Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Л.П. Ануфрієва. Міжнародне приватне право: У 3-х т. Том 2. Особлива частина, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 5. Договір лізингу

Поняття лізингу. Лізинг (англ, leasing, похідне від «lease» - оренда) в буквальному розумінні означає довгострокову оренду машин, обладнання, транспортних засобів та інших об'єктів виробничого призначення .
Оренда - правовий інститут, відомий з найдавніших часів. Світова історія знає чимало свідчень того, що оренда існувала і застосовувалася в людській цивілізації ще за дві тисячі років до нашої ери. Так, на території стародавнього Шумерського царства були знайдені глиняні таблички, які підтверджували, що в оренду здавалися знаряддя сільськогосподарської праці, землі, водні джерела, домашні тварини і т.д. У ту епоху існували храмові священики-орендодавці, які укладали договори оренди з місцевими селянами. *
* Див: Балтус П., Майджер Б. Школа європейського лізингу / / Лізинг ревю. 1996. № 1.С. 31.
Аристотель в своїй відомій праці «Риторика» , написаному близько 350 р. до н.е., зауважив: «Багатство становить не володіння майном на основі права власності, а його використання». Це якнайкраще підтверджує основний сенс лізингу: для отримання прибутку зовсім не обов'язково мати обладнання чи інші цінності у власності, достатньо володіти правом їх використання та отримання доходів. Одним з перших законів про лізинг став статут Уельсу 1284
У сучасному економічному та правовому мові цей термін здебільшого застосовується до певного роду відносин і сприймається як фінансовий лізинг, який міцно увійшов в практику всіх без винятку держав - розвинених, що розвиваються, донорів інвестицій і реципієнтів інвестицій, які мають валютними резервами, і країн зі слабо розвиненою економікою і т.д. У країнах з ринковою економікою лізингові операції стають засобом технічного переозброєння виробництва. Даний договірний вид у зазначеній інтерпретації є відносно новим не тільки для російської правової та економічного життя, але й для світової практики взагалі.
Введення терміну «лізинг» в економічний і правовий обіг пов'язують з операціями телефонної компанії «Белл», керівництво якої в 1877 р. прийняло рішення не продавати свої телефонні апарати, а здавати їх в оренду. Проте перше суспільство, діяльність якого стала спеціалізуватися в області лізингу, було організовано лише в 1952 р. в США (Сан-Франциско). Ним стала «Юнайтед Стейтс Лізинг Корпорейшн». У Франції перша лізингова компанія з'явилася в 1957 р. Вона була створена за ініціативою Банку Індокитаю (Banque de 1'lndochine) і займалася лізингом промислового обладнання (SEPAFITEC). У 1965 р. в цій країні вже діяло близько 30 лізингових компаній.
У чому ж полягає суть лізингових відносин? Наприклад, особа хоче використовувати у своїй виробничій або професійної діяльності-яке рухоме майно (обладнання, техніку, автотранспорт і т. д.), але не має в своєму розпорядженні необхідними засобами на його придбання. Тоді воно звертається в лізингову фірму (або до іншої особи). Остання купує у виробників або постачальників потрібне обладнання і передає його на певний строк звернулася особі в оренду, обіцяючи при цьому продати йому обладнання після закінчення так званого безвідкличного періоду або погоджуючись на наступний після орендного терміну викуп предмета лізингу. Контракт, який має об'єктом лізинг, таким чином, складається з трьох частин: поставки (купівлі-продажу предмета лізингу, схваленого лізингоодержувачем, між лізингодавцем і постачальником, довгострокової оренди між лізингодавцем і лізингоодержувачем та викупу останнім у лізингодавця або повернення йому відповідного майна).
На момент підписання низкою держав Оттавської конвенції про міжнародний фінансовий лізинг 28 травня 1988 * він був врегульований в національно-правовому плані в дуже незначній кількості країн. Спеціальне законодавство про лізингових відносинах відсутня навіть у багатьох розвинених державах. До таких відноситься, наприклад, ФРН. Лізинг як особливий різновид оформлення цивільно-правових відносин не був відомий і вітчизняному праву. Крім того, не у всіх правових системах йому давалася однакова кваліфікація. Вчені-правознавці називають цей вид угод «гібридним механізмом, зазвичай іменованим лізинг». ** Спроби вмістити лізинг у звичні рамки існуючих правових форм незмінно закінчувалися невдачею, оскільки національні правопорядки прагнули зберегти внутрішню логіку власних правових систем. Так, в англо-саксонських країнах використовувалася конструкція майнового найму з зберіганням, а в країнах «цивільного» права - «продажу товарів під умовою (обіцянка продати)». Зокрема, ця ідея була проведена в законі від 3 липня 1966 «Про підприємства, що практикують кредит-оренду »*** у Франції, однак французький Касаційний суд змушений був відхилити таку кваліфікацію лізингової угоди як не відповідає умовному продажу. У сучасній дійсності французька практика виходить з уявлень про лізинг як про середньостроковій і довгостроковій кредитної операції, що дозволяє лізинговій фірмі за замовленням одержувача купити у постачальника майно, одержувачу майна використовувати його протягом тривалого часу на умовах оренди і купити його у лізингової фірми після закінчення терміну оренди на основі попереднього обіцянки останньої одержувачу майна продати його (купівлі - продажу - оренди - обіцянки продати).
* У момент церемонії закриття Конференції в Оттаві з числа присутніх представників 59 держав підписали Конвенцію п'ять держав, що розвиваються: Гана, Гвінея, Нігерія, Філіппіни і Танзанія. Згодом до них приєдналося Королівство Марокко.
** Stanford MJ The UNIDROIT Convention on International Financial Leasing adopted on May 26, 1988 / / World Leasing Yearbook. 1989. P. 58.
