Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. Л. Забарчук. Коментар до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 401. Позови до іноземних держав і міжнародним організаціям. Дипломатичний імунітет

Коментар до статті Коментар до частини 3.
§ 1. К. звернувся до Верховного Суду Російської Федерації з вищевказаним заявою, посилаючись на те, що діями посольства Республіки Узбекистан в Російській Федерації, пов'язаними з ненаданням йому відповідей на його численні звернення та ненаправленням їх на його адресу, а також утриманням його позовної заяви до Міністерства оборони Республіки Узбекистан порушені його права і свободи.
Ознайомившись з наданими матеріалами, знаходжу, що заява К. не підлягає прийняттю до провадження Верховного Суду Російської Федерації по першій інстанції відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 134 ЦПК РФ, оскільки заява не підлягає розгляду та вирішенню в порядку цивільного судочинства.
Частиною 3 статті 401 ЦПК України передбачено, що акредитовані в Російській Федерації дипломатичні представники іноземних держав, інші особи, зазначені у міжнародних договорах Російської Федерації або федеральних законах, підлягають юрисдикції судів у Російської Федерації у цивільних справах в межах, визначених загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права або міжнародними договорами Російської Федерації.
Відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р., відповідно до якої була прийнята Консульська конвенція між Російською Федерацією і Республікою Узбекистан, консульські посадові особи і консульські службовці не підлягають юрисдикції судових чи адміністративних органів держави перебування у щодо дій, вчинених ними при виконанні консульських функцій, за винятком цивільних позовів, що випливають з договору, укладеного консульською посадовою особою або консульським службовцям, за яким вони прямо чи побічно не прийняли на себе зобов'язань як агент акредитуючої держави або третьої сторони за шкоду, заподіяну нещасним випадком в державі перебування, викликаним дорожнім транспортним засобом, судном або літаком.
Оскільки законом не надано можливість оскарження зазначених у заяві дій посольства Республіки Узбекистан в Російській Федерації, заяву К. не підлягає розгляду та вирішенню в порядку цивільного судочинства (Визначення ЗС РФ від 19 травня 2003 р. N ГКПІ2003 -543).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 401. Позови до іноземних держав і міжнародним організаціям. Дипломатичний імунітет "
 1. Стаття 276. Шпигунство Коментар до статті 276
  Шпигунство за ознаками об'єкта, предмета, об'єктивної і суб'єктивної сторони ідентичний розглянутим вище ознаками шпигунства як форми державної зради (див. коментар до ст. 275 КК РФ). Суб'єктом шпигунства виступає фізична осудна особа, яка досягла шістнадцятирічного віку і що є іноземним громадянином або особою без громадянства (у тому числі постійно проживає на території
 2. Правове становище держави в міжнародне право
  Можливість участі держави в приватноправових відносинах прямо передбачена ст. 124 ГК РФ, відповідно до якої держава виступає в них на рівних засадах з громадянами та юридичними особами, причому до держави застосовуються норми, що визначають участь юридичних осіб у даних відносинах. Виходячи з того що всі держави суверенні й рівні, одна держава не підпорядковане праву іншого
 3. Контрольні питання
  Які особливості правового становища держави в цивільно-правових угодах міжнародного характеру? 2. У чому полягає юридичний зміст поняття імунітету? 3. Які види імунітетів? 4. Які існують основні доктрини імунітету держави та їх зміст? 5. Якими правовими засобами здійснюється в сучасній практиці регулювання імунітету держав? 6. Які
 4. Література
  Перетерский І.С., Крилов С.Б. Міжнародне приватне право. М., 1959. С. 197-206; Богуславський М.М. Імунітет держави. М., 1962; Усенко Є. Т. Імунітет держави від іноземної юрисдикції та виконавчих заходів / / Збірник інформаційних матеріалів. Вип. XIII. ТПП СРСР. М., 1962; ЛунцЛ.А. Курс міжнародного приватного права. Особлива частина. М., 1975. С. 74-91 ; Іванов С.І. Сучасні тенденції в
 5. Стаття 400. Процесуальна правоздатність іноземної організації та міжнародної организац
  1. Особистий закон іноземної організації визначається ознакою її місця установи. Її участі в судовому розгляді повинна передувати сумлінна реєстрація за законом своєї країни. У цивільному законі (ст. 1202 ЦК РФ) також збережено принцип виявлення громадянської правоздатності іноземної організації по праву тієї країни, в якій вона заснована. Цивільна правоздатність
 6. Стаття 11. Дія кримінального закону стосовно осіб, які вчинили злочин на території Російської Федерації Коментар до статті 11
