Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 374. Гарантії працівникам, які входять в со-ставши виборних колегіальних органів профспілкових органі-зацій і не звільненим від основної роботи

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Звільнення з ініціативи роботодавця відповідно до пунктів 2, 3 або 5 частини першої статті 81 цього Кодексу керівників-уря (їх заступників) виборних колегіальних органів первинних профспілкових організацій, виборних колегіальних органів профспілкових організацій структурних підрозділів організацій (не нижче цехових і прирівняних до них), не звільнених від ос-новних роботи, допускається крім загального порядку звільнення лише за попередньою згодою відповідного вищого виборного профспілкового органу.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
За відсутності вищого виборного профспілкового органу звільнення зазначених працівників провадиться за дотриманням порядку, встановленого статтею 373 цього Кодексу.
Члени виборних колегіальних органів профспілкових організацій, не звільнені від основної роботи, звільняються від неї для участі як делегатів у роботі скликаються професійними спілками з'їздів, конференцій, для участі в роботі ви-борних колегіальних органів професійних спілок , а у випадках, коли це передбачено колективним договором, - також на час короткострокової профспілкового навчання. Умови звільнення від роботи і порядок оплати часу участі в зазначених заходах-ях визначаються колективним договором, угодою.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 374. Гарантії працівникам, які входять в со-ставши виборних колегіальних органів профспілкових органі-зацій і не звільненим від основної роботи"
 1. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  стаття носить відсильний характер. Про гарантії працівникам, які входять до складу виборних профспілкових колегіальних органів і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним до профспілкових органів, див. коментар. до ст. 375. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, див. коментар. до ст.
 2. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
  374 ТК, тобто воно допускається з дотриманням загального порядку звільнення і тільки з попередньої згоди вищого виборного профспілкового органу, а при відсутності останнього - з дотриманням порядку, встановленого ст. 373
 3. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  гарантії та пільги звільненим профспілковим працівникам, відповідно до яких працівники, обрані на виборну посаду до виборного органу первинної профспілкової організації та мають статус звільненого профспілкового працівника, володіють у сфері праці на підставі колективного договору такими ж трудовими правами, гарантіями та пільгами, як і працівники організації, індивідуального
 4. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  гарантіями та пільгами, як і працівники орга-нізації, індивідуального підприємця відповідно до колективного
 5. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
  374.
 6. Стаття 374. Гарантії працівникам, які входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільненим від основної роботи
  374, 375 для них передбачаються додаткові гарантії у сфері трудових відносин. 2. В основі гарантій працівникам, які входять до складу виборних профспілкових органів, лежать положення, що містяться в документах МОП, зокрема, у Конвенції МОП N 135 "Про захист прав представників працівників на підприємстві та їм надаються" (1971 р.), в якій передбачається захист
 7. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  374. 2. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам див. коментар. до ст. 375. 3. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, див. коментар. до ст. 376. 4. Ряд гарантій працівникам, обраним до профспілкових органів і не звільненим від виконання трудових обов'язків, закріплюється в угодах. У Галузевому угоді з транспортного будівництва
 8. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  статтями). 2. Зміст перелічених гарантій для членів представницьких органів в ряді питань тісно пов'язано з вмістом обов'язків роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації. Ці заходи досить детально перераховані в ст. 377 ТК (див. коментар. До даної статті). 3. Найбільш повно і конкретно зазначені обов'язки
 9. 9.6. Профспілка: поняття, основні риси, права та їх гарантії
  гарантії майнових прав профспілок; 2) гарантії працівникам, які входять до складу профспілкових органів і не звільненим від основної роботи; 3) гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним (делегованим) до профспілкових органів; 4) гарантії права на працю працівникам, є членами профспілкових органів; 5) обов'язки, що покладаються на роботодавця щодо створення
 10. Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця
  гарантії, що забезпечують стабільність трудових відносин та захист працівників - членів профспілки від необгрунтованих звільнень з ініціативи роботодавця. Однією з таких гарантій є передбачене в ст. 82 ТК обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця (див. коментар. До
 11. Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
  стаття встановлює гарантії працівнику при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця, які полягають в обов'язковій участі виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних: з скороченням чисельності або штату працівників організації, індивідуального підприємця; із звільненням працівників, які є членами профспілки, з підстав,
 12. Стаття 377. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації
  працівників. Відносно працівників, які не є членами профспілки, роботодавці також за письмовою заявою зазначених працівників щомісяця перераховують на рахунки профспілкової організації грошові кошти з їх заробітної плати на умовах і в порядку, встановлених колективним договором або галузевою (міжгалузевим) угодою, які поширюються на даного працівника. 5. На
 13. 2. Участь профспілок в звільненні по даній основ
  працівників, які є членами профспілки, у зв'язку з невідповідністю займаній посаді проводиться з урахуванням мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації відповідно до ст. 373 Трудового кодексу РФ. Крім того, при наявності профспілки при проведенні атестації до складу атестаційної комісії в обов'язковому порядку включається представник виборного органу
 14. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  працівникам, звільненим від роботи в організації внаслідок обрання (делегування) на виборні посади в профспілкові органи, надається після закінчення терміну їх повноважень попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) в тій же організації. При неможливості надання відповідної роботи (посади) за попереднім місцем роботи в разі
 15. Стаття 371. Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу
  працівників . Таке формулювання зазвичай вживається при відсутності в організації роботодавця первинної профспілкової організації. Тому питання про прийняття роботодавцями рішень про умови праці з урахуванням представницького органу працівників бажано чітко формулювати в колективному договорі організації. 3. Іноді питання про представницькому органі, думка якого необхідно враховувати при
 16. Стаття 377. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації
  працівників місці (місцях). (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Роботодавець, чисельність працівників якого перевищує 100 осіб, безоплатно надає у користування виборним ор-ганам первинних профспілкових організацій як мінімум одне обладнане, опалювальне, електрифіковане приміщення, а також оргтехніку, засоби зв'язку і необхідні нормативні правові документи.
 17. Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавцем-ля
  працівником, який є членом професійної спілки, роботодавець направляє в виборний орган відпо-вующей первинної профспілкової організації проект наказу, а також копії документів, що є підставою для прийняття вказаний-ного рішення. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Виборний орган первинної профспілкової організації протягом семи робочих днів з дня одержання проекту
© 2014-2022  yport.inf.ua