. Неправильно витлумачивши закон, суд порушує або неправильно застосовує норму матеріального права, що є однією з підстав для скасування рішення в касаційному порядку (п. 4 ч. 1 ст. 362, ст. 363 ЦПК).
При перевірці рішення суд касаційної інстанції дає власне тлумачення матеріального закону і в разі незгоди з відповідними висновками суду першої інстанції своє розуміння правової норми при скасуванні рішення реалізує в касаційному визначенні у формі роз'яснення її сутності і смислового змісту. Чи є таке роз'яснення обов'язковим для суду першої інстанції при новому розгляді справи?
У літературі висловлювалися обгрунтовані сумніви з приводу обов'язковості для нижчестоящого суду вказівок суду касаційної інстанції про тлумачення закону по конкретній справі * (304). Однак така діяльність касаційного суду за своєю суттю нічим не відрізняється від відповідної діяльності суду наглядової інстанції при перевірці законності вступило в законну силу судового постанови. У наглядовому ж виробництві є імперативна норма, згідно з якою вказівки вищого суду про тлумачення закону є обов'язковими для суду, знову розглядає справу (ч. 2 ст. 390 ЦПК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 369. Обов'язковість вказівок суду касаційної інстанції "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 3. 2. Форми договірної відповідальності
  статтях Принципів ми знову зустрічаємося з терміном "збитки". Наприклад, відповідно до ст. 7.4.11 збитки мають бути виплачені одноразово у повній сумі (damages are to be paid in a lump sum); в ст. 7.4.12 говориться про валюті обчислення збитків (currency in which to assess damages) і т.д. --- Принципи міжнародних комерційних договорів / Пер. з англ. А.С.
 4. 6. Загальні положення про договір страхування
  стаття не могла служити підставою для суду визнати неукладеним договір страхування, по якому не була сплачена страхова премія. У цьому зв'язку О.С. Іоффе визнав за необхідне і на цей раз, в період дії ЦК 1964 р., визнати договір страхування реальним тільки шляхом посилання на затверджені в установленому порядку правила. --- Коментар до Цивільного
 5. 1. Поняття договору зберігання
  стаття містять суттєві відмінності від норм гл. 47 ГК головним чином відносно прав, обов'язків, відповідальності зберігача - заставодержателя або заставодавця у першому випадку і відповідно покупця (отримувача) або постачальника - у другому. --- Так, в силу ст. 343 ГК на заставодавця або заставодержателя (залежно від того, у кого з них буде
 6. Позикові зобов'язання, засвідчені векселем
  обов'язкові для простого векселя позначення, а включення в документ додаткової записі не робить форму векселя дефектної, і до неї слід ставитися як до ненаписаної. Однак такий висновок не можна визнати правомірним. Згідно п. 2 ст. 75 Положення про переказний і простий вексель вексель засвідчує просте і нічим не обумовлене зобов'язання сплатити певну суму. В даному
 7. Обов'язки банку з ведення рахунку
  стаття 410), не зараховується на розрахунковий рахунок надходять на адресу клієнта суми, вказуючи на наявну у клієнта заборгованість по кредиту та інших фінансовим зобов'язанням ". Несвоєчасне зарахування банком на рахунок, відкритий клієнтові, що надійшли на зазначений рахунок грошових коштів визнається порушенням зобов'язання за договором банківського рахунку та тягне за собою відповідальність банку у вигляді законною
 8. Обов'язки власника рахунку
  стаття 850 ЦК) та оплатою витрат банку на здійснення операцій по рахунку, які можна назвати майновими, бо від клієнта вимагається сплата визначених сум (хоча можливий і залік), а в банку з'являється грошове вимога ". --- Там же. С. 234. Досить оригінальний погляд на такі обов'язки власника рахунку за договором банківського рахунку (у всякому разі
 9. Підстави та порядок розірвання договору
  обов'язкової умови, що зазначені розпорядження мали формулу відповідних розрахункових документів і відповідали усім вимогам, пропонованим законодавством та банківськими правилами. Заява власника рахунку про розірвання договору банківського рахунку принципово змінює взаємовідносини сторін: на стороні банку виникає грошове боргове зобов'язання з видачі залишку коштів на
 10. Стаття 73. Умовне осуд Коментар до статті 73
  обов'язкові роботи. Це пов'язано з тим, що виконання цих покарань більш ефективно при їх реальному відбуванні. При призначенні умовного засудження суд встановлює випробувальний термін, протягом якого умовно засуджений повинен своєю поведінкою довести своє виправлення. У разі призначення позбавлення волі на строк до одного року або більш м'якого виду покарання випробувальний термін повинен
© 2014-2022  yport.inf.ua