Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. Л. Забарчук. Коментар до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 387. Підстави для скасування або зміни судових постанов у порядку нагляду

Коментар до статті § 1.
1. В силу ст. 387 ЦПК Російської Федерації, згідно з якою підставами для скасування або зміни судових постанов нижчестоящих судів у порядку нагляду є істотні порушення норм матеріального чи процесуального права, ухвалою судді Верховного Суду Російської Федерації громадянину Р.В. Зямілову відмовлено у витребуванні для перевірки в порядку нагляду справи за його позовом до ПО "Уралмаш" про поновлення на роботі та стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу.
У своїй скарзі до Конституційного Суду Російської Федерації Р.В. Зямілов вказує, що міститься в цій статті поняття "істотні порушення" носить невизначений характер, що допускає його довільне тлумачення судом наглядової інстанції, перешкоджає виправленню судових помилок і тим самим порушує його конституційні права, гарантовані ст. ст. 15 (ч. 2), 46 (ч. 1), 50 (ч. 3) і 126 Конституції Російської Федерації.
Секретаріат Конституційного Суду Російської Федерації в порядку ч. 2 ст. 40 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" раніше повідомляв заявника про те, що його скарга не відповідає вимогам названого Закону.
2. Конституційний Суд Російської Федерації, вивчивши подані Р.В. Зяміловим матеріали, не знаходить підстав для прийняття його скарги до розгляду.
Перелік матеріальних і процесуальних порушень, що тягнуть скасування судових рішень, міститься в ст. ст. 363 і 364 ЦПК Російської Федерації і застосовується в якості підстав для скасування або зміни судових постанов нижчестоящих судів у порядку нагляду. У силу цього невключення до ст. 387 ЦПК Російської Федерації переліку матеріальних і процесуальних порушень, що відносяться до числа істотних, чи не свідчить про її неконституційність.
Крім того, питання про те, як відбилося допущене судом процесуальне порушення на правильності винесеного ним судової постанови, має вирішуватися судом наглядової інстанції в кожному конкретному випадку залежно від характеру процесуального порушення.
Суттєвість порушень норм матеріального права також підлягає оцінці судом з урахуванням конкретних обставин справи і значущості наслідків порушення прав беруть участь у справі (Визначення КС РФ від 24 лютого 2005 р. N 54-О).
§ 2. Звернути увагу судів на те, що в силу ст. 387 ЦПК РФ підставами для скасування або зміни судових постанов у порядку нагляду є не будь-які порушення норм матеріального чи процесуального права, а тільки ті, які визнані суттєвими. У зв'язку з цим п. 6 ч. 1 ст. 378 ЦПК РФ вимагає вказівки в наглядовій скарзі або поданні прокурора на те, в чому полягає допущене судами істотне порушення закону.
Виходячи з цього суддя, якому відповідно до ст. 379 ЦПК РФ передані на розгляд наглядова скарга або подання прокурора, повинен перевіряти, чи зазначено в скарзі або поданні, порушення якого закону допущено судами і в чому полягає істотність порушення. У разі відсутності такої вказівки скарга або подання прокурора на підставі ст. 380 ЦПК РФ повинні бути повернуті особі, яка подала їх, без розгляду по суті. Така ж вказівка має міститися і в ухвалі суду наглядової інстанції в разі скасування або зміни судових постанов (ст. 388, п. п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 390 ЦПК РФ) (п. 23 Постанови Пленуму ЗС РФ від 20 січня 2003 N 2 "Про деякі питання, що виникають у зв'язку з прийняттям і введенням в дію Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації").
§ 3. Істотність порушення норм процесуального права суд наглядової інстанції встановлює за правилами ст. 364 ЦПК РФ, в якій вказані випадки таких порушень, які тягнуть безумовну скасування судових постанов незалежно від доводів скарги або подання (ч. 2); інші порушення норм процесуального права визнаються істотними і тягнуть скасування судових постанов за умови, що вони призвели або могли призвести до неправильного вирішення справи (ч. 1) (п. 24 Постанови Пленуму ВС РФ від 20 січня 2003 р. N 2 "Про деякі питання, що виникають у зв'язку з прийняттям і введенням в дію Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації").
