Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 379. Форми самозахисту

1. У коментованій статті передбачена можливість самозахисту працівників у разі порушення їх трудових прав. Це новий для трудового законодавства спосіб захисту прав працівників, що не одержав ще достатньої регламентації щодо низки важливих питань, що виникають у зв'язку з реалізацією цього права.
Самозахист - це право працівника відмовитися від виконання роботи, не передбаченої трудовим договором, а також від виконання роботи, що безпосередньо загрожує його життю і здоров'ю, за винятком випадків, передбачених ТК та іншими федеральними законами, наприклад , коли працівник бере участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних із загрозою здоров'ю і життю рятувальника при виконанні ним своїх службових обов'язків (див. ст. 1 Федерального закону від 22.08.1995 N 151-ФЗ "Про аварійно-рятувальні служби і статусі рятувальників" (в ред. від 25.11.2009) * (575)).
Правовою основою для законодавчого встановлення самозахисту працівниками трудових прав є ч. 2 ст. 45 Конституції та ч. 1 ст. 21 ТК, в яких вказується, що працівник має право на захист своїх трудових прав, свобод і законних інтересів всіма не забороненими способами.
2. Працівник не зобов'язаний виконувати роботу, не обумовлену трудовим договором, крім випадків, передбачених законами, наприклад, при переведенні на іншу роботу в разі виробничої необхідності (див. ст. 74 ТК і коммент. До неї). Він має право відмовитися від виконання роботи у разі виникнення небезпеки для його життя і здоров'я внаслідок порушення з боку роботодавця вимог охорони здоров'я або від виконання важких робіт і робіт із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, не передбачених трудовим договором (ч. 7 ст. 220 ТК).
3. Чинне законодавство зобов'язує працівника негайно сповіщати свого безпосереднього начальника про серйозну загрозу життю і здоров'ю працівника на його робочому місці. До тих пір, поки роботодавець не усуне негативних умов праці, він не може вимагати від працівника відновлення роботи.
При відмові працівника від виконання таких робіт роботодавець зобов'язаний надати працівникові іншу роботу на час усунення такої небезпеки (ч. 4 ст. 220 ТК).
4. Стаття, що доповнена ч. 2, в якій вказується на право працівника в цілях самозахисту трудових прав відмовитися від виконання роботи також і в інших випадках, передбачених ТК або іншими федеральними законами. Наприклад, згідно зі ст. 142 ТК при затримці виплати заробітної плати на термін більше 15 днів, працівник має право припинити роботу на весь період до виплати затриманої суми. Таке призупинення роботи не допускається у випадках, перерахованих у ст. 142 ТК. Так, згідно з ч. 2 цієї статті не допускається призупинення працівниками виконання робіт, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності населення (енергозабезпечення, опалення, теплопостачання, водопостачання, газопостачання, зв'язок, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги).
5. Реалізація права на захист своїх трудових прав вимагає від працівника дотримання законом встановленого вимоги про повідомлення роботодавця або свого безпосереднього керівника або іншого представника роботодавця в письмовій формі про відповідний відмову від виконання роботи.
6. Припинення роботи в цілях самозахисту працівником своїх трудових прав не припиняє трудового правовідносини. За працівником на час відмови від роботи зберігаються всі права, передбачені трудовим законодавством і іншими актами, що містять норми трудового права. Так, в період призупинення роботи працівник має право у свій робочий час відсутнім на своєму робочому місці. Відсутній працівник зобов'язаний вийти на роботу не пізніше наступного робочого дня після отримання письмового повідомлення від роботодавця про готовність провести виплату затриманої заробітної плати в день виходу працівника на роботу.
У разі необхідності працівник може звернутися до органів федеральної інспекції праці або до органів з розгляду індивідуальних трудових спорів за дозволом виниклих питань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 379. Форми самозахисту "
 1. Стаття 14. Самозахист цивільних прав
  самозахист цивільних прав. Способи самозахисту мають бути відповідні порушення і не виходити за межі дій, необхідних для його припинення. Про застосування статті 15 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.02.2002 N
 2. Стаття 380. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту
  самозахист, до дисциплінарної відповідальності. Незаконні дії осіб, що представляють інтереси роботодавця, можуть бути оскаржені до суду або федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на проведення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового
 3. § 2 . Самозахист цивільних прав
  § 2. Самозахист цивільних
 4. Самозахист цивільних прав
  Самозахист цивільних
 5. Глава 59. Самозахист працівниками трудових прав
  Глава 59. Самозахист працівниками трудових
 6. З
  форми З. р. п. III, 15, § 1 (4) - с. 561 - 563 Зловмисне угоду представника однієї сторони угоди з іншого II, 13, § 3 (11) - с. 505 Зловживання правом - З. п., об'єктивно заподіює шкоду іншій особі III, 14, § 3 (2) - с. 540 - поняття З. п. III, 14, § 3 (2) - с. 537 - 538 - наслідки З. п. III, 14, § 3 (2) - с. 540 - принцип заборони З. п. I, 2, § 3 (3) - с. 54; III,
 7. 1. Поняття самозахисту цивільних прав
  самозахистом цивільних прав розуміється вчинення уповноваженою особою дій фактичного порядку, відповідають закону і спрямованих на охорону матеріальних і нематеріальних благ. --- Визначення самозахисту цивільних прав як фактичних дій уповноваженої особи дано В.П. Грибановим. Див: Грибанов В.П. Межі здійснення і захисту цивільних
 8. Стаття 379. Форми самозахисту
  самозахист. Однак, використовуючи загальнотеоретичні положення, можна припустити, що самозахист можлива за наявності грубого порушення трудових прав працівника, спеціально зазначеного в законі (ст. ст. 142, 219 ТК), і необхідності припинити порушення. 3. На відміну від цивільного законодавства, яке допускає будь-які співмірні характером і змістом правопорушення заходи його припинення (ст. 14
 9. Поняття самозахисту цивільних прав
  самозахистом цивільних прав розуміється вчинення уповноваженою особою дій фактичного порядку, відповідають закону і спрямованих на охорону матеріальних і нематеріальних благ. При самозахисту цивільних прав мова в першу чергу йде про фактичні діях, що виражаються у впливі особи на своє власне або перебуває в його титульному (законному) володінні майно. Вони можуть
 10. Дії в умовах крайньої необхідності як спосіб самозахисту цивільних прав
  самозахисту цивільних прав є дії уповноваженої особи в умовах крайньої необхідності. Під діями, вчиненими в стані крайньої необхідності, розуміються дії особи , які заподіюють кому-небудь шкоду, але чинені для усунення небезпеки, що загрожує самому заподіювача шкоди або іншим особам, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими
 11. 3. Дії в умовах крайньої необхідності як спосіб самозахисту цивільних прав
  самозахисту цивільних прав є дії уповноваженої особи в умовах крайньої необхідності. Під діями, вчиненими в стані крайньої необхідності, розуміються дії особи, які заподіюють кому-небудь шкоду, але чинені для усунення небезпеки, що загрожує самому заподіювача шкоди або іншим особам, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими
© 2014-2022  yport.inf.ua