Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 293. Сезонні роботи

1. Коментована стаття присвячена поняттю сезонних робіт, а також переліками зазначених робіт. У 2006 р. вона зазнала ряд істотних змін: законодавець зняв жорстке обмеження в 6 місяців для сезонних робіт (за наявності відповідних умов) і змінив порядок визначення переліку таких робіт.
Згідно ч. 1 даної статті сезонними слід вважати роботи, які в силу кліматичних та інших природних умов виконуються протягом певного періоду (сезону), не перевищує, як правило, 6 місяців. Тим самим загальне правило про 6-місячне обмеження сезонних робіт начебто залишається, але його дозволено продовжувати в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 293 ТК.
Переліки сезонних робіт визначаються галузевими (міжгалузевими) угодами, що укладаються на федеральному рівні соціального партнерства (див. ст. 45-49 ТК і коммент. до них). Цей порядок поширюється і на визначення переліків окремих сезонних робіт, проведення яких можливе протягом періоду (сезону), що перевищує 6 місяців. Максимальна тривалість цих робіт встановлюється вищеназваними угодами.
Застосовувався раніше Перелік сезонних робіт, затверджений постановою НКТ СРСР від 11.10.1932 N 185 * (421) і поки не визнаний не діючим в установленому порядку, в цьому плані юридичної сили не має .
Слід мати на увазі, що є й інші переліки сезонних робіт і галузей. Наприклад, Перелік сезонних галузей і видів діяльності, застосовуваний при наданні відстрочки або розстрочки по сплаті податку, затверджений постановою Уряду РФ від 06.04 .1999 N 382 (в ред. від 03.09.2010) * (422); Перелік сезонних галузей промисловості, робота в організаціях яких протягом повного сезону при обчисленні страхового стажу враховується з таким розрахунком, щоб його тривалість у відповідному календарному році склала повний рік , затверджений постановою Уряду РФ від 04.07.2002 N 498 * (423). Але вони цільові і не мають відношення до переліків сезонних робіт, передбачених ч. 2 ст. 293 ТК.
2. Враховуючи, що невелика за обсягом анализируемая гл. 46 ТК складається всього з чотирьох статей, в трьох з яких (ст. 294-296) відразу закріплені особливості регулювання праці працівників, зайнятих на сезонних роботах (що надходять на них), і не містить загальних положень, необхідно дати деякі пояснення.
По-перше, згідно з ч. 2 ст. 58 та ч. 1 ст. 59 ТК (див. коментар. до них) трудовий договір на сезонні роботи завжди терміновий. Він полягає як на час виконання певної роботи, так і на конкретний строк (але не більше максимальної тривалості сезону).
По-друге, законодавець не дає поняття "сезонний працівник". Виходячи зі змісту ст. 293 і 294 ТК, до сезонних треба відносити працівників при одночасній наявності трьох умов: а) робота повинна бути включена до спеціального переліку сезонних робіт, б) вона не повинна перевищувати максимальної тривалості певного періоду (сезону), яка встановлюється галузевою (міжгалузевим) угодою, що укладається на федеральному рівні соціального партнерства; в) умова про сезонний характер роботи має бути зазначено в самому трудовому договорі.
Тоді на працівника поширюються особливості, що містяться у відповідних нормах гол. 46 ТК.
По-третє, слід мати на увазі і керуватися при застосуванні встановлених правил, насамперед ст. 251 ТК (див. коментар. До неї). Адже гол. 46 знаходиться в розд. XII ТК.
Основне правило (стосовно ТК) таке: трудові відносини працівників, зайнятих на сезонних роботах, регулюються загальними нормами ТК, і про термінове трудовому договорі зокрема (див., наприклад, ст. 57-59 , ч. 4 ст. 79 ТК і коммент. до них) за окремими винятками (винятками, особливостями), встановленими в гл. 46. Останні стосуються укладення трудового договору, оплачуваних відпусток, деяких аспектів розірвання трудового договору.
По-четверте, потрібно звернути увагу і на ст. 252 ТК (див. також коммент. До неї), згідно з якою особливості регулювання праці працівників, зайнятих на сезонних роботах, встановлюються не тільки ТК, іншими законодавчими і нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, а й колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами. При цьому особливості регулювання праці, що тягнуть за собою зниження рівня гарантій зазначеним працівникам, обмеження їх прав, підвищення їхньої дисциплінарної і (або) матеріальної відповідальності, можуть встановлюватися тільки ТК або у випадках і порядку, ним передбачених.
Необхідно нагадати, що Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ визнаний не діючим на території Росії Указ Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.1974 N 310-IX "Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах "* (424).
По-п'яте, трудовий договір на сезонні роботи можна, наприклад, укласти про роботу вахтовим методом, в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях та ін Тоді на такого працівника будуть поширюватися особливості регулювання праці, встановлені нормами двох і більше глав розд. XII ТК.
