Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудо-вих спорів працівників релігійних організацій

Індивідуальні трудові спори, не врегульовані самостійно працівником і релігійною організацією як роботодавцем-лем, розглядаються в суді.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудо-вих спорів працівників релігійних організацій"
 1. Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудових спорів працівників релігійних організацій
  1. Виниклий індивідуальний трудовий спір повинен бути врегульований шляхом переговорів між роботодавцем і працівником. У разі, якщо суперечка залишилося неврегульованим, працівник має право звернутися за його дозволом до суду. При зверненні до суду з приводу виниклої суперечки між працівником і релігійною організацією необхідно дотримати встановлені ст. 392 ТК строки позовної давності. 2. Спори
 2. Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудових спорів працівників релігійних організацій
  Коментар до статті Спори, що виникають між працівником і релігійною організацією, повинні бути врегульовані шляхом переговорів. Якщо в ході таких переговорів сторони не досягли домовленості, розгляд спору в установленому законом порядку переноситься в
 3. Стаття 391. Розгляд індивідуальних трудо-вих спорів у судах
  У судах розглядаються індивідуальні трудові спори за заявами працівника, роботодавця чи професійної спілки, що захищає інтереси працівника, коли вони не згодні з рішенням комісії по трудових спорах або коли працівник звертається до суду, минаючи комісію по трудових спорах, а також за заявою прокурора, якщо рішення комісії з трудових спорах не відповідними-ет трудовому
 4. Стаття 308. Дозвіл індивідуальних трудових спорів
  Спори, що виникають між працівником і роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, переважніше вирішувати шляхом переговорів. Якщо сторонам не вдається дійти згоди, то розгляд спору передається до суду. Безпосередньо в судах розглядаються також індивідуальні трудові спори осіб, які працюють за трудовим договором в роботодавців - фізичних осіб, не
 5. Стаття 383. Порядок розгляду трудових спорів
  Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів регулюється цим Кодексом та іншими федеральними законами, а порядок розгляду справ по трудових спорах у судах визначається, крім того, цивільним процесуальним законодавством Рос-сийской Федерації. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів окремих категорій працівників встановлюються цим Кодексом та іншими
 6. Стаття 342. Сторони трудового договору в релігійній організації
  Роботодавцем є релігійна організація, зареєстрована у порядку, встановленому федеральним законом, і заклю-чівшіх трудовий договір з працівником у письмовій формі. Працівником є особа, яка досягла віку вісімнадцяти років, уклала трудовий договір з релігійною організацією, особисто виконує певну роботу і підкоряється внутрішнім звичаями релігійної
 7. Стаття 385. Компетенція комісії по трудових спорах
  Комісія по трудових спорах є органом по розгляду індивідуальних трудових спорів, за винятком спорів, за якими цим Кодексом та іншими федеральними законами встановлено інший порядок їх розгляду. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Індивідуальний трудовий спір розглядається комісією з трудових спорів, якщо працівник самостійно або з участю свого
 8. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  1. Раніше в діючому законодавстві не було спеціальної статті про матеріальну відповідальність працівників релігійних організацій. На цих працівників поширювалися загальні норми про матеріальну відповідальність. Встановлені ними правила (умови виникнення, порядок визначення збитку, обставини, що виключають матеріальну відповідальність працівника, порядок стягнення) повинні повною
 9. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
  Коментар до статті 1. На працівників релігійних організацій поширюються загальні норми Трудового кодексу про встановлення нормальної тривалості робочого часу. Іншими словами, релігійні організації повинні дотримуватися нормальну тривалість робочого часу, що не перевищує 40 годин на тиждень (ст. 91 ТК). Уповноважені особи релігійної організації зобов'язані вести облік часу,
 10. Стаття 385. Компетенція комісії по трудових спорах
  1. Підвідомчість - це визначення органу, в якому має вирішуватися спір залежно від його змісту. Всі індивідуальні трудові спори за їх первісною підвідомчості можна розділити на такі групи: 1) що розглядаються в загальному порядку, починаючи з КТС. Так розглядаються трудові суперечки, які з трудового правовідносини; 2) розглядаються безпосередньо судом; 3)
 11. Стаття 346. Матеріальна відповідальність пра-цівників релігійних організацій
  З працівником релігійної організації може бути укладений договір про повну матеріальну відповідальність згідно з переліком, визначеним внутрішніми встановленнями релігійної
 12. Стаття 347. Припинення трудового договору з ра-ками релігійної організації
  Крім підстав, передбачених цим Кодексом, трудовий договір з працівником релігійної організації може бути припинений з підстав, передбачених трудовим договором. Терміни попередження працівника релігійної організації про звільнення з підстав, передбачених трудовим догово-ром, а також порядок та умови надання зазначеним працівникам гарантій і компенсацій, пов'язаних з
 13. Стаття 250. Зниження органом з розгляду трудових спорів розміру шкоди, що підлягає стягненню з працівника
  Орган з розгляду трудових спорів може з урахуванням ступеня і форми вини, матеріального становища працівника й інших обставин знизити розмір збитку, що підлягає стягненню з працівника. Зниження розміру шкоди, що підлягає стягненню з працівника, не провадиться, якщо шкода заподіяна злочином, вдосконалення-шенним в корисливих
 14. Стаття 381. Поняття індивідуального трудового спору
  1. Право на індивідуальні трудові спори з використанням встановлених федеральним законом способів їх дозволу гарантовано Конституцією (див. ч. 4 ст. 37). З наведеного у коментованій статті визначення можна виділити ряд ознак, притаманних індивідуальному трудовому спору: 1) не всяке розбіжність між працівником і роботодавцем є індивідуальним суперечкою, а тільки таке,
 15. Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Первинні профспілкові організації та їх органи представляють у соціальному партнерстві на локальному рівні інтереси робіт-ників даного роботодавця, є членами відповідних профспілок, а у випадках і порядку, що встановлені цим Кодексом, - інтереси всіх працівників даного роботодавця незалежно від їх членства в профспілках при
 16. Стаття 346. Матеріальна відповідальність працівників релігійних організацій
  Коментар до статті 1. Відповідно до законодавства сторона трудового договору (роботодавець або працівник), заподіяла шкоду іншій стороні, відшкодовує цю шкоду за правилами, визначеними ТК і іншими федеральними законами. Розірвання трудового договору після заподіяння шкоди не тягне за собою звільнення сторони цього договору від матеріальної відповідальності, передбаченої ТК або
 17. Стаття 296. Розірвання трудового договору з ра-ками, зайнятими на сезонних роботах
  Працівник, зайнятий на сезонних роботах, зобов'язаний у письмовій формі попередити роботодавця про дострокове розірвання трудо-вого договору за три календарні дні. Роботодавець зобов'язаний попередити працівника, зайнятого на сезонних роботах, про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією ор-ганізації, скороченням чисельності або штату працівників організації у письмовій формі під розпис не менше ніж за
© 2014-2022  yport.inf.ua