*** Стаття 1 цього закону передбачає буквально наступне : «операціями кредит-оренди є операції з оренди обладнання, купленого для цієї мети підприємством, яке залишається власником обладнання і в яких передбачається можливість для орендаря придбати всі або частина обладнання за узгоджену ціну з урахуванням вже виплачених орендних платежів або принаймні їх частини» .
Подібне з французьким регулювання має Бельгія. Її королівський ордонанс «Про підприємства, що практикують фінансову оренду» від 10 листопада 1967 р., як виявляється з самої назви акта, оперує близькими категоріями, хоча і не можна не помітити трохи більшу точність використовуваних ним формулювань, що виявляється і в самих поняттях («фінансова оренда», «лізинг»). Крім того, в бельгійському акті містяться вказівки на необхідне співвідношення між строком оренди і терміном експлуатації обладнання, амортизації, придбання предмета лізингу в відповідно до інструкцій майбутнього орендаря і т.д.
Договір лізингу, на думку французьких фахівців, відрізняється від інших (близьких, східних або примикають) видів: від продажу в кредит - лізингоодержувач не обов'язково стає власником майна по закінченні строку оренди; від договору позики - лізингоодержувач не повертає борг, а виплачує орендну плату, яка становить лише частину вартості майна, і повертає річ в кінці строку; від одностороннього обіцянки продажу - бо є ще і оренда; від оренди - оскільки в угоді завжди присутній ще й одностороннє обіцянку продати майно; від договору оренди з подальшим викупом, оскільки є ще і третя сторона - постачальник предмета лізингу. *
* Див: Жамен С., Лакур Л. Торговельне право . М., 1993. С. 177-178.
У південно-африканському Законі про кредитні договори 1980 р. у ст. 1 (х) говориться: «Лізингова операція означає угоду, за умовами якої лізингодавець передає в оренду лізингоодержувачу товари проти сплати лізингоодержувачем лізингодавцю обумовленої суми грошей у вказаний або встановлений на майбутнє термін, будь то цілком або частинами, протягом певного періоду часу в майбутньому, але не передбачає угоду, за якою в момент її укладання сторони погодилися, що боржник або будь-яке інше обличчя від його імені має право на будь-якій стадії оренди або в будь-який час після її закінчення або припинення стати власником цих товарів або зберегти права володіння, користування та розпорядження відносно даних товарів після закінчення або припинення оренди ».
У ФРН протягом довгого часу (аж до 70-х рр..) не існувало спеціального законодавства з лізингу. Проведені операції здійснювалися, як правило, на основі договорів оренди з повною виплатою вартості майна (Vollamortisationvertrag, full-pay-out leasing) і кваліфікувалися за аналогією з умовною купівлею-продажем: договір мав основний нерасторгаемий період дії, протягом якого відбувалася повна амортизація обладнання, і міг передбачати або взагалі відсутність додаткової плати, або символічну плату за опціон з купівлі обладнання.
Примітно зміна правових концепцій щодо лізингу в Північній Америці (США). У той час коли УНИДРУА тільки приступав до роботи над конвенцією (1975-1977 рр..), його трактування в США зводилася або до конструкції найму майна із зберіганням, або продажу під умовою. Але вже текст Уніфікованого закону США про лізинг рухомого майна від 9 серпня 1985 р., згодом перетвореного в статтю 2А («Лізинг») Єдиного торгового кодексу, став очевидним підтвердженням того, що відбулася зміна підходів.
В цілому правове регулювання низки європейських країн континентальної Європи (Бельгії, Франції, Німеччини та Італії) зближується за рахунок відносини їх законодавця до такого елементу лізингу, як опціон на покупку майна, що становить предмет лізингу, який є тут обов'язковим, в Тоді як, скажімо, у Сполучених Штатах Америки це не утворює конституирующий критерій. Разом з тим в Італії регламентація розглянутих відносин містить вельми цікаву особливість. Зокрема, італійський Закон про договори фінансової оренди передбачає, що якщо предметом оренди є промислове обладнання або пристосування, які складають частину нерухомого майна, то таке обладнання або пристосування для всіх цілей підкоряються режиму, встановленому для рухомих речей. Внаслідок цього орендодавець має право відокремити його від нерухомого майна, частиною якого воно може стати в результаті експлуатації в період оренди. Зазначеною норми немає ні у французькому , ні в бельгійському праві. Тим часом значення цих положень на практиці важко переоцінити. Їх ефект має місце у випадку банкрутства орендаря, який, взявши в оренду обладнання, може приєднати його до нерухомого майна. Норми ж італійського закону перешкоджають перетворенню обладнання чи іншого орендованого майна в нерухомість; воно підлягає поверненню власнику - лізингодавцю.
Проведений фрагментарний огляд чинного матеріального права, що стосується лізингових відносин, низки держав Європи та Америки, а також ілюстрація розбіжностей не тільки в області регулювання, а й тлумачення і кваліфікації договорів фінансового (в тому числі міжнародного) лізингу, з усією закономірністю поставили перед окремими країнами і міжнародним співтовариством у цілому завдання приведення національних правових норм до відповідного однаковості в таких масштабах, в яких це диктується нагальними потребами здійснення співробітництва в даній сфері.
Основи правового регулювання міжнародного фінансового лізингу. Міжнародний фінансовий лізинг розвивався переважно завдяки економічному і фінансовому взаємодії між собою материнських і дочірніх підприємств і філій, що знаходяться в інших державах, різних найбільших багатонаціональних компаній. Основу правового регулювання лізингу, в тому числі фінансового, в багатьох країнах становить Конвенція про міжнародний фінансовий лізинг від 28 травня 1988р.
