Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

5.6. Адміністративна відповідальність громадян

Адміністративна відповідальність громадян це обов'язок громадян в силу норм права зазнати негативні правоограничения особистого, матеріального чи організаційного характеру за вчинення адміністративного правопорушення.
Для притягнення до адміністративної відповідальності громадянин повинен мати адміністративної деліктоздатність.
Адміністративна деліктоздатність громадянина - здатність громадянина в силу норм права нести відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення.
Умови адміністративної деликтоспособности громадянина:
1) досягнення встановленого законом віку (16 років);
2) осудність - нормальний стан психічної сфери людини, що виражається у здатності віддавати звіт у своїх діях і керувати ними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.6. Адміністративна відповідальність громадян "
 1. § 3. Договір будівельного підряду
  адміністративно-правові передумови договірних відносин у даній області. І зараз, щоб реально приступити до будівництва того чи іншого об'єкта, необхідно отримати дозволи та погодження цілого ряду уповноважених державних органів. Інвестор (замовник) зазвичай ухвалює рішення про початок будівництва на основі підготовленого за його завданням техніко-економічного
 2. 5.1. Поняття, елементи, правова основа та види адміністративно-правового статусу громадянина
  адміністративно-правовими нормами. Елементи адміністративно-правового статусу громадян: 1) принципи адміністративно-правового статусу громадян; 2) громадянство; 3) адміністративна правосуб'єктність (право-, дієздатність) громадян; 4) права і обов'язки громадян у сфері державного управління; 5) адміністративна відповідальність громадян; 6) юридичні
 3. 20.2. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні проступки
  адміністративні проступки притаманні всі характерні риси адміністративного процесу, взагалі, та адміністративно-юрисдикційного процесу, зокрема. Однак можна виділити також ряд особливостей провадження у справах про адміністративні проступки. Насамперед, воно виникає тільки у зв'язку з вчиненням чи ймовірним вчиненням адміністративного проступку. Далі дане виробництво
 4. ВСТУП
  адміністративної реформи, визначення відповідальності кожного органу влади та органу місцевого самоврядування за належне виконання покладених повноважень. Як зазначав А.Ф. Ноздрачов, проведені в країні реформи - це відображення критичного погляду на існуючий порядок взаємовідносин державного апарату з громадянським суспільством. Досягнення основної мети цих реформ - підвищення
 5. § 3. Джерела муніципального права.
  Адміністративно-територіальних утворень та ін Серед актів федеральних органів державної влади особливе значення мають рішення судових органів. У російській юридичній науці судовий прецедент звичайно не вважається джерелом права. Проте в даний час постанови і ухвали Конституційного Суду Російської Федерації відіграють важливу роль у правовому регулюванні місцевого
 6. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  адміністративну відповідальність згідно з федеральними законами і (або) законами суб'єктів Російської Федерації (ч. 3 ст. 7). Слід зазначити, що в даний час Кодекс України про адміністративні правопорушення не передбачає адміністративної відповідальності за невиконання рішень органів місцевого самоврядування. Тому така адміністративна відповідальність
 7. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
  адміністративної відповідальності, затримання, арешт, обшук, допиті, вчинення стосовно них інших кримінально-процесуальних та адміністративно-процесуальних дій, а також при проведенні оперативно-розшукових заходів стосовно депутатів, членів виборних органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, займаного ними житлового і (або) службового
 8. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  адміністративне законодавство. До складу адміністративного законодавства входить і законодавство про адміністративні правопорушення. Конституцією Російської Федерації (ч. 2 ст. 76) встановлено, що з предметів спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації видаються федеральні закони і прийняті відповідно до них закони та інші нормативні акти
 9. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  адміністративного характеру. Органам місцевого самоврядування встановлюється обсяг повноважень саме по контролю, а не з нагляду, який, по-перше, необхідний для належного вирішення питань місцевого значення, а по-друге, для здійснення переданих окремих державних повноважень. Наприклад, при здійсненні контролю за використанням і схоронністю муніципального житлового фонду,
 10. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  адміністративному праву - зобов'язує, цивільному праву - дозволительного. Стосовно до способу завдання самих правових режимів виділяють методи імперативного регулювання (одностороннє завдання суб'єктом правотворчості правил поведінки для учасників суспільних відносин) і диспозитивного регулювання (надання учасникам громадських відносин можливості правового
© 2014-2022  yport.inf.ua