Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 347. Припинення трудового договору з ра-ками релігійної організації

Крім підстав, передбачених цим Кодексом, трудовий договір з працівником релігійної організації може бути припинений з підстав, передбачених трудовим договором.
Терміни попередження працівника релігійної організації про звільнення з підстав, передбачених трудовим догово-ром, а також порядок та умови надання зазначеним працівникам гарантій і компенсацій, пов'язаних з таким звільненням, визначаються трудовим договором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 347. Припинення трудового договору з ра-ками релігійної організації "
 1. Стаття 346. Матеріальна відповідальність пра-цівників релігійних організацій
  З працівником релігійної організації може бути укладений договір про повну матеріальну відповідальність згідно з переліком, визначеним внутрішніми встановленнями релігійної
 2. Стаття 342. Сторони трудового договору в релігійній організації
  Роботодавцем є релігійна організація, зареєстрована у порядку, встановленому федеральним законом, і заклю-чівшіх трудовий договір з працівником у письмовій формі. Працівником є особа, яка досягла віку вісімнадцяти років, уклала трудовий договір з релігійною організацією, особисто виконує певну роботу і підкоряється внутрішнім звичаями релігійної
 3. Стаття 347. Припинення трудового договору з працівником релігійної організації
  1. Частина 1 коментованої статті передбачає свободу розсуду сторін трудового договору в частині встановлення додаткових підстав припинення трудових правовідносин. Релігійне об'єднання як роботодавець може передбачити додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця при його укладенні. Ці підстави встановлюються на додаток до
 4. Стаття 347. Припинення трудового договору з працівником релігійної організації
  Коментар до статті 1. Закон надає право роботодавцю - релігійної організації включати в трудові договори зі своїми працівниками додаткові підстави його припинення. Встановлення подібних підстав пояснюється специфікою релігійної організації як роботодавця та особливостями виконання трудової функції працівником. Як і у всіх подібних випадках, додаткові підстави
 5. Стаття 307. Припинення трудового договору
  Крім підстав, передбачених цим Кодексом, трудовий договір з працівником, який працює у роботодавця - фізичним тичного особи, може бути припинений з підстав, передбачених трудовим договором. Терміни попередження про звільнення, а також випадки і розміри виплачуваних при припиненні трудового договору вихідної допомоги та інших компенсаційних виплат визначаються трудовим договором.
 6. Стаття 343. Внутрішні встановлення релігійної організації
  Права та обов'язки сторін трудового договору визначаються в трудовому договорі з урахуванням особливостей, встановлених внут-реннімі встановленнями релігійної організації, які не повинні суперечити Конституції Російської Федерації, цьому Кодексу та іншим федеральним
 7. Стаття 296. Розірвання трудового договору з ра-ками, зайнятими на сезонних роботах
  Працівник, зайнятий на сезонних роботах, зобов'язаний у письмовій формі попередити роботодавця про дострокове розірвання трудо-вого договору за три календарні дні. Роботодавець зобов'язаний попередити працівника, зайнятого на сезонних роботах, про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією ор-ганізації, скороченням чисельності або штату працівників організації у письмовій формі під розпис не менше ніж за
 8. Стаття 79. Припинення строкового трудового догово-ра
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Строковий трудовий договір припиняється з закінченням терміну його дії. Про припинення трудового договору у зв'язку із закінченням-ем терміну його дії працівник повинен бути попереджений у письмовій формі не менш ніж за три календарних дні до звільнення, за винятком випадків, коли закінчується термін дії строкового трудового договору, укладеного на
 9. Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудових спорів працівників релігійних організацій
  1. Виниклий індивідуальний трудовий спір повинен бути врегульований шляхом переговорів між роботодавцем і працівником. У разі, якщо суперечка залишилося неврегульованим, працівник має право звернутися за його дозволом до суду. При зверненні до суду з приводу виниклої суперечки між працівником і релігійною організацією необхідно дотримати встановлені ст. 392 ТК строки позовної давності. 2. Спори
 10. Стаття 415. Заборона локауту
  У процесі врегулювання колективного трудового спору, включаючи проведення страйку, забороняється локаут - звільнення пра-цівників з ініціативи роботодавця у зв'язку з їх участю в колективному трудовому спорі або в
© 2014-2022  yport.inf.ua