Рішення головних органів Міжнародного інституту уніфікації приватного права (УНІДРУА) про надання лізингу пріоритетного напрямку в розвитку уніфікації призвело до створення робочої групи для цілей вивчення міжнародної уніфікації застосовних до цих відносин норм і підготовку секретаріатом Інституту попередньої доповіді, що ілюструє механізми різних видів лізингу та правові проблеми, породжені особливим родом операцій, зазвичай іменованих фінансовим лізингом. Ця доповідь було розглянуто робочою групою, що зібралася на засідання в Римі у квітні 1975 м., яка рекомендувала звернути увагу більшою мірою на міжнародні, ніж внутрішні лізингові угоди. У цих цілях доповідь був поширений серед експертів і практиків різних країн, що працюють в області лізингу, а також по державам світу розісланий запитальник, відповіді на який повинні були бути покладені в основу аналізу, представленого 55-й сесії УНИДРУА в 1976 р. Проведене опитування підтвердив необхідність і бажаність розробки однакових міжнародно-правових норм, що регулюють лізингові контракти, з урахуванням труднощів, створюваних відсутністю регулювання, спеціально розрахованого не тільки на застосування, а й на стимулювання міжнародного лізингу. В травні 1977 р. на 56-й сесії Рада УНІДРУА схвалив освіту аналітичної групи, якій було доручено розробку проекту уніфікованих норм, які стосуються договору лізингу. У подальшому відбувся ряд симпозіумів у різних куточках світу для обговорення проекту статей конвенції, а потім засідання міжурядового комітету експертів, створеного метою розробки спершу попереднього проекту, а в подальшому - обліку вступників коментарів і зауважень від країн і фахівців.
  Переглянутий востаннє, текст проекту конвенції був представлений третьої сесії Комітету урядових експертів, проведеної в Римі в 1987 р., де зібралися представники 33 держав-членів УНИДРУА, а також чотирьох країн-нечленів ((Алжиру, Бразилії, Перу та Філіппін). На сесії виникло питання, що мав велику практичну значимість, який Комітет вирішив передати на розгляд робочої групи технічних експертів, а саме: за яким правопорядку має визначатися право, що застосовується, у випадках потреби, до публічного повідомленню, - праву лізингодавця морського чи повітряного судна, транспортного кошти або іншого обладнання, що підлягає реєстрації, на підставі закону держави реєстрації відповідно до конвенції стосовно до реальних прав на передане в оренду майно, або закону довірчого власника, офіційного керуючого лізингоодержувача, визнаного банкрутом, і в цілому зборів його кредиторів, які не мають забезпечених вимог . Думка Комітету експертів щодо даного спеціального питання схилилося на користь закону держави реєстрації.
  Дипломатична конференція з прийняття цієї Конвенції * проводилася в Оттаві (Канада) з 9 по 28 травня 1988 Попередньо її проект був схвалений на третій сесії міжурядового Комітету експертів УНИДРУА, на якій були присутні представники 59 держав, у тому числі і Радянського Союзу. Конвенція набула чинності з 1 травня 1995 для Франції, Нігерії та Італії. Однак Радянський Союз не підписав її і в подальшому не приєднався до неї. Приєднання ж Російської Федерації до Конвенції відбулося багато пізніше, в 1998р., В якості самостійного суб'єкта міжнародного права.
  * Іноді в довідковій і іншій літературі зустрічається і ще одне найменування цієї конвенції: «Конвенція УНІДРУА з міжнародної оренді устаткування». Не бачачи потреби у відступі від оригінальної назви даного міжнародної угоди («The UNIDROIT Convention on international Financial Leasing», Ottawa, 1988), важко обгрунтувати доцільність використання не надто точного його перекладу, тому надалі текст цього підручника буде оперувати поняттям і терміном «міжнародний фінансовий лізинг »як стосовно до Конвенції, так і щодо самого явища як такого.
  Конвенційні норми носять диспозитивний характер, тобто їх застосування може бути скасовано сторонами (постачальником, лізингодавцем, лізингоодержувачем), за винятком тих положень, які носять імперативний характер в силу постанов самої Конвенції (п. 3 ст. 8, абз. (б) п. 3, п. 4 ст. 13). Оттавська конвенція застосовується у разі, коли орендодавець і орендар мають основне місце діяльності в різних державах, і при цьому: а) ці держави, а також країна, в якій знаходиться комерційне підприємство постачальника, є Договірними державами; б) контракт на постачання і договір лізингу регулюються законодавством Договірної держави (ст. 3). Важлива умова для визначення, чи підпадає в конкретному випадку договір під дію Конвенції, міститься у п. 2 ст. 3, який встановлює, що у разі, коли та чи інша сторона має кілька підприємств, що здійснюють відповідну діяльність в різних країнах, посилання на комерційне підприємство, що міститься в Конвенції, означає те місце здійснення основної діяльності, яке найбільшою мірою пов'язано з контрактом і його виконанням з урахуванням обставин, відомих сторонам або припущених ними в будь-який момент до укладення або при скоєнні контракту.
  Положення Конвенції не припиняють своєї дії з огляду на те лише підстави, що обладнання стало невід'ємною приналежністю або включено в земельну власність. Будь-яке питання, що стосується факту, стало чи ні обладнання приналежністю або інкорпорованої частиною земельної ділянки, а також юридичних наслідків права лізингодавця та особи, що має речове право нерухомої власності на земельну ділянку, вирішується по праву тієї держави, на території якого знаходиться ця земельна ділянка (ст .4).