§ 4. Порушення норм матеріального права суд наглядової інстанції встановлює за правилами ст. 363 ЦПК РФ. Суттєвість цих порушень оцінюється і визнається судом наглядової інстанції по кожній справі з урахуванням його конкретних обставин і значенням наслідків цих порушень для особи, щодо якої вони допущені (порушення його прав, свобод чи охоронюваних законом інтересів) (п. 25 Постанови Пленуму ЗС РФ від 20 січня 2003 N 2 "Про деякі питання, що виникають у зв'язку з прийняттям і введенням в дію Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації").
§ 5. Індивідуальний підприємець А.А. Преснухин звернувся до суду з позовом до Ю.А. Палькова про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов'язків, посилаючись на те, що відповідачка працювала у нього завідуючої салоном-магазином "Метелиця". 21 березня 2002 з нею був укладений договір про повну колективну матеріальну відповідальність, відповідно до п. 2.2 якого Ю.А. Палькова прийняла на себе зобов'язання дбайливо ставитися до переданих їй на зберігання матеріальних цінностей і вживати заходів до запобігання шкоди. Відповідачці регулярно передавалися товари на зберігання та реалізацію. За її вини, підтверджує актом проведеної інвентаризації 15 квітня 2002, втрачена шуба вартістю 49000 руб. Просив стягнути з Ю.А. Палькова 16490 руб. 46 коп., А також суму сплаченого державного мита.
Відповідачка позов не визнала.
Рішенням мирового судді Вологодської області за судовим ділянці N 4 від 12 липня 2002 постановлено: стягнути з Ю.А. Палькова на користь приватного підприємця А.А. Преснухін у відшкодування збитку 16490 руб. 46 коп., У відшкодування витрат по держмито 604 руб. 71 коп., А всього 17095 руб. 17 коп. В іншій частині позову відмовити.
Апеляційним рішенням Вологодського міського суду від 9 жовтня 2002 рішення мирового судді в частині стягнення з Ю.А. Палькова на користь приватного підприємця А.А. Преснухін 17095 руб. 17 коп. скасовано та постановлено: відмовити приватному підприємцю А.А. Преснухін в задоволенні позову про стягнення з Ю.А. Палькова 16490 руб. 46 коп. у відшкодування збитку, 604 руб. 71 коп. витрат по держмито. В іншій частині рішення суду залишено в силі.
Ухвалою президії Вологодського обласного суду від 28 квітня 2003 скасовано апеляційне рішення Вологодського міського суду від 9 жовтня 2002 р., рішення мирового судді за судовим ділянці N 4 від 12 липня 2002 залишено без зміни .
У наглядової скарзі Ю.А. Палькова просить скасувати Визначення президії Вологодського обласного суду від 28 квітня 2003 р., залишивши в силі апеляційне рішення Вологодського міського суду від 9 жовтня 2002
Перевіривши матеріали справи, обговоривши доводи наглядової скарги, Судова колегія у цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації знаходить їх такими, що підлягають частковому задоволенню.
Відповідно до ст. 387 Цивільного процесуального кодексу РФ підставами для скасування або зміни судових постанов у порядку нагляду є істотні порушення норм матеріального чи процесуального права.
По даній справі президія Вологодського обласного суду допустив істотні порушення норм процесуального права.
Згідно ст. 385 ЦПК України суд наглядової інстанції надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали суду про передачу справи для розгляду до суду наглядової інстанції та копії наглядової скарги або подання прокурора. Час розгляду справи суд призначає з урахуванням того, щоб особи, що у справі, мали можливість з'явитися в суд на засідання.
Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце розгляду справи, однак їх неявка не перешкоджає її розгляду.
Однак, як зазначає у наглядовій скарзі Ю.А. Палькова, суд наглядової інстанції в порушення зазначеної норми не сповістив її про час і місце розгляду справи. Визначення судді про передачу справи до президії обласного суду було направлено їй за адресою: м. Вологда, вул. Воркутинського, 66-77, а не за місцем її реєстрації: м. Вологда, вул. Воровського, 66-77, у зв'язку з чим вона була позбавлена можливості взяти участь у засіданні президії Вологодського обласного суду.
Цей довід Ю.А. Палькова об'єктивно підтверджується матеріалами справи, визначення судді про передачу справи до президії обласного суду і повідомлення про день слухання справи в порядку нагляду дійсно помилково направлені за адресою, де вона не зареєстрована, не проживає і не вказувала дана адреса для отримання поштової кореспонденції по даній справі.
