Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 387. Порядок розгляду індивідуального трудового спору в комісії з трудових спорів

Заява працівника, що надійшла до комісії з трудових спорів, підлягає обов'язковій реєстрації зазначеної комисси-ей.
Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути індивідуальний трудовий спір протягом десяти календарних днів з дня по-дачі працівником заяви.
Спір розглядається в присутності працівника, який подав заяву, або уповноваженого ним представника. Розгляд спо-ра за відсутності працівника або його представника допускається лише за письмовою заявою працівника. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання зазначеної комісії розгляд трудового спору відкладається. У разі вторинної неявки працівника або його представника без поважних причин комісія може винести рішення про зняття питання з розгляду, що не позбавляє ра-ботника права подати заяву про розгляд трудового спору повторно в межах строку, встановленого цим Кодексом.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Комісія по трудових спорах має право викликати на засідання свідків, запрошувати фахівців. На вимогу комісії роботодавець (його представники) зобов'язаний у встановлений комісією термін представляти їй необхідні документи.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Засідання комісії по трудових спорах вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів, представ-ляющих працівників, і не менше половини членів, що представляють роботодавця.
На засіданні комісії з трудових спорів ведеться протокол, який підписується головою комісії або його замести-телем і завіряється печаткою комісії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 387. Порядок розгляду індивідуального трудового спору в комісії з трудових спорів "
 1. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  розгляду колективного трудового спору примирною комісією; N 58 - про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору за участю посередника; N 59 - про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору в трудовому арбітражі (див. коментар. до ст. 402-404). Проте сторони мають право складати протоколи і в іншій прийнятній для них
 2. Стаття 308. Дозвіл індивідуальних трудових спорів
  розгляд спору передається до суду. Безпосередньо в судах розглядаються також індивідуальні трудові спори осіб, які працюють за трудовим договором в роботодавців - фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями (див. ст. 391 ТК і коммент. До неї). Якщо роботодавець є індивідуальним підприємцем, то для вирішення індивідуальних трудових спорів може створюватися
 3. Стаття 390. Оскарження рішення комісії з трудових спорів та перенесення розгляду індивідуального трудового спору до суду
  стаття встановлює два випадки, коли спір може опинитися на розгляді в суді (крім того, підстави для розгляду спору безпосередньо в суді містяться у ст . 391 ТК). По-перше, працівник має право перенести розгляд трудового спору до суду, якщо спір не розглянуто КТС в 10-денний термін. Доказом несвоєчасного розгляду трудового спору КТС є виписка з журналу
 4. Стаття 401. Примирні процедури
  розгляд колективного трудового спору примирною комісією, розгляд колективного трудового спору за участю посередника, і (або) у трудовому арбітражі. Розгляд колективного трудового спору примирною комісією є обов'язковим етапом. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Кожна з сторін колективного трудового спору в будь-який момент після початку цього
 5. Стаття 388. Порядок прийняття рішення комісією з трудових спорів і його зміст
  розгляду трудового спору по суті заявлених працівником вимог є рішення КТС. Щоб уникнути надання тиску на членів КТС, рішення приймається таємним голосуванням. Членам КТС лунають бюлетені, заповнюючи які вони висловлюють свою волю. Не дивлячись на те що КТС складається з рівної кількості представників роботодавця та працівників, кожен член КТС виступає самостійно і не пов'язаний
 6. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  стаття закріплює єдині вимоги до оформлення дій і угод у процесі вирішення колективного трудового спору. При вирішенні колективного трудового спору мають складатися протоколи, що підписуються представниками сторін, органами по вирішенню колективного трудового спору або органом, який очолює страйк. 2. Протоколами повинні бути оформлені наступні юридично значимі
 7. Стаття 385. Компетенція комісії по трудових спорах
  порядок розгляду індивідуальних трудових спорів, що не передбачає створення даних органів (ст. 383 ТК). Мова йде про різних категоріях державних службовців, включаючи суддів, працівників прокуратури та ін (див. коментар. До ст. 382). 2. Частина 2 коментованої статті встановлює вимогу, згідно з яким індивідуальний трудовий спір може бути предметом розгляду КТС, якщо
 8. Стаття 406. Ухилення від участі в примирних процедурах
  розгляд трудового арбітражу. Слід мати на увазі, що трудовий арбітраж може бути створений виключно у разі, якщо сторони колективного трудового спору уклали письмову угоду про обов'язкове виконання його рішень. Це означає, що передача спору на розгляд трудового арбітражу в разі ухилення сторони спору від участі у створенні або роботі примирної комісії не
 9. Стаття 390. Оскарження рішення комісії з трудових спорів та перенесення розгляду індивідуального трудового спору до суду
  розгляд до суду можливо, коли КТЗ протягом встановленого строку не провела відповідного засідання або виявилася неправомочною розглядати трудовий спір, оскільки на її засіданні було присутнє менше половини членів, що представляють працівників, або менше половини членів, що представляють роботодавця. 2. Працівникові, роботодавцю надано право оскаржити рішення КТС, яке вони
 10. Стаття 387. Порядок розгляду індивідуального трудового спору в комісії з трудових спорів
  розглядом трудового спору. Тому засідання комісії проводиться у вільний для нього час. Працівник, який подав заяву, може в силу об'єктивних причин протягом тривалого терміну відсутнім на роботі (наприклад, відрядження, хвороба). Трудове законодавство не передбачає продовження терміну розгляду спору в зв'язку з наявністю об'єктивних причин, що перешкоджають працівнику
 11. Стаття 386. Термін звернення до комісії з трудових спорів
  розгляду індивідуального трудового спору коментарів статтею встановлено 3-місячний позовної термін для звернення працівника до КТС з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права або законного інтересу . Позовною або давностним строком називається встановлений законом відрізок календарного часу для звернення до юрисдикційний орган за захистом свого трудового права або
 12. Стаття 381. Поняття індивідуального трудового спору
  порядок і терміни врегулювання виникаючих між сторонами розбіжностей. Звернення із заявою сторони трудового договору (працівника, роботодавця) до органу з розгляду індивідуальних трудових спорів свідчить, що виникли між сторонами розбіжності не отримали позитивного рішення і виник індивідуальний трудовий спір. 2. Правовідносини з вирішення трудових спорів виникають
 13. Стаття 403. Розгляд колективного трудового спору за участю посередника
  порядок вирішення колективного трудового спору за участю посередника. Крім норм ТК до діяльності посередника застосовні Рекомендації про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору за участю посередника, затверджені постановою Мінпраці Росії від 14.08.2002 N 58. У додатку N 4 до Рекомендацій Мінпраці Росії про організацію роботи з розгляду колективного
 14. Стаття 27. Форми соціального партнерства
  стаття визначила лише основні форми соціального партнерства. На практиці використовуються й інші його форми, що забезпечують сприяння вирішенню проблем у сфері праці. Вони можуть визначатися чинним законодавством або сформованою практикою. До них належить створення на паритетних засадах постійно діючих дорадчих, координаційних органів; участь соціальних партнерів в управлінні
 15. Стаття 383. Порядок розгляду трудових спорів
  стаття визначає, що порядок розгляду індивідуальних трудових спорів регулюється ТК і іншими федеральними законами. Про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС див. ст. 385-390 ТК, в суді - ст. 391-394 ТК. Крім того, порядок розгляду справ по трудових спорах у судах визначається цивільним процесуальним законодавством. Пов'язано це з тим, що трудове право не має
© 2014-2022  yport.inf.ua