Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 296. Розірвання трудового договору з ра-ками, зайнятими на сезонних роботах

Працівник, зайнятий на сезонних роботах, зобов'язаний у письмовій формі попередити роботодавця про дострокове розірвання трудо-вого договору за три календарні дні.
Роботодавець зобов'язаний попередити працівника, зайнятого на сезонних роботах, про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією ор-ганізації, скороченням чисельності або штату працівників організації у письмовій формі під розпис не менше ніж за сім календарних днів .
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При припиненні трудового договору з працівником, зайнятим на сезонних роботах, у зв'язку з ліквідацією організації , скорочення-ем чисельності або штату працівників організації вихідна допомога виплачується в розмірі двотижневого середнього заробітку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 296. Розірвання трудового договору з ра-ками, зайнятими на сезонних роботах "
 1. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  296 визначає порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за 2 тижні (ст. 80 ТК). Водночас працівник, який уклав трудовий договір про сезонну роботу, зобов'язаний у письмовій формі попередити роботодавця за 3 календарних
 2. Стаття 79. Припинення строкового трудового догово-ра
  трудовий договір припиняється з закінченням терміну його дії. Про припинення трудового договору у зв'язку із закінченням-ем терміну його дії працівник повинен бути попереджений у письмовій формі не менш ніж за три календарних дні до звільнення, за винятком випадків, коли закінчується термін дії строкового трудового договору, укладеного на час виконання обов'язків від присутність працівника.
 3. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  стаття встановлює стосовно працівників, зайнятих на сезонних роботах, три вилучення (виключення, особливості) із загальних правил при розірванні трудового договору. Вони стосуються порядку звільнення як з ініціативи працівника, так і роботодавця, а також розміру вихідної допомоги при припиненні трудового договору у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників. 2.
 4. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  трудового договору. Така умова має бути включено в укладається письмовий трудовий договір з працівниками. У наказі (розпорядженні) про прийом на роботу також має бути зазначено, що даний працівник приймається на сезонну роботу. Трудовий договір при прийманні на сезонні роботи може бути укладений на термін, що не перевищує тривалості сезону. Тобто граничний термін дії договору з
 5. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  стаття, зазнали змін в 2006 р. і більше не передбачає можливість встановлення випробувального терміну (це питання регулюється загальною ст. 70 ТК), виділяє одну особливість укладення трудового договору про виконання сезонних робіт - умова саме про сезонний характер роботи має бути зазначено в самому трудовому договорі (див. ст. 57 ТК і коммент. до неї). Слід вважати - в якості
 6. Стаття 293. Сезонні роботи
  сезону), не перевищує, як правило, шести місяців. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Переліки сезонних робіт, у тому числі окремих сезонних робіт, проведення яких можливе протягом періоду (сезону), перевищувати шість місяців, і максимальна тривалість зазначених окремих сезонних робіт визначаються галузевими (між-галузевими) угодами, що укладаються на
 7. Стаття 293. Сезонні роботи
  стаття присвячена поняттю сезонних робіт, а також переліками зазначених робіт. У 2006 р. вона зазнала ряд істотних змін: законодавець зняв жорстке обмеження в 6 місяців для сезонних робіт (за наявності відповідних умов) і змінив порядок визначення переліку таких робіт. Згідно ч. 1 даної статті сезонними слід вважати роботи, які в силу кліматичних та інших
 8. Глава 46. Особливості регулювання праці працівників, зайнятих на сезонних роботах
  цівників, зайнятих на сезонних
 9. Стаття 415. Заборона локауту
  трудового спору, включаючи проведення страйку, забороняється локаут - звільнення пра-цівників з ініціативи роботодавця у зв'язку з їх участю в колективному трудовому спорі або в
 10. Стаття 78 . Розірвання трудового договору за угодою сторін
  розірвання трудового договору з ініціативи працівника і розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця тут необхідно спільне волевиявлення сторін, спрямоване на закінчення трудових відносин. Хоча законодавець не вимагає письмової форми угоди про розірвання договору, видається, що така угода має бути письмовим, оскільки трудовий договір укладено в
 11. Стаття 79. Припинення строкового трудового договору
  розірванні трудового договору у зв'язку із закінченням строку його дії. Однак у тих випадках, коли термін трудового договору закінчився, але жодна зі сторін не зажадала його розірвання, а працівник продовжує роботу і після закінчення встановленого терміну, умова про строковий характер трудового договору втрачає силу і трудовий договір вважається укладеним на невизначений термін. Подальше його
 12. Стаття 127. Реалізація права на відпустку при звіль-ванні працівника
  розірвання трудового договору з ініціативи працівника цей ра-ботник має право відкликати свою заяву про звільнення до дня початку відпустки, якщо на його місце не запрошений у порядку переведення інший
 13. Стаття 79. Припинення строкового трудового договору
  296 ТК і коммент. до них). 3. Чинне трудове законодавство встановлює додаткові гарантії при припиненні строкового трудового договору, наприклад, для вагітних жінок. Зокрема, в разі закінчення строкового трудового договору в період вагітності працюючій жінці роботодавець зобов'язаний за її заявою та за надання медичної довідки продовжити термін трудового договору до
 14. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  розірвання. Так, надомника не можна звільнити за прогул та інші порушення режиму робочого часу, оскільки він самостійно розподіляє свою працю в часі. 2. Надомник може бути звільнений при зміні житлово-побутових умов і виникнення перешкод для виконання роботи вдома, при запереченні членів сім'ї або сусідів проти здійснення трудових функцій на дому та ін У будь-якому випадку
 15. Стаття 280. Дострокове розірвання трудового договору з ініціативи керівника організації
  стаття встановлює збільшений термін попередження в разі розірвання трудового договору з ініціативи керівника організації. Будучи найманим працівником особливого роду, він зобов'язаний попередити роботодавця (власника майна організації, його представника) про майбутнє звільнення за власним бажанням у письмовій формі не пізніше ніж за один місяць. Цей строк за угодою сторін
 16. Стаття 312.5. Особливості припинення трудового договору про дистанційної роботи
  трудового договору про дистанційної роботи з ініціативи роботодавця проводиться на підставах, передбачені-ренним трудовим договором. У разі, якщо ознайомлення дистанційного працівника з наказом (розпорядженням) роботодавця про припинення трудового дого-злодія про дистанційної роботи здійснюється у формі електронного документа, роботодавець у день припинення даного трудового до-говору зобов'язаний
 17. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  стаття регламентує порядок розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена, тренера, а також покладає на цю категорію працівників додатковий обов'язок. Розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена, тренера здійснюється за загальними правилами, передбаченими ст. 80 ТК: роботодавець попереджається про звільнення у письмовій формі; працівник має право до закінчення терміну
 18. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  стаття, в вилучення із загального правила, встановленого ч. 1 ст. 80 ТК, передбачає, що спортсмен, тренер мають право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць, за винятком випадків, коли трудовий договір укладено на термін менше чотирьох місяців. 2. Іншою особливістю є умова про обов'язок
© 2014-2022  yport.inf.ua