Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 48. Дія угоди

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Угода набуває чинності з дня його підписання сторонами або з дня, встановленого угодою .
Термін дії угоди визначається сторонами, але не може перевищувати трьох років. Сторони мають право один раз продовжити дію угоди на термін не більше трьох років.
Угода діє відносно:
всіх роботодавців, є членами об'єднання роботодавців, що уклав угоду. Припинення членства в обсягів по-діненія роботодавців не звільняє роботодавця від виконання угоди, укладеної в період його членства. Роботодавець, який вступив в об'єднання роботодавців в період дії угоди, зобов'язаний виконувати зобов'язання, передбачені цим злагоди-рішенням;
роботодавців, які не є членами об'єднання роботодавців, що уклав угоду, які уповноважили вказане об'єднання від їхнього імені брати участь у колективних переговорах і укласти угоду або приєдналися до угоди після його укладення;
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в межах взятих ними на себе зобов'язань.
Відносно роботодавців - федеральних державних установ, державних установ суб'єктів Російської Фе-ської Федерації, муніципальних установ та інших організацій, що фінансуються з відповідних бюджетів, угода діє також у випадку, коли вона укладена від їх імені відповідним органом державної влади або органом місцевого самоврядування (стаття 34 цього Кодексу).
Угода діє стосовно всіх працівників, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, зазначеними в частинах третій та четвертій цієї статті.
У тих випадках, коли стосовно працівників діє одночасно декілька угод, застосовуються умови угод, найбільш сприятливі для працівників.
За пропозицією сторін укладеного на федеральному рівні галузевої угоди керівник федерального органу виконавчої-чої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці, має право після опублікування угоди запропонувати роботодавцям, які не які брали участь в укладенні даної угоди, приєднатися до цієї угоди. Зазначена пропозиція підлягає офіційному опублікуванню і повинно містити відомості про реєстрацію угоди і про джерело його опублікування.
Якщо роботодавці, що здійснюють діяльність у відповідній галузі, протягом 30 календарних днів з дня офіційно-го опублікування пропозиції про приєднання до угоди не представили у федеральний орган виконавчої влади, здійснюва-ляющий функції з вироблення державної політики і нормативно-правового регулювання у сфері праці, вмотивовану письмову відмову приєднатися до нього, то угода вважається поширеним на цих роботодавців з дня офіційного опуб-лікування цієї пропозиції. До вказаного відмови має бути додано протокол консультацій роботодавця з виборним органом первинної профспілкової організації, що об'єднує працівників даного роботодавця.
У разі відмови роботодавця приєднатися до угоди керівник федерального органу виконавчої влади, здійснюва-ляющего функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці, має право запро-сить представників цього роботодавця і представників виборного органу первинної профспілкової організації, що об'єднує робіт-ників даного роботодавця, для проведення консультацій за участю представників сторін угоди. Представники роботодавця, представники працівників і представники сторін угоди зобов'язані брати участь у зазначених консультаціях.
Порядок опублікування укладених на федеральному рівні галузевих угод та порядок опублікування пропозиції про приєднання до угоди встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці, з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин. Порядок опублікування інших угод визначається їх сторонами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 48. Дія угоди "
 1. Стаття 155. Форма мирової угоди
  1. Мирова угода укладається у письмовій формі. 2. З боку боржника мирову угоду підписується особою, яка прийняла відповідно до цього Федеральним законом рішення про укладення мирової угоди. Від імені конкурсних кредиторів та уповноважених органів мирову угоду підписується представником зборів кредиторів або уповноваженим зборами кредиторів на вчинення
 2. Стаття 167. Наслідки невиконання мирової угоди
  1. У разі невиконання мирової угоди боржником кредитори вправі без розірвання мирової угоди пред'явити свої вимоги в розмірі, передбаченому мировою угодою, в загальному порядку, встановленому процесуальним законодавством. 2. У разі порушення провадження у новій справі про банкрутство боржника обсяг вимог кредиторів, щодо яких укладено мирову
 3. Стаття 49. Зміна і доповнення угоди
  Зміна і доповнення угоди проводяться в порядку, встановленому цим Кодексом для укладення угоди, або в порядку, встановленому угодою. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 4. Стаття 103. Розмір аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів
  1. Розмір аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів, визначається сторонами в цій угоді. 2. Розмір аліментів, встановлюваний за угодою про сплату аліментів на неповнолітніх дітей, не може бути нижче розміру аліментів, які вони могли б отримати при стягненні аліментів у судовому порядку (стаття 81 цього
 5. Стаття 49. Зміна і доповнення угоди
  У коментованій статті передбачається також, що зазначена зміна і доповнення може проводитися в порядку, встановленому угодою. Очевидно, застосування конкретного порядку залежить від характеру виникли змін і доповнень, терміновості їх внесення та інших обставин, які виникають в період дії угоди. Тому законодавець передбачив можливість їх внесення також і
 6. Стаття 100. Форма угоди про сплату аліментів
