Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

6.1. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства

Іноземний громадянин - особа, яка не є громадянином Російської Федерації і має громадянство (підданство) іноземної держави.
Особа без громадянства - особа, яка не є громадянином Російської Федерації і не має доказів наявності громадянства іноземної держави.
Для перебування іноземних громадян та осіб без громадянства на території Російської Федерації існують національний режим і режим найбільшого сприяння.
Іноземні громадяни та особи без громадянства мають Російської Федерації правами і несуть обов'язки нарівні з громадянами Російської Федерації, крім випадків, встановлених федеральним законом або міжнародними договорами РФ (ч. 3 ст. 62 Конституції).
Класифікація іноземних громадян:
1) за строком перебування на території Російської Федерації:
- постійно проживають на території Російської Федерації - іноземні громадяни, які мають дозвіл вид на проживання, виданий органами внутрішніх справ;
- тимчасово перебувають на території Російської Федерації - іноземні громадяни, які перебувають на території Російської Федерації на інших законних підставах;
- наступні через територію Російської Федерації транзитом;
2) за ступенем підпорядкованості юрисдикції РФ:
- громадяни, що володіють дипломатичним імунітетом;
- громадяни, що не володіють дипломатичним імунітетом;
- військовослужбовці іноземних військових частин, екіпажів військових кораблів, літаків військово-повітряних сил (ВПС);
- члени офіційних державних, міжпарламентських, міжурядових делегацій, місій;
- громадяни, службовці в міжнародних організаціях;
- громадяни, які працюють за контрактами з російськими установами, підприємствами, організаціями;
- свідки і інші особи, статус яких визначено міжнародними договорами РФ;
3) по цілях знаходження на території Російської Федерації:
- працівники дипломатичних і консульських установ, міжнародних організацій;
- кореспонденти і журналісти, акредитовані в Російській Федерації;
- викладачі у навчальних закладах;
- особи, що відносяться до іноземної робочої сили, - трудящі емігранти;
- особи, які перебувають на лікуванні та відпочинку, і т. д.
Особливості адміністративно -правового статусу іноземних громадян та осіб без громадянства:
1) не можуть бути прийняті на державну службу, обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов'язані з наявністю громадянства Російської Федерації;
2) не допускаються до діяльності, пов'язаної з державною таємницею;
3) не можуть брати участь у відправленні правосуддя;
4) не володіють ні активними , ні пасивними виборчими правами;
5) не мають права брати участь у референдумі;
6) на них не поширюється військовий обов'язок;
7) не можуть бути членами політичних громадських об'єднань;
8) за ряд правопорушень до відповідальності можуть залучатися тільки іноземні громадяни та особи без громадянства (порушення режиму перебування);
9) тільки до іноземним громадянам та особам без громадянства застосовуються деякі адміністративні стягнення (адміністративне видворення);
10) можуть в'їжджати на територію Російської Федерації за наявності спеціальних дозволів (виняток становлять громадяни Співдружності Незалежних Держав (СНД), з якими укладено угоду про безвізовий порядок в'їзду і виїзду);
11) проживають і здійснюють свою діяльність на підставі спеціальних дозволів;
12) встановлюються обмеження в пересуванні і у виборі місця перебування і проживання (прикордонна зона, спеціальні охоронювані території);
13) територією, відкритою для іноземців, можуть вільно переміщатися за умови повідомлення про це органів внутрішніх справ;
14) можуть набувати цивільна зброя за ліцензією, виданою органами внутрішніх справ, але тільки на підставі клопотань представництв держав, громадянами яких вони є, і за умови вивезення ними зброї з території Російської Федерації - протягом п'яти днів з дня придбання ;
15) за наявності обставин, встановлених законодавством, виїзд з Російської Федерації може бути не дозволено.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.1. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства "
 1. Тема 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
  Тема 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ
 2. Тема 3.3. Суб'єкти адміністративного права
  адміністративного права Суб'єкт адміністративного права - це учасник суспільних відносин, що володіє певними правами і обов'язками, якими він наділений у зв'язку з необхідністю реалізації своїх життєвих потреб. В адміністративному праві його норми реалізуються громадянами, державними органами, громадськими об'єднаннями та іншими, які і є суб'єктами
 3. 4.3. Особливості адміністративно-правового статусу іноземних громадян та осіб без громадянства
  адміністративно-правового статусу зазначених категорій осіб дозволить уникнути непорозумінь і правопорушень як з їхнього боку, так і з боку уповноважених органів виконавчої влади. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства встановлюється Законом України «Про правовий статус іноземців» від 04.02.94 р., іншими законами та підзаконними актами з урахуванням
 4. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
  адміністративної відповідальності, затримання, арешт, обшук, допиті, вчинення стосовно них інших кримінально-процесуальних та адміністративно-процесуальних дій, а також при проведенні оперативно-розшукових заходів стосовно депутатів, членів виборних органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, займаного ними житлового і (або) службового
 5. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  адміністративному арешту, щодо яких обрано запобіжний захід - взяття під варту, щодо яких винесено обвинувальний вирок суду або не пов'язаний з позбавленням волі, або передбачає позбавлення волі, але на день голосування ще не вступив в законну силу. 6. Не можуть реєструватися як кандидатів громадяни РФ, щодо яких набуло чинності рішення
 6. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  адміністративної відповідальності, затримання, арешт, обшук, допиті, вчинення стосовно їх інших кримінально-процесуальних та адміністративно-процесуальних дій, а також при проведенні оперативно-розшукових заходів щодо депутатів, займаного ними житлового і (або) службового приміщення, їх багажу, особистих і службових транспортних засобів, листування, використовуваних ними засобів зв'язку,
 7. § 2. Місцева адміністрація
  адміністративну комісію і т.д. У його веденні загальний, архівний, юридичний відділ. Він здійснює організаційне взаємодія з відділами загсу, нотаріальними установами. Звичайно, цей перелік не дає повного уявлення про всі структурні підрозділи районної адміністрації. Крім того, слід мати на увазі, що районна або міська адміністрація не відгороджується від
 8. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  адміністративних правовідносин. Для розгляду справ у порядку нагляду за протестами на які вступили в законну силу судові акти арбітражних судів у Вищому Арбітражному Суді РФ утворений Президія у складі Голови Вищого Арбітражного Суду РФ, його заступників та голів судових складів Вищого Арбітражного Суду РФ. За рішенням Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ до складу Президії
 9. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  адміністративно-правових відносин, у тих випадках, коли громадяни оспорівать в судовому порядку дії організацій, що порушують їх свободи, права та інтереси. Заява громадянина про оспоріваніі дій організації, її органу або посадової особи може бути прибраний в форму позовної заяви про визнання недійсним акту, що порушує права та охоронювані законом інтереси громадянина, або в
 10. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  адміністративний) прецедент; д) інші форми (джерела) права (зокрема, юридичну доктрину та релігійні догми). Оскільки питання про конкретний спосіб формального закріплення (вираження) права залежить від ряду обставин, в тому числі від конкретно-історичних умов розвитку держави і суспільства, суспільного укладу, приналежності конкретної правової системи до тієї чи іншої правової
© 2014-2022  yport.inf.ua