  Велике місце в конвенционном регулюванні прав і обов'язків лізингодавця і лізингоодержувача займає вирішення відповідних питань у випадках неспроможності або банкрутства однієї зі сторін (ст. 7 Оттавської конвенції, докладніше про це див в гол. 31). За винятком випадків, коли інше передбачено в Конвенції або договором лізингу, лізингодавець не несе відповідальності перед лізингоодержувачем щодо обладнання, крім як у межах, обумовлених тим, що лізингоодержувач зазнав збитків у результаті свого звернення до досвіду і компетентності лізингодавця, а також участі останнього в виборі обладнання, його характеристик і самого постачальника (п. 1 (а) ст. 8). Однак зазначені правила не застосовуються, якщо лізингодавець виступає в іншій якості, наприклад власника майна.
  У даному випадку необхідно, по-перше, розрізняти договірну і внедоговорную відповідальність лізингодавця, а по-друге, відзначити традиційний для міжнародної практики характер рішення Конвенцією питання про її співвідношенні з іншими міжнародно-правовими договорами, а саме відсутність превалювання над яким-небудь вже укладеними чи буде укладено (ст. 17), в силу чого існує можливість застосування до режиму відповідальності лізингодавця та інших міжнародно-правових або інших документів. Так, будучи власником, скажімо, океанського лайнера, що здається в найм, лізингодавець буде нести відповідальність за Брюссельською конвенції 1969 р. і з цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням навколишнього середовища нафтою з суден. В інших випадках на нього можуть поширюватися положення Директиви ЄЕС 1985 про зближенні законодавства, підзаконних та адміністративних актів країн Співтовариства, що стосуються відповідальності за заподіяння шкоди товаром.
  Зобов'язання постачальника, які з договору поставки, можуть бути предметом вимоги з боку лізингодавця, як якщо б він був стороною даної угоди і обладнання безпосередньо поставлялося лізингоодержувачу. Однак ніщо в цій статті, йдеться в Конвенції, не дає права лізингоодержувачу розірвати або оголосити недійсним контракт поставки без згоди лізингодавця (ст. 10).
  У разі невиконання зобов'язань з боку лізингоодержувача лізингодавець має право стягнути належну йому неотриману орендну плату зі штрафними відсотками, а також понесені збитки (п. 1 ст. 13). Дані положення Конвенції можна в якійсь мірі розглядати як спроби заснувати конвенційний інститут неустойки, який не може бути урізаний місцевим законом. У той же час це не повинно розумітися як намір обмежити волю сторін щодо встановлення заздалегідь обчислених збитків (liquidated damages - інституту, широко поширеного в країнах «загального права») виходячи зі свого розсуду в контракті. Дані одноманітні матеріально-правові норми прагнуть встановити режим відповідальності лізингоодержувача і міру вимог лізингодавця у випадках порушення першим своїх зобов'язань за лізингом.
  Згідно з Конвенцією права лізингодавця в разі порушення лізингоодержувачем зобов'язань за договором поділяються на дві категорії: невиконання (порушення зобов'язань) і «істотне порушення». У той же час слід вказати, що в ній не міститься уточнення з приводу того, що мається на увазі під «істотним порушенням».
  Так, в силу п. 2 ст. 13 при істотному порушенні лизинго-получаетелем своїх зобов'язань він на підставі п. 5 тієї ж статті вправі отримати прискорену виплату сум майбутніх орендних платежів, якщо договір лізингу це передбачає, або зажадати розірвання договору і після цього: а) отримати назад устаткування, б) стягнути такі збитки, які забезпечували б йому відповідне положення, в якому він перебував, якби лізингоодержувач виконав договір лізингу згідно з його умовами і не допустив порушення своїх зобов'язань. Разом з тим, якщо орендодавець здійснив розірвання договору лізингу, то він не має права вимагати прискореної виплати майбутніх орендних сум, хоча величина таких платежів буде прийматися до уваги при обчисленні збитків, що передбачаються вищезазначеними положеннями п. 2 і 3 ст. 13. Норми міжнародного договору, вельми широко практикуються в сучасному світі, наказують обов'язковість повідомлення лізингодавцем лізингоодержувача про прискорений стягнення рентних платежів або розірвання контракту і надання останньому розумного періоду часу на усунення порушення за умови, що воно підлягає виправленню (п. 5 ст. 13).
  Сьогодні досить характерним для правової регламентації лізингових відносин є та обставина, що багато держав, що не беруть участь у Конвенції, беруть національно-правові акти, в концептуальному плані в значній мірі використовують моделі, що грунтуються на конвенционном регулюванні. Подібний результат прийнято іменувати «непрямої» уніфікацією, тобто появою в національному праві різних країн однакових норм не внаслідок прийняття ними на себе міжнародно-правових зобов'язань, а в порядку добровільного засвоєння зразків поведінки, що містяться в міжнародному договорі. У підсумку розглянуті відносини отримують однакове правове рішення за допомогою засобів національного права, яке досить сближено і гармонізовано по відношенню один до одного.
  За допомогою зазначених інструментів - національно-правових норм, що сприйняли вплив міжнародно-правових механізмів правотворчості, - лізингові операції отримали необхідну правову регламентацію і в країнах СНД. Одним з перших спеціальних актів про лізинг став закон Азербайджану «Про лізинг». В інших країнах використовуються акти різного ієрархічного рівня: окремі постанови в джерелах, що стосуються інших питань, або підзаконні акти (у Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Узбекистані, Україні). Загальні поняття щодо лізингу встановлені в Цивільному кодексі Узбекистану та Росії; спеціальні закони є в Азербайджані та Росії, положення, затверджувані урядами, діють в Киргизстані, Казахстані та Білорусі; готується спеціальний закон про лізинг і в Україні.