У таких випадках треба вибирати. Наприклад, сезонний працівник працював в організації, розташованої в районах Крайньої Півночі. В якому розмірі йому має бути виплачено вихідну допомогу при звільненні за скороченням чисельності або штату працівників організації? Адже ч. 3 ст. 296 вельми відрізняється від ст. 318 ТК (див. коментар. До неї).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 293. Сезонні роботи "
 1. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  сезонні роботи, мають бути попереджені про це при укладенні трудового договору. Така умова має бути включено в укладається письмовий трудовий договір з працівниками. У наказі (розпорядженні) про прийом на роботу також має бути зазначено, що даний працівник приймається на сезонну роботу. Трудовий договір при прийманні на сезонні роботи може бути укладений на термін, що не перевищує
 2. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  сезонній роботі, зобов'язаний у письмовій формі попередити роботодавця за 3 календарних дні про дострокове розірвання трудового договору. 2. Згідно ст. 180 ТК про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників останні попереджаються роботодавцем персонально під розпис не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення. Працівники, які уклали
 3. Глава 46. Особливості регулювання праці працівників, зайнятих на сезонних роботах
  сезонних
 4. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування
  сезонні товари гарантійний термін обчислюється з початку відповідного сезону. (Перелік відповідних товарів зазначений на с. 104) Забороняється примушувати споживача придбавати товари і послуги неналежної якості, непотрібного йому асортименту. Покупець має право на: - вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час (з урахуванням режиму роботи продавця); - перевірку: якості,
 5. Перелік сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону
  сезонні товари обчислюються з початку відповідного для того чи іншого товару сезону, Одяг, хутряні та інші вироби асортиментів: весняно-літнього - з 1 квітня; осінньо-річного - з 1 жовтня. Взуття асортиментів: зимового - з 15 листопада по 15 березня; весняно-осіннього - з 15 березня по 15 травня, з 15 вересня по 15 листопада; літнього - з 15 травня по 15 вересня. Перелік товарів належної
 6. Стаття 295. Оплачувані відпустки працівникам, зайнятим на сезонних роботах
  сезонних роботах, мають право на оплачувану відпустку або грошову компенсацію при звільненні. Розмір компенсації встановлюється з розрахунку 2 робочих дні за кожний місяць роботи. Дане положення дозволяє говорити про те, що правила ст. 115 ТК, що встановлює тривалість відпустки для всіх працівників в 28 календарних днів, до сезонних працівників не застосовуються. Такий висновок може бути зроблений
 7. Стаття 79. Припинення строкового трудового договору
  сезонних робіт, підставою його припинення буде закінчення сезону, що визначається відповідно до переліку сезонних робіт, що визначаються галузевими (міжгалузевими) угодами, що укладаються на федеральному рівні соціального партнерства (див. коментар. до ст.
 8. 1. Трудовий договір
  сезону, виходом відсутнього працівника). Такий порядок передбачено в ст. 79 Трудового кодексу РФ. Розглянемо приклади відображення в трудовому договорі умови про "терміновості" в різних обставинах. Так, у разі укладення строкового договору на час виконання обов'язків відсутнього працівника потрібно враховувати наступне. Відповідно до ст. 79 Трудового кодексу РФ трудовий договір,
 9. Стаття 160. Норми праці
  сезонними, а також разовими. Постійні норми встановлюються на невизначений строк і діють до моменту їх перегляду у зв'язку зі зміною умов, на які вони були розраховані. Тимчасові норми можуть встановлюватися на період освоєння продукції, техніки, технології або організації виробництва за відсутності нормативних матеріалів для нормування праці та після закінчення терміну дії повинні
 10. Стаття 348.6. Напрямок спортсменів, тренерів в спортивні збірні команди Російської Федерації
  сезону відповідні місця на офіційних міжнародних та всеросійських змаганнях; спортсмени вікової категорії "юніори, юніорки", що переходять у майбутньому спортивному сезоні у вікову категорію "чоловіки, жінки ", що мають спортивну кваліфікацію не нижче майстра спорту і зайняли за підсумками минулого спортивного сезону відповідні місця на офіційних міжнародних і вікових
 11. 2.2. Строковий трудовий договір
  293 Трудового кодексу РФ сказано, що сезон, як правило, не перевищує шести місяців. Термін сезонних робіт може перевищувати шість місяців у разі затвердження галузевих угод, що укладаються на федеральному рівні; - з особами, які направляються на роботу за кордон. При укладанні строкового трудового договору з працівниками, що відправляються за кордон, слід вказувати країну. Крім того, слід
 12. Стаття 178. Спостереження, фінансове оздоровлення сільськогосподарської організації і зовнішнє управління сільськогосподарською організацією
  сезонність сільськогосподарського виробництва та його залежність від природно кліматичних умов, а також можливість задоволення вимог кредиторів за рахунок доходів, які можуть бути отримані сільськогосподарською організацією по закінченні відповідного періоду сільськогосподарських робіт. 2. Фінансове оздоровлення сільськогосподарської організації вводиться на термін до закінчення
 13. Стаття 114. Щорічні оплачувані відпустки
  сезонної роботи, роботи у роботодавця - фізичної особи, щорічні оплачувані відпустки надаються відповідно до правил, що визначають особливості правового регулювання праці зазначеної категорії працівників (див. коментар. До ст. Ст. 286 , 291, 295, 305). 3. За час відпустки за працівником зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток. Це - одна з найважливіших гарантій
 14. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
  сезонні (періодичні) роботи проводиться по мірі нарахування зарплати. Утримання виробляються з усією нарахованої суми, без урахування податкових та інших платежів, тому фактично загальний розмір всіх утримань може бути більш 20% нарахованої заробітної плати, але не може перевищувати 50% належної до виплати зарплати. 3. Утримання не провадяться з пенсій, соціальних допомог і виплат
 15. Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  сезонних роботах, або з зайнятими на дому, реєструються роботодавцем (юридичною або фізичною особою) в журналі реєстрації нещасних випадків на виробництві за формою 9. Всі зареєстровані нещасні випадки на виробництві включаються до річної форму федерального державного статистичного спостереження за травматизмом на виробництві, що затверджується Росстатом Росії та спрямовується в
 16. Стаття 774. Обов'язки замовника
  робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт зобов'язаний: передавати виконавцеві необхідну для виконання роботи інформацію; прийняти результати виконаних робіт і оплатити їх. 2. Договором може бути також передбачений обов'язок замовника видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні параметри) або тематику
© 2014-2022  yport.inf.ua