Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 142. Виконання мирової угоди

Коментар до статті Частина 2 ст. 142 АПК РФ встановлює лише можливість примусового виконання мирової угоди, що не виконаного добровільно, і сама по собі не регулює порядок видачі виконавчого листа, який встановлюється в розд. VII цього Кодексу.
Крім того, сама по собі видача виконавчого листа лише фіксує встановлені судовим актом права та обов'язки сторін і не створює нових обтяжень для боржника. Видача виконавчого листа на всю суму, що підлягає сплаті за мировою угодою, не перешкоджає боржникові представити докази часткового виконання мирової угоди в ході виконавчого провадження, що враховується судовим приставом-виконавцем в ході здійснення виконавчих дій.
Див: п. 2 мотивувальної частини Ухвали КС РФ від 13.10.2009 N 1286-О-О.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 142. Виконання мирової угоди "
 1. Стаття 157. Участь у мировій угоді третіх осіб
  1. Участь у мировій угоді третіх осіб допускається, якщо їх участь не порушує права і законні інтереси кредиторів, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів, а також кредиторів, вимоги яких виникли після дати прийняття заяви про визнання боржника банкрутом і термін виконання вимог яких настав до дати укладення мирової угоди. 2. Беруть участь у
 2. Стаття 167. Наслідки невиконання мирової угоди
  1. У разі невиконання мирової угоди боржником кредитори вправі без розірвання мирової угоди пред'явити свої вимоги в розмірі, передбаченому мировою угодою, в загальному порядку, встановленому процесуальним законодавством. 2. У разі порушення провадження у новій справі про банкрутство боржника обсяг вимог кредиторів, щодо яких укладено мирову
 3. Стаття 155. Форма мирової угоди
  1. Мирова угода укладається у письмовій формі. 2. З боку боржника мирову угоду підписується особою, яка прийняла відповідно до цього Федеральним законом рішення про укладення мирової угоди. Від імені конкурсних кредиторів та уповноважених органів мирову угоду підписується представником зборів кредиторів або уповноваженим зборами кредиторів на вчинення
 4. Стаття 162. Оскарження та перегляд ухвали про затвердження мирової угоди
  1. За скаргою осіб, що у справі про банкрутство, третіх осіб, що беруть участь у мировій угоді, а також інших осіб, права і законні інтереси яких порушені або можуть бути порушені мировою угодою, ухвалу про затвердження мирової угоди може бути оскаржене в порядку, встановленому Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації. 2. Визначення про затвердження мирової
 5. Стаття 160. Відмова у затвердження мирової угоди арбітражним судом
  1. У разі невиконання обов'язків щодо погашення заборгованості за вимогами кредиторів першої та другої черги арбітражний суд відмовляє в затвердженні мирової угоди. 2. Підставою для відмови арбітражним судом в затвердженні мирової угоди є: порушення встановленого цим Законом порядку укладення мирової угоди; недотримання форми мирової
 6. Стаття 161. Наслідки відмови в затвердженні мирової угоди
  1. У разі винесення арбітражним судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди мирова угода вважається неукладеним. 2. Винесення арбітражним судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди не перешкоджає укладенню нової мирової
 7. Стаття 150. Загальні положення про укладення мирової угоди
  1. На будь-якій стадії розгляду арбітражним судом справи про банкрутство боржник, його конкурсні кредитори і уповноважені органи мають право укласти мирову угоду. 2. Рішення про укладення мирової угоди з боку конкурсних кредиторів та уповноважених органів приймається зборами кредиторів. Рішення зборів кредиторів про укладення мирової угоди приймається більшістю голосів від
 8. Стаття 165. Порядок розгляду заяви про розірвання мирової угоди
  1. Спори про розірвання мирової угоди розглядаються арбітражним судом, який розглядав справу про банкрутство. 2. Заява про розірвання мирової угоди підписується конкурсним кредитором або конкурсними кредиторами або уповноваженими органами, вимоги яких не виконані боржником на умовах мирової угоди та (або) щодо вимог яких боржником істотно
 9. Стаття 142. Виконання мирової угоди
  Коментар до статті 1. У силу принципу диспозитивності сторони, укладаючи мирову угоду, самостійно визначають обсяг прав і обов'язків по відношенню один до одного, самі встановлюють терміни виконання зобов'язань. Продовженням принципу диспозитивності є і положення про необхідність добровільного виконання умов мирової угоди сторонами. Положення ч. 1 коментованої статті