  Дефініція лізингу як економічного відносини та договору фінансового лізингу як опосредствующей його юридичної форми має першорядне значення. Зокрема, за російським праву фінансовий лізинг - це вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на підставі договору лізингу фізичним або юридичним особам за певну плату, на певний термін і на певних умовах, обумовлених договором, з правом викупу майна лізингоодержувачем. Лізингова угода - сукупність договорів, необхідних для реалізації договору лізингу між лізингодавцем, лізингоодержувачем і продавцем (постачальником) предмета лізингу (ст. 2 федерального закону Російської Федерації «Про лізинг» від 29 жовтня 1998 р., див також ст. 665 ГК РФ) . Відповідно до закону Азербайджану лізинг - це «вид послуг, здійснюваний з метою здачі в середньострокову оренду споживачу майна, закупленого за його замовленням». У правовому регулюванні Білорусі, Азербайджану, Киргизстану та Узбекистану, що містить визначення лізингу, безпосередньо вказується на найважливішу його складову, а саме на те, що лізингодавець за дорученням лізингоодержувача набуває необхідне майно у власність. Це означає, що для договору лізингу характерно відсутність права власності лізингодавця на об'єкт до початку лізингової операції. І лише на момент укладення контракту між лізингоодержувачем і лізингодавцем останній отримує відповідну інформацію від контрагента і приступає до виконання його доручення з придбання обладнання або іншого майна для подальшої здачі його в оренду лізингоодержувачу.
  Французька доктрина, що розділяє концепцію поєднання кількох договорів у лізингу, підкреслює невіддільність їх один від одного. На цій підставі судова практика робить ряд висновків. Так, щодо прихованих дефектів лізингоодержувач може діяти відповідно до закону, що встановлює відповідальність за дефекти при оренді (ст. 1721 Кодексу Наполеона), а лізингова компанія може пред'явити претензії до постачальника згідно з нормами, що регулює відповідальність за дефекти при продажу (ст. 1641 ФГК). Логічним кроком в даному напрямку було і рішення в 1990 р. Касаційного суду Франції про те, що розірвання договору купівлі-продажу (поставки) щодо предмета лізингу обов'язково тягне за собою анулювання договору про лізинг (оренду) за умови, що всі наслідки такого припинення будуть врегульовані.
  Якщо говорити про відображення подібної «неподільності» при здійсненні лізингових відносин і реальному механізмі укладання лізингових контрактів, то дуже часто лізингові компанії Франції видають лізингоодержувачу довіреність на обговорення з постачальником характеристик обладнання та його ціни, а потім, будучи принципалом, затребують предмет лізингу у постачальника і передають в оренду одержувачу.
  Законодавство країн - учасниць СНД в галузі лізингових відносин характеризується досить великою кількістю співпадаючих підходів до регулювання, хоча в ряді випадків є відмінності.
  Так, різні правові системи даної групи держав кладуть в основу визначення лізингу різні ознаки: одні (Білорусь, Азербайджан, Киргизстан) виводять лізинг з головної характеристики набуття особою за замовленням іншого суб'єкта права для подальшої передачі в оренду певних об'єктів, інші (Україна) роблять акцент на передачі предмета лізингу у користування, треті (Азербайджан, Україна, Киргизстан) значною мірою пов'язують істота відносин з їх довготривалим характером (розуміється як середньострокова і довгострокова оренда) і т. д. Казахстан, поклавши в основу власного регулювання визначення лізингу, яке містилося у Тимчасовому положенні про лізинг, затвердженому Постановою Уряду РФ № 633 1994 Р., тим самим відтворив існували в згаданому акті складові: підприємницькому-інвестиційний характер, придбання лізингодавцем у власність предмета лізингу за замовленням лізингоотримувача і здачу його в тимчасове користування знову-таки в підприємницьких цілях .
  Право країн Співдружності в порушеному питанні не розходиться принципово, хоча і не збігається в усіх деталях, що створює цілком прийнятну їх готовність до подальшого зближення і гармонізації. З урахуванням же того обставини, що в деяких державах Співдружності національні правоположения про лізинг відсутні взагалі, створення відповідних матеріальних норм на міжнародному рівні стає об'єктивно необхідним в цілях подальшого поступального та всебічного розвитку господарського та інвестиційної взаємодії беруть участь в інтеграції в рамках СНД держав.
  Засобом активізації зазначених процесів стало, зокрема, пропозиція про розробку уніфікаціонним акта країн Співдружності - Конвенції про міждержавний лізинг, підписаної 25 листопада 1998 в Москві (див. вище). Конвенція, як зазначено в її преамбулі, розроблена у відповідності з Договором про створення Економічного союзу, а також Конвенцією УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг. Незважаючи на використання в її найменуванні поняття «міждержавний лізинг», йдеться про положення, призначених уніфікувати національно-правові норми країн-учасниць, присвячені регулювання відповідних відносин приватно-правового характеру, тобто суб'єктів внутрішньодержавного права, а не самих держав, що входять у Співдружність, про що можна було б зробити висновок, виходячи з буквального прочитання назви документа.
  Міждержавним лізингом в Конвенції іменується «складова частина міжнародного лізингу, в якому беруть участь лізингові компанії та господарюючі суб'єкти двох і більше держав-учасниць цієї Конвенції», «міжнародний лізинг» - лізингова діяльність, в якій беруть участь лізингові компанії та господарюючі суб'єкти будь-яких двох і більше іноземних держав »(ст. I). *
  * Строго кажучи, в даному випадку, як видається, в Конвенції не витримується розроблене наукою права (міжнародного права) і освоєний практикою розмежування між термінами «міждержавний» та «міжнародний», міжнародними відносинами владно-правової природи і приватноправовими, що призводить до плутанини і змішання понять. Між тим, як випливає з вищенаведених дефініцій, і в тому і в іншому випадках маються на увазі цивільно-правові відносини з лізингу міжнародного характеру, тільки в першому варіанті йдеться про відносини з участю суб'єктів з країн Співдружності, що у міжнародному договорі, а в другому - будь-яких інших держав.
