Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.П. Галоганов. Науково-практичний коментар до Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" (постатейний), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 23. Адвокатське бюро

1. Коментована стаття передбачає можливість створення такої форми, як адвокатське бюро. У даній статті встановлюється, що два і більше адвоката мають право визначити адвокатське бюро. До відносин, що виникають у зв'язку з установою та діяльністю адвокатського бюро, застосовуються правила ст. 22 коментованого Закону, якщо інше не передбачено цією статтею.
Об'єднуючись в адвокатське бюро з метою надання особам кваліфікованої юридичної допомоги, адвокати-партнери повинні пам'ятати про те, що забезпечення діяльності адвокатського бюро повністю лягає на їхні плечі.
2. Стаття 22 коментованого Закону визнає колегію адвокатів юридичною особою. Отже, строго дотримуючись відсилання, можемо сказати, що адвокатське бюро також є юридичною особою. Але, на жаль, далі в тексті коментованої статті прямо не говориться про те, що адвокатське бюро має подібним властивістю. Так чи є адвокатське бюро юридичною особою? Досліджуємо зміст даної статті. У ній говориться, що адвокати, котрі заснували адвокатське бюро, укладають між собою партнерський договір в простій письмовій формі. За партнерським договором адвокати-партнери зобов'язуються з'єднати свої зусилля для надання юридичної допомоги від імені всіх партнерів. Чи можливе створення юридичної особи на основі тільки договору без реєстрації статуту? Так, форма повного товариства передбачає можливість створення юридичної особи на основі договору між товаришами, або, в даній термінології, партнерами.
3. Партнерський договір не може ставитися до установчих документів адвокатського бюро, що підтверджується нормою п. 3 ст. 23 коментованого Закону, в якій говориться: "Партнерський договір є документом, який містить конфіденційну інформацію, і не надається для державної реєстрації адвокатського бюро". Не варто вважати його різновидом договору простого товариства. Безумовно, формулювання "поєднати зусилля адвокатів-партнерів" і "з'єднати свої внески", "спільно діяти" мають схоже значення, проте юридична природа партнерського договору інша.
Партнерський договір - унікальний інструмент в руках адвокатів-партнерів, який спрямований виключно на регулювання правовідносин, що виникають у процесі здійснення адвокатської діяльності. Даний договір дозволяє вирішити питання, які залишилися за рамками правової регламентації нормативних правових актів і установчих документів адвокатського бюро. До них відноситься і питання розподілу збитків і прибутку всередині бюро. Система розподілу збитків і прибутку є одним з головних відмінностей адвокатського бюро від інших форм адвокатських об'єднань. Інші форми адвокатських утворень не засновані на партнерських відносинах і такої системи не мають.
4-5. Дана частина коментованої статті говорить, що в партнерському договорі вказуються термін дії партнерського договору, порядок прийняття партнерами рішень, порядок обрання керуючого партнера і його компетенція, інші істотні умови.
Ведення спільних справ адвокатського бюро здійснює керуючий партнер, якщо інше не встановлено партнерським договором. Угода про надання юридичної допомоги з довірителем укладає керуючий чи іншій партнер від імені всіх партнерів на підставі виданих ними доручень. У дорученнях вказуються всі обмеження компетенції партнера, укладає угоди та угоди з довірителями та третіми особами. Зазначені обмеження доводяться до відома довірителів і третіх осіб.
Керуючий партнер за загальним правилом, встановленим у ч. 5 коментованої статті, веде спільні справи адвокатського бюро. Угода про надання юридичної допомоги з довірителем укладає керуючий чи іншій партнер від імені всіх партнерів на підставі виданих ними доручень. У дорученнях вказуються всі обмеження компетенції партнера, укладає угоди та угоди з довірителями та третіми особами. Зазначені обмеження доводяться до відома довірителів і третіх осіб.
6. Партнерський договір припиняється з трьох підстав: закінчення терміну його дії; припинення або призупинення статусу адвоката, що є одним з партнерів, якщо партнерським договором не передбачено збереження договору у відносинах між іншими партнерами; розірвання партнерського договору на вимогу одного з партнерів, якщо партнерським договором не передбачено збереження договору у відносинах між іншими партнерами.
7. З моменту припинення партнерського договору його учасники несуть солідарну відповідальність за невиконаним загальних зобов'язань щодо довірителів і третіх осіб. При виході з партнерського договору одного з партнерів він зобов'язаний передати керуючому партнеру провадження у всіх справах, за якими надавав юридичну допомогу. Адвокат, який вийшов з партнерського договору, відповідає перед довірителями та третіми особами за спільними зобов'язаннями, які виникли в період його участі в партнерському договорі.
8. Адвокатське бюро не може бути перетворено в комерційну або будь-яку іншу некомерційну організацію, за винятком перетворення адвокатського бюро в колегію адвокатів. Якщо це неточне формулювання законодавця і партнерство є договірним об'єднанням без утворення юридичної особи, то залишився єдиний партнер повинен перетворитися в юридичну особу - колегію адвокатів. Але для цього має бути, принаймні, два адвоката. Закон, мабуть, це має на увазі, але не встановлює.
