Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 413. Незаконні страйки

1. Коментована стаття заснована на положенні, закріпленому в ч. 3 ст. 55 Конституції, де йдеться про те, що права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені федеральним законом тільки в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави.
2. У розвиток вказаного положення Конституції ч. 1 аналізованої статті наводить перелік випадків, коли вводиться заборона на страйки.
Даний перелік може бути розширений тільки федеральними законами. Так, наприклад:
- відповідно до Федеральним конституційним законом від 30.01.2002 N 1-ФКЗ "Про військовому становищі" (в ред. Від 28.12.2010) * (589) на підставі указів Президента РФ на території, на якій введено військовий стан, в числі іншого встановлюється заборона страйків і інших способів призупинення або припинення діяльності організацій;
- аналогічні заходи передбачені в разі введення надзвичайного стану на підставі ст. 11 Федерального конституційного закону від 30.05.2001 N 3-ФКЗ "Про надзвичайний стан" (в ред. Від 07.03.2005) * (590);
- відповідно до п. 3 ст. 7 Федерального закону від 27.05.1998 N 76-ФЗ "Про статус військовослужбовців" військовослужбовцям заборонено брати участь у страйках;
- заборонені страйки співробітників федеральної фельд'єгерського зв'язку (ст. 9 Федерального закону від 17.12.1994 N 67 -ФЗ "Про федеральної фельд'єгерського зв'язку" (в ред. від 02.03.2007) * (591);
- заборонено проведення страйків авіаційним персоналом цивільної авіації, що здійснює обслуговування (управління) повітряного руху, на підставі ст. 52 Повітряного кодексу Російської Федерації від 19.03.1997 N 60-ФЗ (в ред. від 05.04.2011) * (592) і ряді інших федеральних законів.
Встановлені в законодавстві обмеження не означають, що у працівників організацій, перерахованих вище, немає можливості захистити свої права в рамках виниклого колективного спору. Вони можуть застосувати інші способи його дозволу. Так, крім участі в примирних процедурах, вони вправі звернутися в Уряд РФ.
3. У ч. 3 коментованої статті вказується, що страйк за наявності колективного трудового спору є незаконною, якщо вона оголошена без дотримання строків, процедур і вимог, передбачених у ТК.
Визнання страйку незаконним провадиться рішенням верховного суду республіки, краю, обласним судом, судами міст Москви і Санкт-Петербурга, автономної області, автономного округу. Таке рішення суд приймає за заявою роботодавця або прокурора і доводить до органу, який очолює страйк. Останній зобов'язаний негайно проінформувати про рішення суду учасників страйку.
Відповідно до п. 59 постанови Пленуму ВС РФ від 17.03.2004 N 2 страйк може бути визнана незаконною, якщо в ході судового розгляду буде встановлено, що були обмеження для реалізації права на страйк, встановлені федеральним законом (наприклад, вона проведена в порушення ч. 1 ст. 413 ТК, що передбачає випадки, коли страйк не допускається), або вона проведена з порушенням термінів, процедур і вимог, встановлених ТК, зокрема, не були проведені примирні процедури до оголошення страйку (ст. 401-404 ТК); рішення про проведення страйку прийнято за відсутності необхідного кворуму (ч. 3 ст. 410 ТК) або за це рішення проголосувало менше половини працівників, присутніх на зборах (конференції), або за його твердження (при неможливості проведення зборів, скликання конференції) представницький орган працівників зібрав недостатня кількість підписів працівників (ч. 5 ст. 410 ТК), не був забезпечений мінімум необхідних робіт (послуг) в організації, філіях, представництвах чи інших відокремлених структурних підрозділах організації, а також у індивідуального підприємця, діяльність яких пов'язана з безпекою людей, забезпеченням їх здоров'я і життєво важливих інтересів суспільства (ч. 3-8 ст. 412 ТК); роботодавець не був попереджений у письмовій формі не пізніше ніж за 10 календарних днів про початок майбутньої страйку (ч. 8 ст. 410 ТК).
4. Частини 4-7 коментованої статті докладно регламентують порядок оголошення незаконними, припинення та тимчасового зупинення страйків судами. Суперечки з приводу законності страйків розглядаються з дотриманням процесуальних норм, встановлених для індивідуальних трудових спорів.
5. У ч. 5 коментованої статті вказується на обов'язок органу, який очолює страйк, проінформувати працівників про рішення суду про визнання страйку незаконним. Видається, що порушення цього обов'язку органом, який очолює страйк, нічого очікувати бути підставою для звільнення від відповідальності окремих учасників страйку за подальше її проведення.