  З посиленням конкуренції та розвитку лізингових операцій, створенням первинного, а потім і вторинних ринків лізингу лізинговий цикл виходить на наступний етап - оперативної оренди. Розширюється коло об'єктів, що можуть бути переданими в лізинг, надані лізингодавцям податкові та інші пільги забезпечують зниження розмірів лізингових платежів, що створює можливості для поглиблення та поширення сфери лізингових відносин, появи нових видів оренди. У нинішніх умовах дослідники, займаючись проблемами лізингу, вже замислюються над його майбутнім.
  Зокрема, нігерійський автор Судір Амембал, розглядаючи стан законодавства і практики в Нігерії, Великобританії, США і Росії в галузі лізингу, вказує на перспективи переростання класичного лізингу в його більш «гнучкі» і різноманітні форми, поява і розвиток таких нових видів послуг, супутніх лізинговими операціями, як забезпечувальні засоби виконання зобов'язань при здійсненні лізингу, фінансова оренда підприємств («венчурна оренда»), фінансування проектів і т.д. *
  * Див: Амембал Судір. Вивчаючи можливості за кордоном / / Лізинг ревю. 1998. № 1/2.
  Регулювання фінансового лізингу в Російській Федерації. Втілені в Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг ідеї та конкретні приписи послужили безсумнівним практичним джерелом при розробці в РФ власного національного законодавства з цього питання. Прийняте в Російській Федерації постанова Уряду РФ від 29 червня 1995 р. № 633 «Про розвиток лізингу в інвестиційній діяльності», видане на основі Указу Президента РФ від 17 вересня 1994 р. № 1929 * і що затвердило Тимчасове положення про лізинг, а також розроблений спільно міністерствами економіки і фінансів Російської Федерації «Примірний договір про фінансовий лізинг рухомого майна з повною амортизацією» та ін, виходили і виходять з ідей і конструкцій Оттавської конвенції 1988 Положення відповідних розділів Цивільного кодексу РФ в частині, що стосується фінансової оренди (лізингу) (ст. 665-670), також базуються на змісті конвенційного регулювання. Те ж відноситься і до основного нині джерела вітчизняного права у сфері лізингу - федеральному закону РФ «Про лізинг», підписаним Президентом РФ 29октября 1998 р. і опублікованому 5 листопада 1998
  * Скасовано Указом Президента РФ від 22 квітня 1999 р. № 524 у зв'язку з прийняттям федерального закону РФ «Про лізинг».
  Перераховані акти з усією переконливістю свідчать про досить серйозне ставлення до лізингу в даний час і активній роботі по створенню та вдосконаленню засобів її правового регулювання. Необхідно відзначити спроби законодавця використовувати всі доступні в правовому плані важелі його розвитку. Тому поряд з розробкою матеріально-правових норм, що стосуються безпосередньо цивільно-правових аспектів відносин сторін за договором лізингу, приймаються акти, спрямовані на стимулювання впровадження таких відносин у господарський оборот, особливо міжнародний, за участю російських суб'єктів права. У результаті на підставі ст. 72 Митного кодексу РФ, постанови Уряду від 29 червня 1995 р. № 633 і правозастосовних актів у сфері митного регулювання (див.: лист ГТК РФ № 01-13/10286 від 20 липня 1995 р.) товари, що були об'єктом міжнародного фінансового лізингу, тимчасово ввозяться на митну територію РФ, підлягали частковому звільненню від сплати митних зборів і податків. Крім того, стало практикуватися надання державних гарантій на здійснення лізингових операцій за рахунок коштів бюджету, метою яких є, як зазначається у Порядку надання державних гарантій на здійснення лізингових операцій, «стимулювання більш широкого залучення приватних інвестицій у сферу фінансового лізингу як однієї з форм інвестиційної діяльності »*
  * Постанова Уряду РФ від 3 вересня 1998 р. № 1020 «Про затвердження порядку надання державних гарантій на здійснення лізингових операцій», а також Постанова Уряду РФ від 22 листопада 1997 р. № 1470, що стосується порядку надання таких гарантій на конкурсній основі.
  Згадану обставину заслуговує того, щоб бути виділеним особливо. Економічний сенс лізингу взагалі полягає у вкладенні (вільного) капіталу в основні фонди лізингоодержувачів з справлянням за це плати. Однак інвестиційна його бік стає ще більш важливою для Російської Федерації та інших країн СНД, вона розглядається як винятковий фактор, що сприяє залученню іноземних інвестицій в економіку. Надання на цій основі пільг та інші засоби заохочення іноземних лізингодавців дають, як показує практика, негайний ефект. *
  * Наприклад, як зазначають фахівці, після того як в 1995 р. в області здійснення лізингових операцій в РФ була встановлена підвищена ставка амортизаційних відрахувань, що перевищує в три рази нормативну величину, обсяг закуповуваного лизингодателями обладнання зріс з 1,3 млн. руб. в 1989 р. до 2 886,8 млн. руб. в 1992 р.; виняток у тому ж році лізингових платежів і вартості фінансування з оподатковуваної бази, включення їх у підрахунок витрат виробництва і, крім того, надання часткового звільнення від сплати митних зборів додало лізингу новий імпульс у розвитку (див.: Лізинг ревю. 1997. № 5/6. С. 15). Цікаві для порівняння такі цифри загального порядку: у США в середині 60-х рр.. лізингові операції склали 1 млрд. дол, а до кінця 80-х рр.. перевищили 110 млрд. дол, тобто в цілому за чверть століття вони виросли більш ніж у сто разів.
