Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

5.7. Юридичні гарантії адміністративно-правового статусу громадян

Гарантії адміністративно-правового статусу громадян комплекс організаційних, економічних, політичних, ідеологічних і юридичних заходів, що забезпечують реалізацію прав, обов'язків і відповідальності громадян у сфері державного управління. Існують економічні, політичні, ідеологічні (культурно-моральні) і спеціальні юридичні гарантії адміністративно-правового статусу громадян.
Економічні гарантії - стан розвитку економічної сфери суспільства, можливість економічного (матеріально-фінансового) забезпечення реалізації прав і обов'язків громадян, що характеризуються:
- рівнем економічного розвитку суспільства;
- визнанням і захистом так само приватної, державної, муніципальної та іншої форм власності;
- заборонами примусового позасудового відторгнення власності;
- забезпеченням умов для вільного переміщення товарів, послуг;
- підтримкою державою добросовісної конкуренції та обмеженням монополізації та ін
Політичні гарантії - стан розвитку політичної сфери суспільства, стан державної влади , розвиток інститутів демократії, що характеризуються:
- рівнем політичної стабільності в суспільстві;
- ефективністю діяльності органів державної влади;
- створенням умов для реалізації народом влади безпосередньо, а також через органи державної влади та місцевого самоврядування;
- соціалізацією державної влади, її орієнтуванням на створення гідних умов життя громадян;
- наявністю багатопартійності;
- наявністю громадських об'єднань, у тому числі професійних спілок і релігійних об'єднань;
- підтриманням (стимулюванням) політичної активності громадян та ін
Ідеологічні (культурно-моральні) гарантії - визначаються станом духовно-моральної сфери суспільства, рівнем політичної і правової культури, характеризуються:
- рівнем суспільного, в тому числі правового, свідомості громадян, їх переконаності слідувати чинним соціальним нормам;
- станом соціальних норм в суспільстві, їх якістю;
- рівнем громадського порядку та ін
Спеціальні юридичні гарантії - закріплені в законодавстві засоби, а також система державних органів, що забезпечують реалізацію прав, обов'язків і відповідальність громадян у сфері державного управління.
Види спеціальних юридичних гарантій:
1) нормативно-правове закріплення прав, свобод і обов'язків громадян у сфері державного управління;
2) відповідальність органів державного управління, місцевого самоврядування та їх посадових осіб за порушення прав і свобод громадян;
3) наявність юридичних процедур;
4) право громадян на оскарження незаконних дій (рішень) органів управління та їх посадових осіб;
5) право на відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадовими особами;
6) контрольно-наглядова діяльність органів і посадових лип державних органів та місцевого самоврядування;
7) прокурорський нагляд;
8) звернення громадян.
Існують наступні види звернень громадян.
Пропозиція - звернення громадян у письмовій або усній формі, спрямоване на залучення уваги до недосконалості регулювання, організації або діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в тій чи іншій сфері управлінської діяльності з вказівкою на шляхи їх усунення.
Заява - звернення громадянина в письмовій або усній формі з приводу реалізації належних йому прав, свобод чи законного інтересу або що інформує про факт порушення законності (вчинення правопорушення).
Скарга - звернення громадянина в письмовій або усній формі з приводу порушення належних йому прав і свобод діями або рішеннями органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими об'єднаннями та їх посадовими особами.
Клопотання - письмове звернення громадянина до органу державної влади, місцевого самоврядування, установи та підприємства про визнання за ним певного статусу, прав, гарантій, пільг з наданням відповідного документа.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.7. Юридичні гарантії адміністративно-правового статусу громадян "
 1. 5.1. Поняття, елементи, правова основа та види адміністративно-правового статусу громадянина
  юридичне закріплення положення громадянина в суспільстві, комплекс суб'єктивних прав, юридичних обов'язків, гарантій та відповідальності громадян, закріплених адміністративно-правовими нормами. Елементи адміністративно-правового статусу громадян: 1) принципи адміністративно-правового статусу громадян; 2) громадянство; 3) адміністративна правосуб'єктність (право-,
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  юридичній науці судовий прецедент звичайно не вважається джерелом права. Проте в даний час постанови і ухвали Конституційного Суду Російської Федерації відіграють важливу роль у правовому регулюванні місцевого самоврядування в Росії. З їх допомогою вирішуються правові колізії в сфері місцевого самоврядування, викликані прийняттям нормативних правових актів, що суперечать
 3. § 1. Організація місцевого самоврядування в містах федерального значення.
  юридичними особами. Фінансово-економічну основу місцевого самоврядування в місті Москві складають муніципальна власність, майно, що перебуває у власності міста Москви і передане в управління органам місцевого самоврядування, а також інша власність, яка служить задоволенню потреб жителів муніципального освіти. Місцеве самоврядування в Санкт-Петербурзі
 4. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  юридичні) гарантії місцевого самоврядування. У статті 12 Конституції Російської Федерації встановлено, що в Російській Федерації не тільки визнається, але і гарантується місцеве самоврядування. Більш докладно конституційно-правовий статус місцевого самоврядування визначено в главі 8 Конституції Російської Федерації і Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування
 5. § 1. Правотворчі повноваження в сфері місцевого самоврядування
  юридичний журнал. 2001. N 3. С. 32; Гриценко Є.В. Місцеве самоврядування в системі публічного управління федеративної держави. Значення досвіду ФРН для Росії. Іркутськ, 2001. С. 299 - 313. У сферу виняткового ведення Російської Федерації входить регулювання основних фінансово-економічних відносин у муніципальних утвореннях. Згідно п. п. "ж", "о" ст. 71 Конституції РФ до сфери
 6. § 3. Окремі джерела муніципального права
  юридичною силою Конституції РФ (тільки вона безпосередньо втілює державний суверенітет Росії), а отже, і законам РФ про поправки до Конституції РФ, міжнародні договори мають пріоритетом стосовно іншим актам російського законодавства. Згідно ч. 4 ст. 15 Конституції РФ загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Росії є
 7. § 3. Децентралізація та місцеве самоврядування
  юридичної особи до іншої, від держави до місцевому колективу або громадському установі. Таким чином, тут під децентралізацією розуміється переміщення владних повноважень від держави, державних установ недержавним суб'єктам, а під деконцентрації - внутрішньодержавна децентралізація. Якщо скористатися викладеним підходом, то конституційне відокремлення
 8. § 1. Муніципальні вибори, виборче право і виборча система
  юридичного статусу різних його учасників. Виділимо дві групи виборчих інститутів. Перша - етапні інститути, що відповідають за процедуру виборного процесу. Друга - статусні інститути, що відповідають за визначення правосуб'єктності учасників виборного процесу. Оскільки вибори - це сукупність як би нанизаних на одну нитку послідовних організаційно-правових дій, етапів,
 9. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  юридично значущий факт проживання громадянина на території конкретного муніципального освіти визначається як факт його постійного або переважного проживання на цій території. Даний факт засвідчується в ході його державної реєстрації і закріплюється відміткою в паспорті про реєстрацію за місцем проживання або в свідоцтві про реєстрацію за місцем проживання. Законодавець
 10. § 3. Освіта та організація діяльності виборчих комісій
  юридичної особи. Територіальні комісії та виборчі комісії муніципальних утворень можуть наділятися такими правами. Безпосередньо за підготовку та проведення муніципальних виборів відповідають виборчі комісії муніципальних утворень (муніципальні комісії), окружні, дільничні комісії. При проведенні муніципальних виборів кожна попередня з них є вищестоящої
© 2014-2022  yport.inf.ua