Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам

1. У коментованій статті передбачено гарантії і пільги звільненим профспілковим працівникам, відповідно до яких працівники, обрані на виборну посаду до виборного органу первинної профспілкової організації та мають статус звільненого профспілкового працівника, володіють у сфері праці на підставі колективного договору такими ж трудовими правами, гарантіями та пільгами , як і працівники організації, індивідуального підприємця.
2. Оплата праці керівника виборного органу первинної профспілкової організації може проводитися за рахунок коштів роботодавця у розмірах, встановлених колективним договором (ч. 7 ст. 377 ТК).
3. Досить суттєвою є передбачена у ч. 1 коментованої статті гарантія надання попередньої роботи (посади) працівникові, звільненому від роботи в організації або в індивідуального підприємця у зв'язку з обранням його на виборну посаду після закінчення терміну його повноважень.
4. При відсутності можливості повернутися на колишню роботу (посаду) йому надається за його письмовою згодою інша рівноцінна робота (посада) у того ж роботодавця.
5. У разі неможливості надання зазначеної роботи (посади), наприклад, у зв'язку з ліквідацією організації або припиненням діяльності індивідуального підприємця, Загальноросійський (міжрегіональний) професійна спілка зберігає за цим працівником його середній заробіток на період працевлаштування, але не понад 6 місяців. А якщо він надійде на навчання або буде направлений на перекваліфікацію - на строк до 1 року.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам "
 1. 9.6. Профспілка: поняття, основні риси, права та їх гарантії
  гарантії майнових прав профспілок; 2) гарантії працівникам, які входять до складу профспілкових органів і не звільненим від основної роботи; 3) гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним (делегованим) до профспілкових органів; 4) гарантії права на працю працівникам, є членами профспілкових органів; 5) обов'язки, що покладаються на роботодавця щодо створення
 2. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
  гарантії надаються лише особам, які є керівниками виборних профспілкових органів організацій, та їх заступникам. Крім того, Законом про профспілки гарантувалася захист від будь-яких звільнень, не пов'язаних з винними діями працівників (за винятком ліквідації організації). Тепер же звільнення зазначених працівників може проводитися без попередньої згоди відповідних
 3. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  375. 3. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, див. коментар. до ст. 376. 4. Ряд гарантій працівникам, обраним до профспілкових органів і не звільненим від виконання трудових обов'язків, закріплюється в угодах. У Галузевому угоді з транспортного будівництва на 2007 - 2009 роки передбачено, що притягнення до дисциплінарної
 4. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  375, практично повністю відтворюють норми ст. 26 Закону про профспілки. Профспілковим працівникам, звільненим від роботи в організації внаслідок обрання (делегування) на виборні посади в профспілкові органи, надається після закінчення терміну їх повноважень попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) в тій же організації. При неможливості
 5. Стаття 29. Представники працівників
  профспілкова організація, а також інші представники, обрані працівниками. Профспілкові організації та профспілки діють через свої органи. Згідно із Законом про профспілки - це органи, утворені відповідно до статуту профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок або положенням про первинної профспілкової організації (ст. 3). Таким органом може бути і профспілковий представник (довірена
 6. Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
  стаття присвячена положенню первинної профспілкової організації, її значенням у системі соціального партнерства. 2. Первинна профспілкова організація (її орган) діє в організації (у конкретного роботодавця) і представляє в соціальному партнерстві інтереси своїх членів. Однак при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного договору, а також при розгляді та
 7. Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
  профспілкової організації. Працівники, які не є членами профспілки, можуть уповноважити орган первинної профспілкової організації на вираження їхньої думки при обговоренні правил внутрішнього трудового розпорядку. Якщо в організації первинна профспілкова організація відсутня або об'єднує менше половини її працівників, вони на загальних зборах (конференції) можуть доручити представлення своєї позиції
 8. Стаття 41. Гарантії співробітнику поліції, обраному (призначеному) в законодавчий (представницький) або виконавчий орган державної влади або в орган місцевого самоврядування
  375 ТК РФ, ч. 3 ст. 26 Федерального закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"). 3. Про поняття "органи місцевого самоврядування" див. коментар до п. 31 ч. 1 ст. 12 цього Закону. 4. Див також коментар до ст. 12 цього Федерального