За таких обставин Визначення президії Вологодського обласного суду підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд у той же суд наглядової інстанції (Визначення ЗС РФ від 20 січня 2004 р. у справі N 2ВО3-11).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 387. Підстави для скасування або зміни судових постанов у порядку нагляду "
 1. Стаття 387. Підстави для скасування або зміни судових постанов у порядку нагляду
  1. Коментарів статтею (в редакції Федерального закону від 4 грудня 2007 р. N 330-ФЗ) суттєво обмежені підстави для скасування або зміни судових постанов у порядку нагляду. Якщо раніше, перевіряючи оскаржувані судові постанови, суд наглядової інстанції оцінював істотність допущених порушень норм матеріального і процесуального права за правилами ст. 363 і 364 ЦПК, то в
 2. Стаття 30.18. Зміст постанови, прийнятого за результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
  (введена Федеральним законом від 03.12.2008 N 240-ФЗ) 1. У постанові, що приймається за результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту, зазначаються: 1) найменування суду наглядової інстанції; 2) номер справи, дата і місце прийняття постанови; 3) прізвище та ініціали судді суду наглядової інстанції; 4) найменування особи, яка подала скаргу, прокурора, який приніс протест, 5)
 3. Стаття 397. Обмеження зворотного стягнення сум, виплачених за рішенням органів, що розглядають індивідуальні трудові спори
  Коментар до статті 1. Правило ст. 397 застосовується по відношенню до судового рішення. У порядку нагляду може бути розглянуто лише судове рішення. ТК не передбачає скасування судом рішення комісії з трудових спорів. У суді трудовий спір розглядається знову. 2. Підставами для скасування або зміни судових постанов нижчестоящих судів у порядку нагляду є істотні порушення
 4. Стаття 329. Постанова суду апеляційної інстанції
  1. За результатами розгляду апеляційної скарги, подання суд апеляційної інстанції може винести два види судових постанов: апеляційне рішення і визначення. При зміні рішення мирового судді або його скасування та ухвалення нового рішення суддя районного суду виносить апеляційне рішення (абз. 3 ст. 328 ЦПК). Апеляційне рішення виноситься у випадках, коли суддя районного
 5. Стаття 330. Підстави для скасування або зміни рішення мирового судді в апеляційному порядку
  Стаття 330. Підстави для скасування або зміни рішення мирового судді в апеляційному
 6. Стаття 30.17. Види постанов, прийнятих за результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
  (введена Федеральним законом від 03.12.2008 N 240-ФЗ) 1. Рішення за результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту приймається у формі постанови. 2. За результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту виноситься одне з таких рішень: 1) про залишення постанови по справі про адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарги, протесту
 7. Стаття 31.7. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови у разі: 1) видання акта амністії, якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання; 2) скасування або визнання такими, що втратили силу закону або його положення, що встановлюють адміністративну відповідальність за скоєне; 3) смерті особи, залученого
 8. Стаття 367. Державний енергетичний нагляд
  Коментар до статті Відповідно до Указу Президента РФ від 20 травня 2004 р. N 649 (СЗ РФ. 2004. N 21. Ст. 2023) Постановою Уряду РФ від 30 липня 2004 р . N 401 визнано таким, що втратив чинність, Постанову Уряду РФ від 12 серпня 1998 р. N 938 "Про державний енергетичний нагляд в Російській Федерації". Функції органів державного енергетичного нагляду передані Федеральній
 9. Стаття 388. Визначення або постанова суду наглядової інстанції
  Стаття, що встановлює вимоги, що висуваються до змісту постанови або ухвали суду наглядової інстанції, яке має бути вмотивованим. Незважаючи на відсутність у законі спеціальної вказівки про те, що постанова або ухвала суду наглядової інстанції має складатися з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин, такий висновок можна зробити з
 10. Стаття 31.7. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
    Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову про призначення адміністративного покарання, припиняють виконання постанови у разі: 1) видання акта амністії, якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання; 2) скасування або визнання такими, що втратили силу закону або його положення, що встановлюють адміністративну відповідальність за скоєне; 3) смерті особи, залученого
