Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 431. Тлумачення договору


При тлумаченні умов договору судом береться до уваги буквальне значення містяться в ньому слів і виразів. Буквальне значення умови договору у випадку його неясності встановлюється шляхом співставлення з іншими умовами та змістом договору в цілому.
Якщо правила, що містяться в частині першій цієї статті, не дозволяють визначити зміст договору, повинна бути з'ясована дійсна загальна воля сторін з урахуванням мети договору. При цьому беруться до уваги всі відповідні обставини, включаючи попередні договору переговори і листування, практику, усталену у взаємних відносинах сторін, звичаї ділового обороту, подальша поведінка сторін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 431. Тлумачення договору "
 1. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  тлумаченню. При будь-якому варіанті поняття "жителі муніципального освіти" та "корпус виборців муніципального освіти" не збігаються - корпус виборців у чисельному відношенні завжди буде вже, ніж сукупність місцевих жителів. Однак принцип загального виборчого права націлює на залучення до виборів найбільш діяльної частини місцевого населення. Для розкриття змісту названого
 2. § 4. Страхування
  тлумачення умов договору, що мають неоднозначний зміст, на свою користь. Крім того, якщо договір страхування буде укладено за відсутності відповідей страхувальника на будь-які питання страховика, то страховик позбавляється можливості згодом вимагати розірвання договору або визнання його недійсним на тій підставі, що відповідні обставини не були повідомлені страхувальником (ст.
 3. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2 . [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 4. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  431 Ріва кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків фізичними особами (ст. 198) і юридичними особами (ст. 199). Як суб'єктів складу злочину за ст. 199 КК РФ виступають керівники юридичних осіб . Адміністративна відповідальність платників за порушення податкового законодавства зосереджена в даний час в Законі «Про державну податкову службу
 5. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 6. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  тлумачити як невідповідність статуту муніципального освіти Федеральному закону. І дана позиція Федерального закону загалом і в цілому цілком виправдана: вивчення норм Конституції, що регламентують місцеве самоврядування , дозволяє зробити висновок про те, що норми федеральної Конституції не містять положень, що закріплюють самостійність населення або органів місцевого самоврядування в
 7. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила
 8. § 5. Умовні угоди
  тлумачення волі сторін. Через тлумачення слід також вирішувати, чи може потестатівное умова виконуватися тільки названим в угоді або ж і іншою особою (наприклад, представником або спадкоємцем названого в угоді особи). Якщо продавець за умовною купівлі-продажу, дія якого обумовлено в якості умови, поступається свою умовну вимога, то фактор не може вчинити необхідне для
 9. § 2. Позов про витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)
  тлумачення закону позбавляє сумлінних відплатних набувачів, які стали власниками майна, права дарувати майно, передавати його у спадок і т.д., тобто вводить не засновані на законі обмеження права власності. Прихильники цієї точки зору не враховують того, що правило ч. 2 ст. 302 ГК розраховано на випадки, коли відчужувач НЕ управомочен на відчуження речі. Якщо ж сам
 10. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  тлумачення умов договору на користь боржника. Крім того, при добровільному виконанні боржник не повинен бути поставлений в гірші умови порівняно з виконанням примусовим, яке здійснювалося б саме в цьому місці * (1232). З наведеного загального правила ЦК встановлює ряд вилучень. Так, місцем виконання зобов'язання з передачі нерухомого майна вважається місце знаходження
© 2014-2022  yport.inf.ua