Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 31. Інші представники працівників

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У випадках, коли працівники даного роботодавця не об'єднані в будь первинні профспілкові організації або жодна з наявних первинних профспілкових організацій не об'єднує більше половини працівників даного роботодавця та не уповноважена в порядку, встановленому цим Кодексом, представляти інтереси всіх працівників у соціальному партнерстві на локальному рівні, на загальних зборах (конференції) працівників для здійснення зазначених повноважень таємним голосуванням може бути обраний з числа працівників іншої представник (представницький орган).
Наявність іншого представника не може бути перешкодою для здійснення первинними профспілковими організаціями своїх повноважень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 31. Інші представники працівників "
 1. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати виборним профспілковим органам приміщення для проведення зборів (конференцій), надати можливість розміщення інформації тощо (Див. коментар. До названої статті).
 2. Стаття 29. Представники працівників
  інші представники, обрані працівниками. Профспілкові організації та профспілки діють через свої органи. Згідно із Законом про профспілки - це органи, утворені відповідно до статуту профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок або положенням про первинної профспілкової організації (ст. 3). Таким органом може бути і профспілковий представник (довірена особа) - профорганізатор,
 3. Стаття 31. Інші представники працівників
  інші представники працівників можливі, як правило, за відсутності у роботодавця профспілкових організацій. 2. Зміст коментованої статті відображає найважливіші положення Конвенції МОП N 135 "Про захист прав представників працівників на підприємствах і їм надаються" (1971 р.) та Рекомендації N 143 (1971 р.) з аналогічною назвою, в яких розкриваються поняття "представники
 4. Стаття 31. Інші представники працівників
  інші представницькі органи організації (п. 2 ст. 16 Закону про профспілки). Наявність інших представницьких органів (або обраних працівниками представників) не применшує прав професійних спілок, передбачених Кодексом та Законом про профспілки, і не може служити підставою їх
 5. Стаття 29. Представники працівників
  інші профспілкові організації, передбачені статутами загальноросійських, міжрегіональних профспілок; б) інші представники, обрані працівниками у випадках, передбачених ТК. Це загальне положення, що визначає представників інтересів працівників для всіх форм і рівнів соціального партнерства. 2. У ч. 2 і 3 коментованої статті чітко визначені представники працівників стосовно до
 6. Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
  стаття дає легальне визначення соціального партнерства в сфері праці. Запропоноване визначення включає всі види взаємодії між працівниками (їх представниками), роботодавцями (їх представниками) та органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 2. Взаємодія може проявлятися у проведенні консультацій, веденні колективних переговорів та укладенні
 7. Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
  представники). Роботодавця ж ч. 1 коментованої статті зобов'язує прийняти до розгляду спрямовані вимоги працівників і повідомити про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня їх отримання представницькому органу працівників організації (філії, представництва або іншого відокремленого структурного підрозділу), індивідуального підприємця у письмовій формі. Бажано
 8. Стаття 398. Основні поняття
  представниками) і роботодавцями (їх представниками) з приводу встановлення і зміни умов праці (включаючи заробітну плату), укладення, зміни та виконання колективних договорів, угод, а також у зв'язку з відмовою роботодавця врахувати думку виборного представницького органу робіт-ників при прийнятті локальних нормативних актів. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
 9. Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
  представнику працівників, уповноваженому на участь у вирішенні колективного трудового спору, в 3-денний термін з дня отримання вимог. 2. Відповідь складається в письмовій формі, яку закон визнає обов'язковою. 3. Якщо роботодавець приймає рішення задовольнити вимоги працівників, колективного трудового спору не виникає. У разі відхилення всіх або частини вимог, а також
 10. Стаття 409. Право на страйк
  стаття 406 цього Кодексу) або роботодавець (представники роботодавця) або працедавці (представники роботодавців) не виконують угоди, досягнуті сторонами колективного трудового спору в ході вирішення цього спору (стаття 408 цього Кодексу), або не виконують! рішення трудового арбітражу, то працівники або їх представники мають право приступити до організації страйку, за
 11. Стаття 27. Форми соціального партнерства
  представників в управлінні організацією; участі представників працівників і роботодавців у вирішенні трудових спорів. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 12. Стаття 416. Відповідальність за ухилення від участі в примирних процедурах, невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу
  представників роботодавця у випадках: 1) ухилення від отримання вимог працівників; 2) ухилення від участі в примирних процедурах; 3) ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) щодо висування вимог або оголошення страйку; 4) перешкоджання проведенню зборів або страйку. Передбачається два види відповідальності за порушення даних обов'язків
 13. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  представника від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 14. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  представника від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах, в тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (в ред. Федерального
 15. Стаття 399. Висування вимог працівників та їх представників
  представників. Останні визначаються за правилами, встановленими ст. 29-31 ТК. 2. Відповідно до ч. 2 коментованої статті вимоги працівників викладаються в письмовій формі та надсилаються роботодавцю. Найбільш зручним оформленням письмових вимог працівників є складання протоколу загальних зборів (конференції) працівників із зазначенням кількості присутніх працівників. Під
 16. Стаття 380. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту
  інші посадові особи організації або роботодавець - фізична особа не можуть примушувати працівника до виконання роботи, погрожувати йому, здійснювати інший психологічний тиск. Не допускається також залучення працівників, що реалізують право на самозахист, до дисциплінарної відповідальності. Незаконні дії осіб, що представляють інтереси роботодавця, можуть бути оскаржені до суду або федеральний
 17. Стаття 72. Скликання першого зборів кредиторів
  представника працівників боржника та інших осіб, які мають право на участь у зборах кредиторів. Повідомлення про проведення перших зборів кредиторів здійснюється тимчасовим керуючим у порядку та в строки, які передбачені статтею 13 цього Закону. Перше збори кредиторів має відбутися не пізніше ніж за десять днів до дати закінчення спостереження. 2.
 18. Стаття 157. Оплата часу простою
  стаття 72.2 цього Кодексу) з вини роботодавця оплачується в розмірі не менше двох третин середньої заробітної плати працівника. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Час простою з причин, не залежних від роботодавця і працівника, оплачується в розмірі не менше двох третин тарифної ставки, окладу (посадового окладу), розрахованих пропорційно часу простою. (в
 19. Глава 4. Представники працівників і роботодавців у соціальному партнерстві
  працівників і роботодавців у соціальному
© 2014-2022  yport.inf.ua