  1. Угода про сплату аліментів укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Недотримання встановленої законом форми угоди про сплату аліментів тягне за собою наслідки, передбачені пунктом 1 статті 165 Цивільного кодексу Російської Федерації. 2. Нотаріально посвідчена угода про сплату аліментів має силу виконавчого
 7. Стаття 331. Форма угоди про неустойку
  Угода про неустойку повинне бути зроблено у письмовій формі незалежно від форми основного зобов'язання. Недотримання письмової форми тягне недійсність угоди про
 8. Задаткоподобние угоди
  . Як вже зазначалося, завдаток характеризується тим, що він, по-перше, видається тільки при укладенні договору і, по-друге, забезпечує виконання зобов'язань, що виникли з цього договору. Тим часом у практиці зустрічаються угоди, подібні по своїй дії з угодами про завдаток, але не відповідають зазначеним ознакам завдатку. До таких задаткоподобним угодами відносяться: 1) укладається
 9. Стаття 160. Відмова у затвердженні мирової угоди арбітражним судом
  1. У разі невиконання обов'язків щодо погашення заборгованості за вимогами кредиторів першої та другої черги арбітражний суд відмовляє в затвердженні мирової угоди. 2. Підставою для відмови арбітражним судом в затвердженні мирової угоди є: порушення встановленого цим Законом порядку укладення мирової угоди; недотримання форми мирової
 10. Стаття 162. Оскарження і перегляд ухвали про затвердження мирової угоди
  1. За скаргою осіб, що у справі про банкрутство, третіх осіб, що беруть участь у мировій угоді, а також інших осіб, права і законні інтереси яких порушені або можуть бути порушені мировою угодою, ухвалу про затвердження мирової угоди може бути оскаржене в порядку, встановленому Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації. 2. Визначення про затвердження мирової
 11. Стаття 101. Порядок укладання, виконання, зміни, розірвання та визнання недійсною угоди про сплату аліментів
  1. До висновку, виконання, розірвання і визнання недійсною угоди про сплату аліментів застосовуються норми Цивільного кодексу Російської Федерації, що регулюють укладення, виконання, розірвання і визнання недійсними цивільно-правових угод. 2. Угода про сплату аліментів може бути змінено або розірвано в будь-який час за взаємною згодою сторін. Зміна
 12. Стаття 161. Наслідки відмови в затвердженні мирової угоди
  1. У разі винесення арбітражним судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди мирова угода вважається неукладеним. 2. Винесення арбітражним судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди не перешкоджає укладенню нової мирової
 13. Стаття 408. Угоду в ході вирішення колективного трудового спору
  1. Угода між сторонами колективного спору може бути досягнуто на будь-якому етапі його дозволу. У коментованій статті міститься важлива вказівка на те, що така угода обов'язково має бути прибраний в письмову форму. Відсутність письмової форми тягне недійсність такої угоди. 2. Оформлене належним чином угода має для сторін колективного трудового
 14. Стаття 104. Способи та порядок сплати аліментів за угодою про сплату аліментів
  1. Способи та порядок сплати аліментів за угодою про сплату аліментів визначаються цією угодою. 2. Аліменти можуть сплачуватися в частках до заробітку і (або) іншому прибутку особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти; в твердій грошовій сумі, що сплачується періодично; в твердій грошовій сумі, що сплачується одноразово; шляхом надання майна, а також іншими способами, щодо яких
 15. Стаття 201. Дія учнівського договору
  Коментар до статті 1. Учнівський договір набирає чинності з того дня, який позначений у договорі, і діє протягом терміну професійного навчання, встановленого в даному договорі за згодою його сторін (ст. 200 ТК). 2. Якщо учень не мав можливості відвідувати заняття з поважних причин (через хворобу, проходження військових зборів і в інших випадках, передбачених законами та
 16. Стаття 157. Участь у мировій угоді третіх осіб
  1. Участь у мировій угоді третіх осіб допускається, якщо їх участь не порушує права і законні інтереси кредиторів, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів, а також кредиторів, вимоги яких виникли після дати прийняття заяви про визнання боржника банкрутом і термін виконання вимог яких настав до дати укладення мирової угоди. 2. Беруть участь у
 17. Стаття 110. Утримання аліментів на підставі угоди про сплату аліментів
  Утримання аліментів на підставі нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів може проводитися і в разі, якщо загальна сума утримань на підставі такої угоди і виконавчих документів перевищує п'ятдесят відсотків заробітку і (або) іншого доходу особи, зобов'язаної сплачувати
 18. Стаття 142 . Виконання мирової угоди
  Коментар до статті Частина 2 ст. 142 АПК РФ встановлює лише можливість примусового виконання мирової угоди, що не виконаного добровільно, і сама по собі не регулює порядок видачі виконавчого листа, який встановлюється в розд . VII цього Кодексу. Крім того, сама по собі видача виконавчого листа лише фіксує встановлені судовим актом права та обов'язки сторін і
 19. Стаття 1165. Розділ спадщини за згодою між спадкоємцями
  1. Спадкове майно, яке знаходиться у спільній частковій власності двох або декількох спадкоємців, може бути розділене за угодою між ними. До угоди про розділ спадщини застосовуються правила цього Кодексу про форму угод і формі договорів. 2. Угода про розділ спадщини, до складу якого входить нерухоме майно, у тому числі угоду про виділення з спадщини
 20. Стаття 105. Індексація розміру аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів
  Індексація розміру аліментів, які сплачуються за угоди про сплату аліментів, проводиться відповідно до цієї угоди. Якщо в угоді про сплату аліментів не передбачається порядок індексації, індексація проводиться відповідно до статті 117 цього
© 2014-2022  yport.inf.ua