6. Частина 8 коментованої статті вказує на право Уряду РФ призупинити страйк до вирішення питання про її законність відповідним судом у випадках, що мають особливе значення для забезпечення життєво важливих інтересів Російської Федерації. У законі не роз'яснюється, що слід розуміти під такими життєво важливими інтересами.
7. У ст. 20.26 КоАП передбачена відповідальність за самовільне припинення роботи або залишення місця роботи як засіб вирішення колективного або індивідуального трудового спору особою, що забезпечує безпеку відповідного виду діяльності для населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 413. Незаконні страйки"
 1. Стаття 417. Відповідальність працівників за незаконні страйки
  413 ТК рішення суду про визнання страйку незаконним, що вступило в законну силу, підлягає негайному виконанню. Працівники зобов'язані приступити до роботи не пізніше наступного робочого дня після вручення копії рішення суду органу, очолює страйк. У цьому випадку можна говорити про використання механізму примусу до роботи. Страйк, визнана в установленому порядку незаконної,
 2. Стаття 415. Заборона локауту
  стаття забороняє звільнення працівників у зв'язку з їх участю в колективному трудовому спорі або у страйку. По суті , це означає, що будь-яке звільнення з ініціативи роботодавця в період колективного трудового спору може бути перевірено на предмет наявності (відсутності) зв'язку з участю працівників у спорі або страйку. 3. Якщо локаут таки мав місце, працівники можуть звернутися до суду з
 3. Стаття 5.34. Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку
  страйку - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (в ред . Федерального закону від 22.06.2007 N
 4. Стаття 5.34. Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку
  страйку - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 5. Коментар до статті 5.40
  страйк являє собою спосіб вирішення колективного трудового спору. Згідно ст. 13 Федерального закону від 23 листопада 1995 р. N 175 -ФЗ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів", якщо примирні процедури не привели до розв'язання колективного трудового спору або роботодавець ухиляється від примирних процедур, не виконує угоду, досягнуту в ході вирішення
 6. Стаття 409. Право на страйк
  413 ТК. 3. Конституція закріплює положення, відповідно до якого права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені федеральним законом тільки в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави (ст. 55). Відповідно до цих
 7. Стаття 5.40. Примушування до участі або до відмови від участі у страйку
  страйку шляхом насильства чи погроз застосування насильства або з використанням залежного становища примушуємо - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 8. Стаття 410. Оголошення страйку
  страйку приймається двома способами: 1) безпосередньо працівниками на своїх загальних зборах (конференції). Пропозиція про проведення страйку виноситься на збори (конференцію) представницьким органом працівників, раніше уповноваженим на участь у колективному трудовому спорі. У такому вигляді здійснюється прийняття рішення про проведення страйку на рівні організації та її відокремленого
 9. Стаття 5.40. Примушування до участі або до відмови від участі у страйку
  страйку шляхом насильства чи погроз застосування насильства або з використанням залежного становища примушуємо - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати
 10. Стаття 411. Орган, який очолює страйк
  страйку і виконує обов'язки, передбачені ст. 412 ТК. 2. Орган , очолює страйк, має широким колом повноважень для продовження пошуку взаємоприйнятного вирішення колективного трудового спору. Він може скликати збори (конференції) працівників для прийняття принципових рішень, наприклад про дострокове припинення страйку, про організацію виконання мінімуму необхідних
 11. Коментар до статті 5.34
  413 Трудового кодексу РФ. Відповідно до ст. 415 Трудового кодексу РФ в процесі врегулювання колективного трудового спору, включаючи проведення страйку, забороняється локаут - звільнення працівників з ініціативи роботодавця у зв'язку з їх участю в колективному трудовому спорі або у страйку. 4. Страйк являє собою усвідомлену, добровільну акцію працівника, його примус до
 12. Стаття 414. Гарантії і правове становище працівників у зв'язку з проведенням страйку
  стаття передбачає гарантії не тільки для страйкуючих, а й для працівників, які у зв'язку із страйком не мають можливості виконувати свою роботу і зберегти заробіток в повному розмірі. Зазначена ситуація кваліфікується як простій не з вини працівника. Роботодавець вправі переводити працівників, що не беруть участь у страйку, на іншу роботу з дотриманням правил ст. 72.2 ТК. У тому випадку,
© 2014-2022  yport.inf.ua