Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 386. Термін звернення до комісії по трудо-вим спорах

Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.
У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія по трудових спорах може його відновити і раз-вирішити спір по суті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 386. Термін звернення до комісії по трудо-вим суперечкам "
 1. Стаття 388. Порядок прийняття рішення комісією з трудових спорів і його зміст
  Комісія по трудових спорах приймає рішення таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на за-седанів членів комісії. У рішенні комісії з трудових спорів зазначаються: найменування організації або прізвище, ім'я, по батькові роботодавця - індивідуального підприємця, а у разі, коли інді-виділеного трудовий спір розглядається комісією з трудових спорів
 2. Стаття 387. Порядок розгляду індивідуального трудового спору в комісії з трудових спорів
  Заява працівника, що надійшла до комісії з трудових спорів, підлягає обов'язковій реєстрації зазначеної комисси-ей. Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути індивідуальний трудовий спір протягом десяти календарних днів з дня по-дачі працівником заяви. Спір розглядається в присутності працівника, який подав заяву, або уповноваженого ним представника. Розгляд спо-ра в
 3. Стаття 385. Компетенція комісії по трудових спорах
  Комісія по трудових спорах є органом по розгляду індивідуальних трудових спорів, за винятком спорів, за якими цим Кодексом та іншими федеральними законами встановлено інший порядок їх розгляду. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Індивідуальний трудовий спір розглядається комісією з трудових спорів, якщо працівник самостійно або з участю свого
 4. Стаття 391. Розгляд індивідуальних трудо-вих спорів у судах
  У судах розглядаються індивідуальні трудові спори за заявами працівника, роботодавця чи професійної спілки, що захищає інтереси працівника, коли вони не згодні з рішенням комісії по трудових спорах або коли працівник звертається до суду, минаючи комісію по трудових спорах, а також за заявою прокурора, якщо рішення комісії з трудових спорах не відповідними-ет трудовому
 5. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів і не звільненим від виконання трудових обов'язків, і порядок звільнення зазначених працівників визначаються відповідними розділами цього Кодексу. Членам комісій по трудових спорах надається вільний від роботи час для участі в роботі зазначеної комісії з со-зберіганням середнього заробітку. Порядок звільнення працівників,
 6. Стаття 386. Термін звернення до комісії з трудових спорів
  Коментар до статті 1. Своєчасної захистом порушеного або оспорюваного права працівника служить встановлений строк звернення до КТС. 2. Термін обігу, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця. Скільки календарних днів у місяці (28 або 29, 30 або 31), значення не має. Перебіг строку починається з наступного дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про
 7. Стаття 382. Органи з розгляду индивидуаль-них трудових спорів
  Індивідуальні трудові спори розглядаються комісіями по трудових спорах і
 8. Стаття 390. Оскарження рішення комісії з трудових спорів та перенесення розгляду індивідуального трудового спору до суду
  1. Коментована стаття встановлює два випадки, коли спір може опинитися на розгляді в суді (крім того, підстави для розгляду спору безпосередньо в суді містяться в ст. 391 ТК). По-перше, працівник має право перенести розгляд трудового спору до суду, якщо спір не розглянуто КТС в 10-денний термін. Доказом несвоєчасного розгляду трудового спору КТС є виписка
 9. Стаття 389. Виконання рішень комісії з трудових спорів
  1. Рішення КТС підлягає обов'язковому виконанню. Коментована стаття встановлює термін добровільного виконання - 3 дні після закінчення 10 днів, передбачених для оскарження. Таким чином, після закінчення 13 днів з дня прийняття рішення, якщо жодна зі сторін не оскаржила його, рішення КТС має бути виконане. 2. Для примусового виконання рішення працівник повинен отримати в комісії
 10. Стаття 386. Термін звернення до комісії з трудових спорів
  1. Для своєчасного розгляду індивідуального трудового спору коментарів статтею встановлено 3-місячний позовної термін для звернення працівника до КТС з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права або законного інтересу. Позовною або давностним строком називається встановлений законом відрізок календарного часу для звернення до юрисдикційний орган за захистом свого
 11. Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудо-вих спорів працівників релігійних організацій
  Індивідуальні трудові спори, не врегульовані самостійно працівником і релігійною організацією як роботодавцем-лем, розглядаються в суді. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 12. Стаття 225.8. Розгляд справ у спорах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі
  Коментар до статті 225.Особенності розгляду справ у спорах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі, обумовлені специфікою корпоративних відносин і стосуються процесуального статусу осіб, що у справі, а також розподілу судових витрат. Див, наприклад: Постанова ФАС Московського округу від 17.05.2011 N
 13. 7.9. Трудові спори
  Загальні положення У процесі трудової діяльності робітники, службовці, фахівці, а також керівники всіх категорій здійснюють свої трудові права та виконують обов'язки, як правило, сумлінно, т.е . у суворій відповідності з вимогою законодавства. Проте зустрічаються випадки, коли деякі працівники порушують вимоги законодавства. Причинами порушень можуть
 14. Стаття 390. Оскарження рішення комісії з трудових спорів та перенесення розгляду індивідуального трудового спору до суду
  Коментар до статті 1. Перенесення індивідуального трудового спору на розгляд до суду можливо, коли КТЗ протягом встановленого строку не провела відповідного засідання або виявилася неправомочною розглядати трудовий спір, оскільки на її засіданні було присутнє менше половини членів, що представляють працівників , або менше половини членів, що представляють роботодавця. 2. Працівникові,
© 2014-2022  yport.inf.ua