  По суті не скасована досі Тимчасове положення про лізинг розраховане як на стосунки «внутрішнього» характеру, так і на міжнародний лізинг. Воно, зокрема, містить таке положення: «Лізинг може бути як внутрішнім, коли всі суб'єкти лізингу є резидентами Російської Федерації, так і міжнародним, коли один або кілька суб'єктів лізингу є нерезидентами відповідно до законодавства Російської Федерації» (п.6). Аналогічно цьому вирішено питання і в законі «Про лізинг», який так само, як і попередні акти, призначений для регулювання широкого спектру відносин з внутрішнього та міжнародного лізингу (ст. 7 Закону).
  8 лютого 1998 в РФ був прийнятий Федеральний закон про приєднання Російської Федерації до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг від 28 травня 1988 із застереженням такого змісту: «Російська Федерація відповідно до статті 20 Конвенції заявляє, що замість положень пункту 3 статті 8 Конвенції вона буде застосовувати норми свого цивільного законодавства ». В силу цього застереження РФ у випадках рішення судом питань відповідальності орендодавця за майно і його звільнення від відповідальності необхідно керуватися відповідними нормами цивільного права, чинного у цій області, і нормами цивільно-правового договору, що не суперечать імперативним положенням російського права.
  Слід звернути увагу на критерій, сформульований у Конвенції, який визначає, за яких умов договір (контракт) фінансової оренди (фінансового лізингу) стає міжнародним. Як і в багатьох інших сучасних уніфікує міжнародно-правових актах розглянута конвенція кладе в основу ознака основного місця діяльності партнерів, що знаходяться в різних державах (place of business: «the lessor and the lessee have their places of business in different States» (ст. 3). Російські акти, як було показано вище, використовують категорію «нерезидентство»: «При здійсненні внутрішнього лізингу лізингодавець, лізингоодержувач і продавець (постачальник) є резидентами Російської Федерації ... При здійсненні міжнародного лізингу лізингодавець чи лізингоодержувач є нерезидентом Російської Федерації». Крім цього, російське право для цілей кваліфікації міжнародного лізингу оперує і ще однією ознакою: «Якщо лізингодавцем є резидент Російської Федерації, тобто предмет лізингу знаходиться у власності резидента Російської Федерації, договір міжнародного лізингу регулюється цим Законом та законодавством Російської Федерації. Якщо лізингодавцем є нерезидент Російської Федерації, тобто предмет лізингу знаходиться у власності нерезидента Російської Федерації, договір міжнародного лізингу регулюється федеральними законами у сфері зовнішньоекономічної діяльності »(ст. 7 закону РФ« Про лізинг »).
  Останні з наведених положень слід розуміти в тому сенсі, що після того як Оттавська конвенція набуде чинності для Росії, регулювання міжнародних операцій з лізингу буде підкорятися нормам вітчизняного законодавства в сукупності з міжнародно-правовими приписами, якщо лізингодавцем виступає нерезидент, з урахуванням певних правил про співвідношенні юридичної сили національно-правових та міжнародних норм. З іншого боку, викладене досить очевидно свідчить про те, що вітчизняне право тільки до певної міри рецепірует міжнародно-правове регулювання.
  Звертає на себе увагу і ще одна особливість чинного російського права - закріплене нині в Законі Росії про лізинг розмежування правового регулювання міжнародного лізингу в залежності від того, хто є носієм права власності на предмет лізингових відносин. Здається, це не цілком доцільно, бо в результаті виходить, що є «внутрішній міжнародний лізинг», що підкоряється нормам права РФ, що виключає міжнародні угоди, і «зовнішньоекономічний міжнародний лізинг», який регулюється нормами, які стосуються зовнішньоекономічних відносин, отже, включає норми міжнародних договорів (Оттавської конвенції, зокрема). Якщо ж за допомогою згаданих приписів законодавець стосовно випадків, коли лізингодавцем (власником предмета лізингу) у цивільно-правових відносинах міжнародного характеру виступає резидент РФ, мав на увазі формулювання односторонньої колізійної норми, що забезпечує прикріплення регулювання до правопорядку РФ, то виключення з кола джерел міжнародно- правових договорів тим більше невиправдано. Водночас положення ст. 10 Закону недвозначним чином вказують на наступне: права і обов'язки сторін за договором міжнародного лізингу регулюються відповідно до федеральним законом «Про приєднання Російської Федерації до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг», нормами національного законодавства в частині, що не суперечить віднесених до предмета регулювання нормам міжнародного права; застосовне право встановлюється за згодою сторін міжнародного договору лізингу відповідно до Конвенції 1988р.
  Російський закон «Про лізинг» цікавий ще однією своєю особливістю стосовно характеристики фінансового лізингу. Вона полягає в кваліфікації такої ознаки, як подальший перехід права власності на орендований об'єкт до лізингоотримувача. Стаття 2 вітчизняного закону, даючи дефініцію лізингу, оперує цим елементом начебто б невід'ємною і обов'язковою частиною його юридичного змісту. З іншого боку, п. 6 ст. 17 Закону * з усією переконливістю свідчить про те, що викуп обладнання лізингоодержувачем і перехід на нього права власності внаслідок цього не може розглядатися в якості обов'язкової характеристики договору лізингу. Зазначене повністю вкладається і в рамки конвенційних підходів. Так, в п. 3 ст. 1 Оттавської конвенції встановлюється: «Ця Конвенція застосовується незалежно від того, має лізингоодержувач нині або набуває згодом можливість викупити обладнання ...». Таким чином, як за міжнародною угодою, так і за російським законом викуп предмета лізингу після закінчення терміну оренди є факультативною характеристикою його юридичного змісту, ** незважаючи на те, що подібне може часто зустрічатися на практиці. У зв'язку з цим необхідно зауважити, що законодавство інших країн вирішує дане питання інакше. Наприклад, український законодавець виставляє цей момент в якості необхідної умови будь-якої угоди фінансового лізингу.
