Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60.16. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до примусових робіт

1. Рішення про застосування до засуджених до примусових робіт передбачених статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення виноситься в письмовій формі.
2. При застосуванні заходів стягнення до засудженого до примусових робіт, передбачених статтею 60.14 справжнього Кодек-са, враховуються обставини вчинення порушення, особистість і його попереднє поведінку. Накладається стягнення має відпо-вовать тяжкості і характеру вчиненого порушення. Стягнення накладається не пізніше 10 діб з дня виявлення порушення, а якщо у зв'язку з порушенням проводилася перевірка - з дня її закінчення, але не пізніше 30 діб з дня вчинення порушення. Стягнення ис-полняется негайно, а в разі хвороби засудженого, виїзду за межі виправного центру або в інших виняткових випадках - не пізніше 30 діб з дня його накладення.
3. Перевірка у зв'язку з порушенням засудженим до примусових робіт порядку та умов відбування примусових робіт проводиться за рішенням начальника виправного центру у разі, якщо наявних відомостей недостатньо для прийняття рішення про накладення стягнення.
4. У разі порушення засудженим до примусових робіт порядку та умов відбування примусових робіт він може бути посаджу в приміщення для порушників до вирішення питання про застосування до нього заходів стягнення, але не більше ніж на 24 години.
5. Якщо протягом року з дня відбуття стягнення засуджений до примусових робіт не буде піддано новому стягненню, він вважається не мав стягнення.
6. Правом застосування передбачених статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення користується в пів-му обсязі начальник виправного центру або особа, яка його заміщає.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60.16. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до примусових робіт "
 1. Стаття 60.12. Виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до примусових робіт проводиться з урахуванням індивідуальних особливостей особи і обставин вчинених ними
 2. Стаття 71. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених до арешту
  порядок відбування покарання до них можуть застосовуватися заходи стягнення у вигляді догани (в усній або письмовій формі) або проштовхування у штрафний ізолятор на строк до 10 діб. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених регулюється ст. ст. 114 і 117 ДВК
 3. Стаття 60.11. Обов'язки адміністрації исправи-тельного центру
  статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходи заохочення і стягнення; веде роботу з підготовки засуджених до примусових робіт до звільнення. 2. Порядок виконання обов'язків, зазначених у частині першій цієї статті, визначається цим Кодексом, а також нормативними правовими актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації
 4. Стаття 153. Заходи заохочення і стягнення, применяе-мі до засуджених військовослужбовців
  застосування заходів заохочення і стягнення користуються військовий комендант і начальник гарнізону. 4. Правом застосування заходів заохочення у вигляді заліку часу відбування арешту в загальний строк військової служби користується началь-ник
 5. Стаття 60.13. Заходи заохочення, що застосовуються до осуж-денним до примусових робіт
  заходи заохочення: а) подяка; б) дострокове зняття раніше накладеного стягнення; в) надання можливості виїзду за межі виправного центру в межах муніципального освіти, на терито-рії якого він розташований, у вихідні та святкові
 6. Стаття 114. Порядок застосування заходів заохочення до засуджених до позбавлення волі
  застосовано заохочення тільки у вигляді дострокового зняття раніше накладеного стягнення. (Частина четверта введена Федеральним законом від 11.06.2003 N
 7. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  застосуванні до них заходів заохочення і стягнення. 3. Розпорядком дня виправної установи можуть бути передбачені виховні заходи, участь у яких обов'яз-ково для засуджених. 4. Виховна робота із засудженими проводиться з урахуванням індивідуальних особливостей особи і характеру засуджених та обставин вчинених ними
 8. Стаття 59. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі
  застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених до покарання у вигляді обмеження волі. Насамперед у цій нормі закладено положення про форму застосування заходів заохочення і стягнення . Згідно з цим положенням у всіх без винятку випадках рішення про застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення виноситься виключно у письмовій формі. Порушення цього правила тягне за собою
 9. Стаття 60.14. Заходи стягнення, що застосовуються до осуж-денним до примусових робіт
  заходи стягнення: а) догану; б) скасування права проживання поза гуртожитку; в) оселення в приміщення для порушників на строк до 15
 10. Стаття 153. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців
  порядок дня і т.д. Іншими словами, військовослужбовець має статус і засудженого. Тому, як і щодо засуджених інших категорій, кримінально-виконавчий закон передбачає можливість стимулювання позитивного поведінки засудженого військовослужбовця та застосування до нього заходів стягнення при порушенні порядку та умов відбування покарання. 2. При цьому Закон встановлює конкретні заходи
 11. Стаття 169. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення
  порядок застосування й обліку зазначених заходів визначаються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації дер-жавної політики, нормативно-правового регулювання у галузі оборони, відповідно до вимог військових статутів. (В ред. Федерального закону від 08.11.2008 N
 12. Стаття 134. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
  застосування заходів заохочення до неповнолітнім засудженим такі ж, як і для дорослих засуджених: хорошу поведінку, сумлінне ставлення до праці та навчання, активну участь у роботі самодіяльних організацій засуджених та у виховних заходах. У виховних колоніях до засуджених можуть застосовуватися всі заходи заохочення, передбачені ч. 1 ст. 113 ДВК РФ (природно, крім збільшення
 13. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  застосуванні заходів заохочення і стягнення. Однією з підстав застосування заходів заохочення є активна участь засудженого у виховних заходах (ч. 1 ст. 113 ДВК РФ). Розпорядком дня можуть бути передбачені заходи, участь в яких для засуджених обов'язково, тобто неучасть у них може розглядатися як порушення вимог режиму. 3. Виховна робота повинна проводитися з
 14. Стаття 138. Посадові особи виховної колонії, які застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених
  застосування заходів заохочення і стягнення в повному обсязі користуються начальники виховних колоній або особи, що їх заміняють. 2. Начальники загонів мають право застосовувати такі заходи заохочення: а) подяка; б) дозвіл додатково витрачати гроші на купівлю продуктів харчування і предметів першої необхідності; в) втратив чинність. - Федеральний закон від 01.12.2007 N 299-ФЗ; г) дострокове
 15. Стаття 169. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення
  порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених військовослужбовців і права відповідних посадових осіб. У коментованій статті міститься лише загальне положення про те, що права командирів дисциплінарних військових частин щодо застосування заходів заохочення і стягнення, порядок застосування й обліку зазначених заходів визначаються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з
 16. Стаття 119. Посадові особи виправних установ, які застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених до позбавлення волі
  застосування перелічених у ст. ст. 113 і 115 ДВК РФ заходів заохочення і стягнення в повному обсязі користуються начальники виправних установ або особи, що їх заміняють. Можна відзначити, що раніше таке право мали і всі вищестоящі начальники (ст. 55 ВТК РРФСР), тобто особи, які не відносяться до персоналу виправного закладу. У суді були оскаржені повноваження начальника установи вирішувати питання про
 17. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  мере, встановленому вироком су-так, а також утримання для відшкодування витрат за їх змісту відповідно до статті 60.5 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими до примусових робіт витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому Федеральним законом від 2 жовтня 2007 року N 229-ФЗ "Про виконавче виробництві".
 18. Стаття 114. Порядок застосування заходів заохочення до засуджених до позбавлення волі
  порядок дострокового зняття стягнень, передбачених ч. 2 ст. 115 ДВК РФ для відбувають покарання в колоніях-поселеннях, - скасування права проживання поза гуртожитки і заборона виходу за межі гуртожитку у вільний від роботи час на строк до 30 днів. 4. До засудженому, мають незняту або непогашену стягнення, може бути застосоване заохочення тільки у вигляді дострокового зняття раніше накладеного
 19. Стаття 138. Посадові особи виховної колонії, які застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених
  заходи заохочення і стягнення в повному обсязі може тільки начальник виховної колонії або особа, яка його заміщає. 2. Начальники загонів мають право застосовувати такі заходи заохочення, як подяка, дозвіл додатково витрачати гроші на купівлю продуктів харчування і предметів першої необхідності і дострокове зняття стягнення, раніше накладеного начальником загону. Вони мають право
 20. Стаття 135. Особливості застосування заходів заохочення до засуджених до позбавлення волі у виховних колоніях
  застосовано заохочення тільки у вигляді дострокового зняття раніше накладеного стягнення. Тому спочатку має бути знята раніше накладене стягнення у вигляді поміщення в дисциплінарний ізолятор, а потім вже застосована така міра заохочення, як достроковий переклад із строгих умов відбування покарання в
© 2014-2022  yport.inf.ua