  1. Згідно територіальним принципом дії кримінального закону всі особи: російські громадяни, іноземці та особи без громадянства - підлягають кримінальній відповідальності за злочини, вчинені ними на території Росії. 2. Кримінальна юрисдикція України поширюється на всю її територію, межі якої встановлені нормами міжнародного права, Законом РФ від 1 квітня 1993 р. N
 7. Стаття 401. Позови до іноземних держав і міжнародним організаціям. Дипломатичний імунітет
  1. Імунітет іноземної держави представляє собою виключення однієї держави з юрисдикції іншого, засноване на суверенітет кожної держави та їх суверенній рівності. Судовий імунітет іноземної держави означає непідсудність однієї держави суду іншої держави і, як наслідок, неприпустимість попереднього забезпечення позову, примусового виконання
 8. 9.6. Провадження у справах за участю іноземних осіб
  Іноземні організації, міжнародні організації і здійснюють підприємницьку діяльність іноземні громадяни, особи без громадянства мають право звертатися до арбітражних судів Російської Федерації для захисту своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів (ст. 210 АПК РФ). Права іноземних учасників дорівнюють правам вітчизняних учасників процесу. Якщо в судах інших
 9. Стаття 360. Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом Коментар до статті 360
  1. Об'єкт злочину - стан миру між державами. Додатковими об'єктами можуть бути: життя, здоров'я, особиста свобода, право власності осіб та установ, що користуються міжнародним захистом. 2. Згідно Конвенції ООН 1973 про запобігання та покарання злочинів проти осіб, що користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів, під захистом коментованій
 10. 6.1. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства
  Іноземний громадянин - особа, яка не є громадянином Російської Федерації і має громадянство (підданство) іноземної держави. Особа без громадянства - особа , не є громадянином Російської Федерації і не має доказів наявності громадянства іноземної держави. Для перебування іноземних громадян та осіб без громадянства на території Російської Федерації існують
 11. Стаття 157. Укладення шлюбів в дипломатичних представництвах і консульських установах
  1. Шлюби між громадянами Російської Федерації, які проживають за межами території Російської Федерації, полягають в дипломатичних представництвах або в консульських установах Російської Федерації. 2. Шлюби між іноземними громадянами, укладені на території Російської Федерації в дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних держав, визнаються на
 12. 6. Судовий імунітет держави
  Участь держави як партнера по угоді у зовнішньоекономічному обороті саме по собі не дає можливості залучення його до відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в іноземному суді, оскільки цим порушувався б суверенітет держави. У зв'язку з цим з'являється проблема судового імунітету держави та її майна на іноземній території (щодо іноземних суден або
 13. Стаття 8
  Ця Конвенція відкрита для підписання державами, представленими на Сьомій сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права. Вона підлягає ратифікації, а ратифікаційні грамоти здаються на зберігання Міністерству закордонних справ Нідерландів. Про здачу на зберігання кожної ратифікаційної грамоти складається протокол, завірена копія якого перепроваджується по дипломатичних
 14. Стаття 11
  Ця Конвенція відкрита для підписання державами, представленими на Восьмий сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права. Вона підлягає ратифікації, а ратифікаційні грамоти здаються на зберігання Міністерству закордонних справ Нідерландів. Про здачу на зберігання кожної ратифікаційної грамоти складається протокол, завірена копія якого надсилається по дипломатичних
 15. Контрольні питання і завдання
  1. Поняття міжнародного права. 2. Перерахуйте коло суб'єктів міжнародного права. 3. Як створюються норми міжнародного права? 4. Перерахуйте основні принципи міжнародного права. 5. Що таке міжнародно-правове визнання? 6. Розкрийте зміст інституту правонаступництва. 7. Що таке державна територія? 8. Які проблеми, пов'язані з населенням держави,
 16. Коментар до статті 2.6
  1. Відповідно до ст. 3 Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 62-ФЗ " Про громадянство Російської Федерації ": громадянство Російської Федерації - стійкий правовий зв'язок особи з Російською Федерацією, що виражається в сукупності їх взаємних прав і обов'язків; інше громадянство - громадянство (підданство) іноземної держави; подвійне громадянство - наявність у громадянина РФ громадянства
 17. Стаття 2.6. Адміністративна відповідальність іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб
  1. Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи, які вчинили на території Російської Федерації адміністративні правопорушення, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. 2. Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи, які вчинили адміністративні правопорушення на континентальному шельфі, у виключній
© 2014-2022  yport.inf.ua