 11. Стаття 30.16. Межі та строки розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
    (Введена Федеральним законом від 03.12.2008 N 240-ФЗ) 1. За скаргою, протесту, прийнятим до розгляду в порядку нагляду, постанову по справі про адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарг, протестів перевіряються виходячи з доводів, викладених у скарзі, протесті, і заперечень, що містяться у відгуку на скаргу, протест. 2. Суддя, який прийняв до розгляду в порядку
 12. Стаття 330. Підстави для скасування або зміни рішення мирового судді в апеляційному порядку
    1. Підстави для скасування або зміни рішення мирового судді в апеляційному порядку аналогічні підставам до скасування або зміни рішення суду в касаційному порядку, оскільки і апеляційна та касаційна інстанції є судами другої інстанції. 2. Підставами для скасування або зміни рішення мирового судді в апеляційному порядку є: 1) неправильне визначення обставин,
 13. Стаття 378. Зміст наглядової скарги або подання прокурора
    1. У ч. 1 коментованої статті наведені вимоги до змісту наглядової скарги або подання прокурора, які покликані забезпечити можливість їх розгляду в суді наглядової інстанції. Наявність у скарзі, поданні відомостей, перерахованих у пп. 1-5 ч. 1 коментованої статті, дозволяє вирішити питання про право відповідних осіб на звернення до суду наглядової інстанції, про компетенцію
 14. Стаття 434. Відстрочка або розстрочка виконання судового постанови, зміна способу і порядку його виконання, індексація присуджених грошових сум
    Коментар до статті Судова практика. § 1. Ухвалою Центрального районного суду м. Оренбурга від 20 червня 2003 заяву МП "Оренбурггортепло" про відстрочку виконання по виконавчому виробництву і призупинення виконавчого провадження задоволено частково: надана відстрочка виконання по зведеному виконавчому провадженню на загальну суму стягнення з МП
 15. Стаття 30.12. Право на оскарження, опротестування в порядку нагляду постанови по справі про адміністративне правопорушення, рішень за результатами розгляду скарг, протестів
    (Введена Федеральним законом від 03.12.2008 N 240-ФЗ) 1. Набрали законної сили постанова по справі про адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарг, протестів можуть бути оскаржені в порядку нагляду особами, зазначеними в статтях 25.1 - 25.5 цього Кодексу. 2. Набрали законної сили постанова по справі про адміністративне правопорушення, рішення по
 16. Стаття 362. Підстави для скасування або зміни рішення суду в касаційному порядку
    Коментар до статті § 1. Суду касаційної інстанції необхідно мати на увазі, що несплата стороною державного мита або її сплата не в повному розмірі не може служити підставою для повернення справи до суду першої інстанції. У цьому випадку питання про стягнення державного мита у встановленому законом розмірі може бути дозволений в касаційному визначенні з урахуванням правил ст. 98 ЦПК РФ. У
 17. Скасування або зміна заповіту
    Заповідач має право в будь-який час після вчинення заповіту скасувати або змінити його, не пояснюючи причин своєї волі. Зміна або скасування заповіту здійснюється: 1) шляхом складання заяви, в якій прямо вказується, що раніше складений заповіт скасовується повністю або частково; 2) складання нового заповіту, який скасовує раніше скоєний заповіт повністю або його
 18. Стаття 17. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
    1. Вимога про неприпустимість повторної участі судді в розгляді справи поширюється лише на виробництва в різних інстанціях. Після скасування рішення суд касаційної інстанції має право направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції в тому ж або іншому складі (ст. 361 ЦПК). Суд наглядової інстанції має право скасувати рішення суду першої, другої чи наглядової інстанцій повністю або в
 19. Стаття 155. Судове засідання
    Коментар до статті § 1. Н. звернулася до суду з позовом до Г. про знесення самовільних будівель на земельній ділянці N 47 в садівничому товаристві "Вільхівка" д. Стремоухова Кармановская сільського округу Волоколамського району Московської області. Заочним рішенням Волоколамського міськсуду Московської області від 31 жовтня 2003 позов задоволено. У наглядової скарзі Г. просить судову постанову
 20. Стаття 30.19. Набрання законної сили постанови, прийнятого за результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
    (Введена Федеральним законом від 03.12.2008 N 240-ФЗ) Постанова, прийнята за результатами розгляду в порядку нагляду скарги, протесту, набирає законної сили з дня його
© 2014-2022  yport.inf.ua