І виникає питання: чому залишився партнер не може заснувати адвокатський кабінет, чому передбачена тільки одна форма перетворення? А, якщо він не побажає ввійти в колегію, його потрібно виключати з членів адвокатської палати? Або закон знову увазі, але не регламентує такої можливості?
9. Адвокати, які заснували адвокатське бюро, укладають між собою партнерський договір в простій письмовій формі. За партнерським договором адвокати-партнери зобов'язуються з'єднати свої зусилля для надання юридичної допомоги від імені всіх партнерів.
Механізм розподілу збитків і прибутку має велике значення для здійснення адвокатської діяльності: він дозволяє не тільки забезпечувати функціонування адвокатського бюро, але й вирішувати питання, що виникають у адвокатів-партнерів з приводу зобов'язань відшкодовувати збитки в разі невиконання або неналежного виконання договорів, а також при виході адвоката з адвокатського бюро або припинення його діяльності.
10. Ніщо в положеннях коментованої статті не може розглядатися як обмеження незалежності адвоката при виконанні ним доручення довірителя, а також його особистої професійної відповідальності перед останнім. Іншими словами, будь-яке обмеження незалежності адвоката, що суперечить нормам коментованого Закону, незаконно.
11. Адвокатське бюро не може бути перетворено в комерційну або будь-яку іншу некомерційну організацію, за винятком перетворення адвокатського бюро в колегію адвокатів.
12. Після припинення партнерського договору адвокати зобов'язані укласти новий партнерський договір. Якщо такий не укладений протягом місяця з дня припинення дії колишнього договору, то адвокатське бюро має бути перетворено в колегію адвокатів чи ліквідовано. А що в цьому випадку ліквідувати, якщо договірне партнерство розпалося? Або під ліквідацією розуміється лише оформлювальна процедура, констатуюча розпад партнерства? Але виникає питання: як можна ліквідувати це утворення, якщо воно не є юридичною особою? Можна тільки констатувати факт розпаду і внести запис про це в реєстраційні документи. Якщо так, то це теж нонсенс: вперше введена державна реєстрація суб'єктів спільної діяльності без утворення юридичної особи. І як можна реорганізувати суб'єкт, що не пройшов державну реєстрацію?
Далі у зазначеній статті йдеться про те, що з моменту припинення партнерського договору і до моменту перетворення адвокатського бюро в колегію адвокатів або укладення нового партнерського договору адвокати не має права укладати угоди про надання юридичної допомоги, хоча свого адвокатського статусу такі адвокати в цей період не втрачають. Чи не обмежує це їх адвокатські права?
Законодавець не вказав конкретно, чи є адвокатське бюро юридичною особою, на відміну від прямої вказівки на інші форми адвокатських утворень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 23. Адвокатське бюро "
 1. Грудцине Л.Ю.. Адвокатське право. Навчально-практичний посібник, 2009
  адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації ". В основу навчального посібника покладено новітнє законодавство про адвокатуру, детально і кваліфіковано розглянуті питання історії російської адвокатури, принципи її діяльності, організаційно-правові вимоги, роль адвокатури в громадянському суспільстві, а також питання адвокатської етики; прокоментовані нормативні правові
 2. 53. Адвокатура
  адвокатською діяльністю. Діяльність адвокатури в РФ регулюється Федеральним законом від 31 травня 2002 р. № 63-ФЗ «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації». Під адвокатською діяльністю розуміється кваліфікована юридична допомога, що надається на професійній основі особами, які мають статус адвоката, фізичним і юридичним особам з метою захисту їх прав, свобод і
 3. 78. Адвокатура
  адвокатську діяльність. Адвокат є незалежним радником з правових питань, він не має права займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком наукової, викладацької та іншої творчої діяльності. Адвокатської діяльністю є кваліфікована юридична допомога, що надається на професійній основі особами, які отримали статус адвоката в порядку, встановленому ФЗ,
 4. А.П. Галоганов. Науково-практичний коментар до Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" (постатейний), 2012

 5. § 5.1. Поняття і принципи організації адвокатських палат
  адвокатської діяльності, і дотриманням адвокатами кодексу професійної етики адвоката. Адвокатська палата є юридичною особою, має самостійний баланс, відкриває розрахунковий та інші рахунки в банках відповідно до законодавства Російської Федерації, а також має печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, містить вказівку на суб'єкт Російської Федерації, на
 6. Стаття 30. Збори (конференція) адвокатів
  адвокатської палати суб'єкта Російської Федерації є збори адвокатів. Якщо чисельність адвокатської палати перевищує 300 осіб, вищим органом адвокатської палати є конференція адвокатів . Збори (конференція) адвокатів скликається не рідше одного разу на рік. Збори (конференція) адвокатів вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше двох третин членів
 7. Глава 9. Адвокатська етика
  Глава 9. Адвокатська
 8. Коментар до статті 25.5
  адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації "адвокатом є особа, яка отримала в установленому зазначеним Федеральним законом порядку статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокат є незалежним радником з правових питань. Адвокат не має права займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком наукової, викладацької та іншої
 9. Глава 4. Організація адвокатської діяльності та адвокатури
  адвокатську діяльність і
 10. Глава 1. Адвокатське право як наука і навчальна дисципліна
  Глава 1. Адвокатське право як наука і навчальна
© 2014-2022  yport.inf.ua