Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 166. Наслідки розірвання мирової угоди стосовно всіх конкурсних кредиторів та уповноважених органів

1. Розірвання мирової угоди стосовно всіх конкурсних кредиторів та уповноважених органів є підставою для поновлення провадження у справі про банкрутство, за винятком випадків, коли щодо боржника введені процедури, застосовувані в новій справі про банкрутство.
При відновлення провадження у справі про банкрутство відносно боржника вводиться процедура, яка застосовується у справі про банкрутство та в ході якої було укладено мирову угоду. Кандидатури арбітражних керуючих представляються в арбітражний суд у порядку, встановленому статтею 45 цього Закону, саморегулюючою організацією, яка представляла такі кандидатури в ході зазначеної процедури, застосовуваної в справі про банкрутство.
У разі розірвання мирової угоди при введення щодо боржника процедур, застосовуваних у новій справі про банкрутство, конкурсні кредитори і уповноважені органи, вимоги яких були врегульовані мировою угодою, має право заявити свої вимоги до боржника в новій справі про банкрутство в складі і в розмірі, які передбачені цим мировою угодою.
2. При поновленні справи про банкрутство розмір вимог таких кредиторів визначається на підставі реєстру вимог кредиторів станом на дату затвердження мирової угоди. У цьому випадку вимоги конкурсних кредиторів та уповноважених органів, задоволені в ході виконання мирової угоди відповідно до цього Закону, не враховуються в реєстрі вимог кредиторів, за винятком випадків, передбачених цією статтею.
3. Розірвання мирової угоди стосовно всіх конкурсних кредиторів та уповноважених органів не тягне за собою обов'язок конкурсних кредиторів та уповноважених органів, вимоги яких були задоволені в ході виконання мирової угоди, повернути боржникові все отримане ними в ході виконання мирової угоди.
Конкурсні кредитори і уповноважені органи зобов'язані повернути все отримане ними в ході виконання мирової угоди, якщо вони знали або повинні були знати про те, що задоволення їх вимог здійснено з порушенням прав і законних інтересів інших конкурсних кредиторів і уповноважених органів, при цьому зазначені вимоги відновлюються в реєстрі вимог кредиторів.
4. У разі розірвання мирової угоди умови мирової угоди, що передбачають розстрочку, відстрочку задоволення вимог конкурсних кредиторів та уповноважених органів, а також знижку з боргів, припиняються стосовно тієї частини вимог кредиторів, яка не була задоволена на дату розірвання мирової угоди.
5. Розірвання мирової угоди не тягне за собою обов'язок кредиторів першої та другої черги повернути боржникові отримане ними в рахунок погашення заборгованості.
6. Склад і розмір вимог кредиторів та уповноважених органів визначаються на дату поновлення провадження у справі про банкрутство.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 166. Наслідки розірвання мирової угоди стосовно всіх конкурсних кредиторів та уповноважених органів "
 1. § 5. Договір лізингу
  Поняття лізингу. Лізинг (англ, leasing, похідне від «lease» - оренда) в буквальному розумінні означає довгострокову оренду машин, обладнання, транспортних засобів та інших об'єктів виробничого призначення. Оренда - правовий інститут, відомий з найдавніших часів. Світова історія знає чимало свідчень того, що оренда існувала і застосовувалася в людській цивілізації ще за дві
 2. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  За десятиліття, що минув з першого видання книги, тема співвідношення віндикації з реституцією придбала велику популярність і стала чи не найпоширенішим предметом наукових досліджень початківців цивілістів. З'явилося багато робіт, присвячених цим темам. Прояснилися та практичні аспекти застосування норм про реституцію. Це вже не дає підстав розцінювати проблематику реституції як
 3. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 6. 3. Спеціальні випадки припинення договору
  "Спеціальними випадками припинення договорів" можна назвати ситуації, при яких втрачають свою силу при наявності зазначених у законі обставин зобов'язання, що складають зміст договору. Складні при цьому відносини регулюються в основному гл. 29 ЦК, яка поширює свою дію в рівній мірі на всі види зобов'язань незалежно від підстав їх виникнення, а значить, і на
 7. 4. Сторони в договорах найму житлових приміщень
  Вирішення питання про сторони стосовно кожного з типів договорів найму житлових приміщень має свою специфіку. У ролі наймодавців за договором комерційного найму виступають як юридичні особи, так і громадяни. Відповідно до п. 1 ст. 671 ГК маються на увазі власники житлового приміщення і уповноважені ними особи. У ролі останніх найчастіше виступають житлово - експлуатаційні організації та
 8. 1. Поняття договору доручення
  Представництво, довіреність, доручення. З'ясування змісту і значення договору доручення передбачає в якості відправної точки послідовне розгляд трьох понять, складових тріаду: представництво - доручення - довіреність. --- Саме так назвав одну зі своїх робіт І.В. Шерешевський. Мається на увазі: Представництво. Доручення та довіреність.
 9. 1. Поняття договору зберігання
  ГК називає зберіганням договір, за яким одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (п. 1 ст. 886) . Договір зберігання - різновид договору послуг. Як відзначав свого часу Г.Ф. Шершеневич, "зберігання речі представляє особливого роду послуги, особисте дію, і з цього боку поклажа наближається до особистого
 10. 7. Поновлення, зміна та припинення договору
  Поновлення договору Однією з характерних рис договору комерційної концесії є наділення користувача, який сумлінно виконував свої обов'язки протягом усього терміну дії договору, правом на укладення нового договору на тих же умовах (право на поновлення договору). Зазначене право користувача знайшло відображення в п. 1 ст. 1035 ГК, згідно з яким користувач,
© 2014-2022  yport.inf.ua