Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Первинні профспілкові організації та їх органи представляють у соціальному партнерстві на локальному рівні інтереси робіт-ників даного роботодавця, є членами відповідних профспілок, а у випадках і порядку, що встановлені цим Кодексом, - інтереси всіх працівників даного роботодавця незалежно від їх членства в профспілках при проведенні колективних пе-реговоров, укладанні або зміні колективного договору, а також при розгляді та вирішенні колективних трудових спорів працівників з роботодавцем.
Працівники, які не є членами профспілки, можуть уповноважити орган первинної профспілкової організації представляти їх інтереси у взаєминах з роботодавцем з питань індивідуальних трудових відносин і безпосередньо пов'язаних з ними відносин на умовах, встановлених цією первинною профспілковою організацією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями "
 1. Стаття 31. Інші представники працівників
  інтереси всіх працівників у соціальному партнерстві на локальному рівні, на загальних зборах (конференції) працівників для здійснення зазначених повноважень таємним голосуванням може бути обраний з числа працівників іншої представник (представницький орган). Наявність іншого представника не може бути перешкодою для здійснення первинними профспілковими організаціями своїх
 2. Стаття 29. Представники працівників
  інтереси працівників. Насамперед, це профспілки та їх об'єднання. Представляти інтереси працівників може і первинна профспілкова організація, а також інші представники, обрані працівниками. Профспілкові організації та профспілки діють через свої органи. Згідно із Законом про профспілки - це органи, утворені відповідно до статуту профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок або
 3. Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
  стаття присвячена положенню первинної профспілкової організації, її значенням у системі соціального партнерства. 2. Первинна профспілкова організація (її орган) діє в організації (у конкретного роботодавця) і представляє в соціальному партнерстві інтереси своїх членів. Однак при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного договору, а також при розгляді та
 4. Стаття 377. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації
  працівників. Відносно працівників, які не є членами профспілки, роботодавці також за письмовою заявою зазначених працівників щомісяця перераховують на рахунки профспілкової організації грошові кошти з їх заробітної плати на умовах і в порядку, встановлених колективним договором або галузевою (міжгалузевим) угодою, які поширюються на даного працівника. 5. На
 5. Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
  представлення своєї позиції щодо проекту правил внутрішнього трудового розпорядку діючої профспілкової організації чи іншого представнику (див. ст. 31 і коммент. До неї). 2. Порядок врахування думки представницького органу працівників за проектом правил внутрішнього трудового розпорядку здійснюється відповідно до ст. 372 (див. коментар. До неї). 3. Як випливає з ч. 2 ст. 190, правила
 6. Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
  стаття передбачає підстави та умови, за яких первинна профспілкова організація представляє інтереси всіх працівників даного роботодавця, незалежно від їх членства у профспілках. Такі повноваження реалізуються з питань, пов'язаних з колективними трудовими правами і обов'язками у випадках, передбачених ТК. До них згідно зі ст. 30 ТК належать випадки проведення колективних
 7. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  працівник), після закінчення терміну його повноважень надається попередня робота (посада), а при її відсутності з письмової згоди працівника інша рівноцінна робота (посада) у того ж роботодавця. При неможливості надання зазначеної роботи (посади) в свя-зи з ліквідацією організації або припиненням діяльності індивідуальним підприємцем або відсутністю в організації, у
 8. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  працівникам, відповідно до яких працівники, обрані на виборну посаду до виборного органу первинної профспілкової організації та мають статус звільненого профспілкового працівника, володіють у сфері праці на підставі колективного договору такими ж трудовими правами , гарантіями та пільгами, як і працівники організації, індивідуального підприємця. 2. Оплата праці керівника
 9. Стаття 29. Представники працівників
  інтересів працівників у взаємовідносинах з роботодавцями, чітке визначення кола легітимних представників та їх правового статусу є найважливішими умовами забезпечення реального захисту інтересів працівників у сфері праці. Згідно ч. 1 ст. 29 представниками інтересів працівників у соціальному партнерстві можуть бути тільки: а) професійні спілки, їх об'єднання, інші профспілкові
 10. 2. Участь профспілок в звільненні по даній основ
  працівників, які є членами профспілки, у зв'язку з невідповідністю займаній посаді проводиться з урахуванням мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації відповідно до ст. 373 Трудового кодексу РФ. Крім того, за наявності профспілки при проведенні атестації до складу атестаційної комісії в обов'язковому порядку включається представник виборного органу
 11. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
  працівників, які були керівниками виборного органу первинної профспілкової організації або їх заступниками без звільнення від основної роботи у роботодавця. 2. Суть цих гарантій в тому, що в них передбачається заборона для роботодавців звільняти зазначених працівників протягом 2 років після закінчення їхніх виборних повноважень з підстав, передбачених п. 2, 3 і 5 ч. 1 ст. 81 ТК, без
 12. Стаття 299. Тривалість вахти
  працівників на підставі ст. 8 ТК роботодавець також повинен враховувати думку іншого представницького органу працівників у порядку, встановленому ст. 372 ТК. Якщо ж первинна профспілкова організація чи інший представницький орган працівників не створений, то рішення про збільшення терміну вахти приймається роботодавцем самостійно (ч. 2 ст. 8
 13. Стаття 371. Прийняття рішень роботодавцем з урахуванням думки профспілкового органу
  працівників. Таке формулювання зазвичай вживається при відсутності в організації роботодавця первинної профспілкової організації. Тому питання про прийняття роботодавцями рішень про умови праці з урахуванням представницького органу працівників бажано чітко формулювати в колективному договорі організації. 3. Іноді питання про представницькому органі, думка якого необхідно враховувати при
 14. Стаття 377. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації
  працівників місці (місцях). (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Роботодавець, чисельність працівників якого перевищує 100 осіб, безоплатно надає у користування виборним ор-ганам первинних профспілкових організацій як мінімум одне обладнане, опалювальне, електрифіковане приміщення, а також оргтехніку, засоби зв'язку та необхідні нормативні правові документи.
 15. Стаття 31. Інші представники працівників
  інтереси всіх працівників (див. коментар. до ст. ст. 30, 37). У зазначених випадках можливі два варіанти поведінки: а) загальні збори (конференція) доручає виступати від імені працівників чинному в організації представницькому органу (наприклад, раді трудового колективу), б) загальні збори (конференція) обирає представника (представницький орган) для ведення колективних переговорів і
 16. Стаття 373. Порядок обліку мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця
  інтереси виборний орган первинної профспілкової організації права оскаржити звільнення безпосередньо до суду. Роботодавцю також представляється право оскаржити до суду припис державної інспекції
 17. Стаття 82. Обов'язкова участь виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця
  стаття встановлює гарантії працівнику при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця, які полягають в обов'язковій участі виборного органу первинної профспілкової організації в розгляді питань, пов'язаних: з скороченням чисельності або штату працівників організації, індивідуального підприємця; із звільненням працівників, які є членами профспілки, з підстав,
© 2014-2022  yport.inf.ua