  * Пункт 6 ст. 17: «При припиненні договору лізингу лізингоодержувач зобов'язаний повернути лізингодавцю предмет лізингу у стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу, або зносу, обумовленого договором лізингу».
  ** Це також випливає з «букви» ст. 16 російського федерального закону «Про лізинг», в якій під страхом оголошення не підпадають під дію цього правового акта відповідного договору у разі недотримання вимог Закону, наказується наступне: «Договір кваліфікується як договір лізингу, якщо він містить вказівки на наявність інвестування грошових коштів в предмет лізингу та на наявність передачі предмета лізингу лізингоодержувачу. При здійсненні міжнародного фінансового лізингу договір лізингу має містити посилання на договір купівлі-продажу, відповідно до якого передача предмета лізингу лізингоодержувачу повинна проводитися не пізніше ніж через шість місяців з моменту перетину предметом лізингу митного кордону Російської Федерації ... »(п. 1 ст . 16). Відсутність перерахованих умов не дозволяє класифікувати договір як договір лізингу (див. п. 2 ст. 16).
  В якості окремої категорії в російському праві розглядається «міжнародний сублізинг» (ст. 8 закону «Про лізинг»). Чинними нормами встановлюється, що міжнародний сублізинг є різновидом міжнародного лізингу, регульованого законом «Про лізинг». Легально визначається і основна відмінна риса міжнародного сублізингу - переміщення предмета лізингу через митний кордон Російської Федерації лише на термін дії договору сублізингу.
  Таким чином, виходячи з діючого в Росії правового регулювання, якщо іноземна юридична особа укладає договір лізингу з російським акціонерним товариством про передачу в довгострокову оренду третій особі - російському індивідуальному підприємцю - закуплених у чеського дистриб'ютора, що має представництво в РФ, вантажівок «Татра» зі складу в Москві (або будь-якого обладнання, придбаного у російського виробника), така сукупність відносин не є договором міжнародного сублізингу, оскільки в даному випадку не має місця основної, як це випливає з положень російського закону, критерій міжнародного сублізингу: переміщення товару - предмета лізингу та сублізингу - через митний кордон РФ (див. про це також в гол. 22).
  Російський закон 1998 ширше по сфері дії, ніж Оттавська конвенція. Остання, як було зазначено, присвячена міжнародному фінансовому лізингу, об'єктом же регулювання у вітчизняному акті є три види лізингу: фінансовий, поворотний і оперативний (п.З ст.7). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 5. Договір лізингу"
 1. § 2. Оренда
    договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. Орендодавцем у договорі оренди є власник майна, тобто будь-яка фізична або юридична особа, яка має титул власника. Орендодавцями можуть бути також особи, уповноважені законом
 2. § 3. Активні операції комерційних банків
    договорами довірчого управління. Але згідно закону - ч. 1 п. 3 ст. 1012 ЦК РФ, в будь-якому випадку довірчий керуючий зобов'язаний інформувати іншу сторону здійснюваної операції про те, що він діє в якості довірчого керуючого. Інакше вчинені довірчим керуючим угоди будуть вважатися досконалими в його інтересах, а не в інтересах засновника управління, і зобов'язуватися за
 3. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
    договірна відповідальність. Цивільно-правова відповідальність може класифікуватися на окремі види по різних підставах. Цивільно-правова відповідальність залежно від основи може бути підрозділена на договірну і внедоговорную. Обидва види відповідальності характеризуються компенсаційної спрямованістю і задовольняють майнові інтереси потерпілого за рахунок
 4. § 1. Загальна характеристика договору оренди
    договору оренди. Договір оренди є одним з різновидів договорів про передачу майна у користування. Законодавче визначення договору міститься в ст. 606 ЦК: "За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування". Як видно, Цивільний
 5. § 3. Зміст договору оренди
    договору оренди - це сукупність прав і обов'язків сторін, що виражаються в умовах договору. Як і в будь-якому іншому договорі, в договорі оренди, з певною мірою умовності, можна виділити групи умов, що визначають обов'язки відповідно орендодавця і орендаря. Обов'язки орендодавця досить традиційні. По-перше орендодавець зобов'язаний надати орендарю майно в
 6. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
    договору лізингу. За договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей (ст. 665 ЦК). Як видно з визначення, лізинг передбачає, що одна особа, в силу недостатності
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec prosunt [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. Par in parem imperium (jurisdictionem) non habet [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 8. 1. Поняття фінансової оренди (лізингу)
    договору лізингу - договору про передачу купленого майна в користування та договору купівлі-продажу майна, що підлягає передачі за договором лізингу. --- Тому під лізингом розуміють майнові відносини, при яких одна організація (користувач) звертається до іншої (лізингової компанії) з проханням придбати необхідне обладнання і передати його їй у
 9. 2. Види лізингу
    договору лізингу або до його закінчення за умови виплати лізингоодержувачем повної суми, встановленої договором лізингу, якщо інше не передбачено угодою сторін. Оперативний лізинг - вид лізингу, при якому лізингодавець купує майно і передає його лізингоодержувачу в якості предмета лізингу за певну плату на певний строк у тимчасове володіння і користування. За
 10. 3. Ознаки та зміст договору фінансової оренди (Лізингу)
    договору фінансової оренди, що міститься в ст. 665 ГК, відтворює ознаки, викладені у ст. 1 Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг. За договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування
© 2014-2022  yport.inf.ua