 9. Стаття 378. Припинення банківської гарантії
  гаранта перед бенефіціаром за гарантією припиняється: 1) сплатою бенефіціару суми, на яку видана гарантія; 2) закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана; 3) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав по гарантії і повернення її гаранту; 4) внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом письмової заяви про звільнення гаранта від його
 10. Стаття 31. Інші представники працівників
  профспілкові представники працівників можуть брати участь у системі соціального партнерства лише в тому випадку, коли в організації немає первинних профспілкових організацій або жодна профспілкова організація не об'єднує більше половини працівників даного роботодавця і жодна з них не уповноважена представляти інтереси всіх працівників (див. коментар. до ст. ст. 30, 37). У зазначених випадках
 11. Стаття 299. Тривалість вахти
  профспілкової організації в порядку, встановленому ст. 372 ТК для прийняття локальних нормативних актів (див. коментар. До ст. 372 ТК). Незважаючи на те що ч. 2 коментованої статті вимагає від роботодавця при встановленні порядку застосування вахтового методу враховувати тільки думку виборного органу первинної профспілкової організації, за наявності в організації іншого представницького органу працівників на
 12. 2. Участь профспілок в звільненні по даній основ
  профспілкової організації відповідно до ст. 373 Трудового кодексу РФ. Крім того, за наявності профспілки при проведенні атестації до складу атестаційної комісії в обов'язковому порядку включається представник виборного органу відповідної первинної профспілкової організації. Такі правила встановлені у ст. 82 Трудового кодексу РФ. А ось що сказано в п. 24 Постанови Пленуму
 13. Стаття 31. Інші представники працівників
  профспілкові організації або жодна з наявних первинних профспілкових організацій не об'єднує більше 1/2 працівників даного роботодавця та не уповноважена в порядку, встановленому ТК представляти інтереси всіх працівників у соціальному партнерстві на локальному рівні (див. коментар. до ст. 30, 37 ТК). За таких обставин з числа працівників може бути обраний інший представник
 14. Стаття 29. Представники працівників
  профспілкові організації, передбачені статутами загальноросійських, міжрегіональних профспілок, б) інші представники, обрані працівниками у випадках, передбачених ТК. Це загальне положення, що визначає представників інтересів працівників для всіх форм і рівнів соціального партнерства. 2. У ч. 2 і 3 коментованої статті чітко визначені представники працівників стосовно до
 15. Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій
  стаття дає визначення понять "гарантії" та "компенсації", з якого виходить трудове законодавство. 3. Гарантії, мета яких забезпечити здійснення працівниками їх прав у сфері праці, можуть мати дві форми: грошову і негрошову. Грошові гарантійні виплати підрозділяють на два види: гарантійні виплати та гарантійні доплати. Вони виплачуються працівникові з метою недопущення зниження
 16. Стаття 185. Гарантії працівникам, які направляються на медичний огляд (обстеження)
  звільнення від роботи. Якщо працівник в установленому порядку було направлено на обстеження, в т.ч. на експертизу зв'язку захворювання з професією, в стаціонарне лікувально-профілактичний заклад, середній заробіток зберігається за весь період перебування в стаціонарі. Середня заробітна плата зберігається також на час позачергового медичного огляду (обстеження) відповідно до
 17. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  профспілкового органу (або іншого представницького органу працівників) про виявлені порушення законів та інших нормативних правових актів про працю, прийняти заходів щодо їх усунення, повідомивши про це заявника. Тривалість терміну розгляду роботодавцем заяви профспілкового органу (іншого представницького органу) складає один тиждень (див. ст. 370 і коммент. До неї). 3. За допущені порушення
 18. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  профспілковим органам приміщення для проведення зборів (конференцій), надати можливість розміщення інформації тощо (Див. коментар. До названої статті). Аналогічне положення міститься в ст. 28 Закону про профспілки. Конкретні зобов'язання роботодавця можуть встановлюватися у колективних договорах, угодах. 3. Відповідно до коментарів статтею роботодавець повинен створювати
 19. Стаття 71. Результат випробування при прийнятті на роботу
  гарантією, що забезпечує захист прав працівника при звільненні. Разом з тим, якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, він вважається витримали випробування. При цьому видання якого спеціального наказу про остаточне прийняття на роботу не потрібно. Наступне звільнення такого працівника допускається лише на загальних підставах. 2. Інший додатковою гарантією для
© 2014-2022  yport.inf.ua