 10. Стаття 154. Особливості укладення мирової угоди в ході конкурсного виробництва
  1. Рішення про укладення мирової угоди з боку боржника приймається конкурсним керуючим. 2. У разі, якщо мирова угода є для боржника угодою, яка відповідно до федеральних законів і (або) установчими документами боржника відбувається на підставі рішення органів управління боржника або підлягає узгодженню з органами управління боржника (схваленню цими
 11. Стаття 159. Наслідки затвердження мирової угоди арбітражним судом
  1. Затвердження мирової угоди арбітражним судом в ході процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство. 2. У разі затвердження мирової угоди арбітражним судом в ході фінансового оздоровлення припиняється виконання графіка погашення заборгованості. У разі затвердження мирової угоди в ході зовнішнього управління
 12. Стаття 164. Розірвання мирової угоди
  1. Розірвання мирової угоди, затвердженої арбітражним судом, за угодою між окремими кредиторами і боржником не допускається. 2. Мирова угода може бути розірвана арбітражним судом щодо всіх конкурсних кредиторів та уповноважених органів за заявою конкурсного кредитора або конкурсних кредиторів та (або) уповноважених органів, що володіли на дату затвердження
 13. Стаття 153. Особливості укладення мирової угоди в ході зовнішнього управління
  1. Рішення про укладення мирової угоди з боку боржника приймається зовнішнім керуючим. 2. У разі, якщо мирова угода є для боржника угодою, яка відповідно до федеральних законів і (або) установчими документами боржника відбувається на підставі рішення органів управління боржника або підлягає узгодженню з органами управління боржника (схваленню цими
 14. Стаття 152. Особливості укладення мирової угоди в ході фінансового оздоровлення
  1. Рішення про укладення мирової угоди з боку боржника приймається керівником боржника - юридичної особи або особою, яка виконує обов'язки зазначеного керівника. 2. У разі, якщо мирова угода є для боржника угодою, яка відповідно до федеральних законів і (або) установчими документами боржника відбувається на підставі рішення органів управління
 15. Стаття 151. Особливості укладення мирової угоди в ході спостереження
  1. Рішення про укладення мирової угоди з боку боржника приймається громадянином - боржником, керівником боржника - юридичної особи або виконуючим обов'язки зазначеного керівника особою. 2. У разі, якщо мирова угода є для боржника угодою, яка відповідно до федеральних законів і (або) установчими документами боржника відбувається на підставі рішення
 16. Стаття 39. Зміна позову, відмова від позову, визнання позову, мирова угода
  Коментар до статті Коментар до частини 2. § 1. У разі суперечності мирової угоди положенням закону суд, керуючись ч. 2 ст. 34 ЦПК РРФСР, не затверджує мирову угоду і продовжує розгляд справи по суті. З матеріалів справи випливає, що в судове засідання сторони представили адресоване суду письмову заяву, в якій просили затвердити узгоджене ними світове
 17. Стаття 166. Наслідки розірвання мирової угоди стосовно всіх конкурсних кредиторів та уповноважених органів
  1. Розірвання мирової угоди стосовно всіх конкурсних кредиторів та уповноважених органів є підставою для поновлення провадження у справі про банкрутство, за винятком випадків, коли щодо боржника введені процедури, застосовувані в новій справі про банкрутство. При відновлення провадження у справі про банкрутство відносно боржника вводиться процедура, яка застосовується в
 18. Стаття 346. Відмова позивача від позову або мирова угода сторін у суді касаційної інстанції
  1. Право позивача відмовитися від позову і право сторін укласти мирову угоду може бути реалізовано ними і на стадії касаційного провадження . Якщо відповідну заяву надійшла до суду, через який подана скарга, принесено подання, то воно разом з справою надсилається для розгляду в касаційному порядку, оскільки суд першої інстанції не наділений повноваженнями переглянути
 19. Стаття 172. Початок розгляду справи по суті
  Коментар до статті § 1. Після доповіді справи суддя з'ясовує, чи підтримує позивач заявлені вимоги, чи визнає їх відповідач та чи не бажають сторони закінчити справу мировою угодою. Необхідно уточнити, в якому розмірі і за яких підстав підтримується або визнається позов, а якщо сторони мають намір закінчити справу мировою угодою, то на яких конкретних умовах (ст. 172 ЦПК РФ). Якщо
© 2014-2022  yport.inf.ua